Lastensuojelun kantelut nousseet uuteen ennätykseen – lapset aktivoituneet peräämään oikeuksiaan: "Nämä lapset eivät kirjoita turhasta"

Lastensuojelukanteluita tehtiin viime vuonna yli 360 – suurin osa kanteluista aiheellisia 3:50
Näin MTV Uutiset Live kertoi lastensuojelukanteluista keskiviikko-iltana

"Lasten kantelut eivät todellakaan ole olleet aiheettomia." Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyt lastensuojelukantelujen määrät ovat nousseet uuteen ennätykseen. Kanteluita tehtiin viime vuonna peräti yli 360 kappaletta. Valtaosa tapauksia koskee huostaanotettuja lapsia. 

Uusi piirre on se, että yhä useammin lapsi itse tekee kantelun. Ne ovat myös todettu aiheellisemmiksi kuin vanhempien tekemät. Ne siis myös johtavat useimmin toimenpiteisiin kuin vanhempien tekemät kantelut. 

Aloitetaan perusasioista. Mikä on kantelu?

– Ihminen saa kannella valvontaviranomaiselle, tässä tapauksessa eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka on ylin laillisuusvalvoja, niistä menettelyvirheistä ja lainvastaisuuksista, mitä viranomainen on mahdollisti tehnyt kantelijan asiassa, kertoo esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta.

Kantelua ei pidä sekoittaa paljon puhuttuihin lastensuojeluilmoituksiin. 

– Lastensuojeluilmoitus on viranomaisen tekemä ilmoitus mahdollisesta lastensuojelutarpeesta. Lastensuojelukantelussa joko lapsi tai hänen huoltajansa, vanhempansa, kantelevat viranomaisen virheellisestä ja lainvastaisesta menettelystä.

Kantelumäärät ovat selvässä kasvussa. Tässä alla eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyt kantelumäärät:

Kantelut, lastensuojelu

2015      -   232 kpl

2016     -    232 kpl

2017     -    223 kpl

2018     -    162 kpl

2019     -    363 kpl

Lähde: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

– Ne ovat selvästi lisääntyneet. Erityispiirteenä on se, että lapset itse kirjoittavat kanteluita, nimenomaan huostaanotetut lapset ja jälkihuollossa olevat nuoret, näiden palveluiden ja sijaishuoltonsa järjestämisestä. 

"Sehän on pelkästään positiivista, että lapset peräävät omia oikeuksiaan"

Onko tämä uutta, että lapset itse kantelevat?

– On. Pari vuotta sitten kanteluita oli ehkä viisi vuodessa, viime vuonna niitä oli 50. Tämän vuoden puolelle niitä on tullut vireille kolmisenkymmentä. Ja sehän on pelkästään positiivista, että lapset peräävät omia oikeuksiaan.

Mistä tämä johtuu, että lapset ovat yhtäkkiä alkaneet kantelemaan?

– Tämä on ihan selvä, mistä tämä johtuu. Oikeusasiamies on määrännyt parisenkymmentä lastensuojelulaitoksiin tehtyä tarkastusta. Näillä tarkastuksilla on keskustelu parinsadan sijaishuollossa olevan lapsen kanssa.

– Tarkastuspöytäkirjat ovat julkisia ja saamieni tietojen mukaan lapset ja perheet seuraavat näitä pöytäkirjoja. Pöytäkirjoista ilmenee minun ja kollegani Riikka Jacksonin yhteystiedot. Sitä kautta yhteydenotot ovat tulleet oikeusasiamiehen kansliaan, puhelinsoittoina tai sähköposteina.

"Kun on kysymys lasten kohtelusta ja rajoitustoimenpiteistä, niin kantelu on kyllä tehokas oikeussuojakeino"

Viime vuonna kanteluja oli yli 360 kappaletta. 

– Tänä vuonna mennään vähintään samoihin lukuihin. Ihmiset ovat entistä aktiivisempia peräämään omia oikeuksiaan. Toisaalta ihmiset joskus ajattelevat niin, että näillä kanteluilla voisi saada tehokkaammin oikeusturvaa kuin valittamalla tuomioistuimeen.

– Kyllähän se tuomioistuinvalitus on aina ensisijainen, mutta silloin kun on kysymys lasten kohtelusta ja rajoitustoimenpiteistä, niin kantelu on kyllä tehokas oikeussuojakeino. 

Edes yksi työntekijä lisää

Räty toivoo edes yhtä lisätyöntekijää lastensuojeluun.

– Resursseja pitäisi olla enemmän, varsinkin tehokkaan tarkastustoiminnan suorittamiseksi.  

– Jos kanteluja tehdään nopeasti ja tarkastuksia tehdään tehokkaasti, tarvitaan ainakin yksi lastensuojeluun perehtynyt henkilö lisää. Tällä turvattaisiin tarkastusten tekemistä. Erityisesti, kun lapset kirjoittaa, tulisi kiinnittää huomiota siihen, että ratkaisut annetaan mahdollisimman nopeasti.

– Jos ratkaisun antaminen kestää puolikin vuotta, on se liian pitkä aika. Samoin tarkastuspöytäkirjat on saatava mahdollisimman nopeasti ulos, koska niillä on merkitystä juuri tarkastuskohteeseen, laitokseen, sijoitettujen lasten arkeen.

Kuinka moni kanteluista on tehty aiheellisin perustein?

– Jos puhutaan koko sosiaalihuollon kanteluista, mukaan lukien toimeentulotuki, vammaishuolto ja vanhukset, niin toimenpideratkaisut, havaitut lainvastaisuudet ovat 20 prosentin luokkaa. Lastensuojelussa prosentti on noin 25. Mutta kun puhutaan lasten tekemistä kanteluista, se prosentti on huimaava – 70 - 80 prosenttia on oikein osuneita kanteluita, joissa siis oli todella perää. Se on merkki siitä, että nämä lapset eivät kirjoita turhasta. 

Mistä syistä lapset kantelevat?

– Huostaanotettujen lasten kanteluissa on kysymys rajoitustoimenpiteistä, liikkumisen ja sosiaalisten suhteiden rajoittamisesta, puhelimen käytöstä, kotilomista, käyttövarojen käytöstä ja ylipäätänsä asiallisesta hyvästä kohtelusta, josta lapset kirjoittavat kyllä aika paljon. Havainto on se, että näistä ei aina tehdä päätöksiä niin kuin laki edellyttää. 

"Lasten kantelut eivät todellakaan ole olleet aiheettomia"

Lasten kantelut eivät todellakaan ole olleet aiheettomia, toteaa Räty.

– Eräässä laitoksessa lasten sosiaaliset suhteet katkaistiin kokonaan ja liikkuminen estettiin kokonaan. Laitoksilla on kasvatuksellisia sääntöjä, jotka ovat olleet oikeusasiamiehen ratkaisujen mukaan olleet lain vastaisia.

– Joillakin laitoksilla on ansaintaperiaatteita eli jos käyttäytyy tietyllä tavalla, nousee jollekin tasolle ja saa vain tällä tavoin lisää etuisuuksia ja vapaampia oikeuksia, jotka muutenkin kuuluvat lapselle.

– Eräässä laitoksessa lapset ruokailivat täyden hiljaisuuden vallitessa, koska heillä oli puhekielto, Räty sanoo.

"Lapset ovat kertoneet meille, että he todella lukevat meidän ratkaisujamme"

Minkä ikäiset lapset tekevät kanteluita?

– 12-18-vuotiaita. Yleensä teini-iässä olevia 15-17-vuotiaita.

Tietoisuus on siis kasvanut?

– On ihan selvästi ja mielestäni se on todella hyvä. Lapset ovat kertoneet meille, että he todella lukevat meidän ratkaisujamme. 

"Väitetty lasten valehteleminen ei pidä paikkaansa"

Millaisissa tapauksissa mennään paikanpäälle?

–Me ollaan tehty aika paljon yllätystarkastuksia. Siellä keskustellaan kaikkien lasten kanssa henkilökohtaisesti. Julkisuudessa on toistuvasti esitetty väitteitä siitä, että lasten kertoma ei ole totta. Kaikilta lapsilta ei kysytä samoja asioita, jolla pyrimme torjumaan epäilyt siitä, että lapset eivät puhuisi totuuden mukaisesti.

– Julkisuudessa esimerkiksi jotkut laitosjohtajat ovat esittäneet väitteitä siitä, että lapset valehtelevat. Se ei pidä paikkaansa. 

"Meillä on tälläkin suhteellisen pitkä lista, missä pitäisi käydä, mutta valitettavasti ei voida käydä"

–  Keskustelemme myös johdon kanssa ja katsomme asiakirjoja. Korona-aikana niitä ei voi tehdä. Meillä on tälläkin suhteellisen pitkä lista, missä pitäisi käydä, mutta valitettavasti ei voida käydä. 

Räty muistuttaa, että kyseiset laitokset ovat lasten koti. 

– Lapset tarvitsevat laitoksissa hyvää kohtelua ja läheisyyttä. Se on kuitenkin näiden lasten koti, koska he eivät voi oman isän tai äidin kanssa asua. 

Lue myös:

    Uusimmat