Kysy liikenneturvallisuudesta: Näin viestit oikein liikenteessä – mutta miksi autoissa ei ole viestintäjärjestelmiä?

Kysy liikenneturvallisuudesta -sarjassamme lukijoiden kysymyksiin vastaavat Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen ja muut liikenneturvallisuuden asiantuntijat joka perjantai. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen autot(a)mtv.fi

Kysymys: Mikä on paras tapa viestiä liikenteessä, jos havaitsee kanssa-autoilijan autossa vaikkapa vaarallisen vian? 

Vastaus: Autoilijalla on käytössään erilaisia merkinantolaitteita. Mikäli vaaran välttämiseksi on tarpeellista, on kuljettajan annettava ääni- tai valomerkki. Valomerkki on annettava kaukovaloja vilkuttamalla. Muiden tienkäyttäjien huomion saa tarvittaessa kiinnittää myös jarruvaloa vilauttamalla tai muulla hyväksi katsomallaan turvallisella tavalla.

Merkinantohetki on syytä suunnitella harkiten, koska merkinantojen merkitys ei ole yksiselitteinen. Eri tienkäyttäjät voivat tulkita merkinannot eri tavoin ja toinen tienkäyttäjä ei välttämättä hahmota sitä, oletko näyttämässä merkkiä hänelle vai jollekulle muulle. Koska merkinantojen kohdalla on olemassa väärinymmärtämisen mahdollisuus, kannattaa merkinanto hoitaa sellaisessa tien kohdassa, jossa ei ole muita tienkäyttäjiä.

Jos autoilija havaitsee kanssa-autoilijan autossa vaarallisen vian, hän voi kohtaamistilanteessa ja takana ajaessaan vilkuttaa kaukovaloja tai edellä ajaessa vilauttaa jarruvaloja. Varsinkin jarruvalojen vilauttaminen on syytä tehdä nopeutta hidastamatta ja riittävän kaukana edessä, ettei takana ajava pelästy ja tee jotain harkitsematonta. Mikäli merkinantojen kohde ei reagoi muutamaan merkinantoon, ei merkinantoja kannata jatkaa loputtomiin. Näin vältetään sitä riskiä, että joku muu näkee merkinannot ja tulkitsee niitä väärin.

Varmin tapa saada viesti oikein ymmärrettynä perille on soittaa numerotiedusteluun. Soittaminen kannattaa mahdollisuuksien mukaan delegoida matkustajan hoidettavaksi tai vaihtoehtoisesti pysäyttää auto turvalliseen paikkaan puhelun ajaksi – erityisesti, jos asianmukaista handsfree –laitetta ei ole käytettävissä. Numerotiedustelusta saa rekisterinumeron avulla useimmissa tapauksissa tiedon auton omistajasta tai haltijasta ja puhelu myös pyydettäessä yhdistetään hänelle. Näin saat turvallisesti kerrottua ongelmasta joko suoraan vialliseen autoon tai ainakin sen omistajalle tai haltijalle, joka toivottavasti vie viestiä eteenpäin ja keskeyttää ajon. Näin ei myöskään ole väärinymmärtämisen pelkoa asian suhteen.

Valitettavan usein näkee merkinantokeinoja käytettävän väärin. Virheen tehnyttä kanssa-autoilijaa usein ”koulutetaan” antamalla äänimerkki tai vilkuttamalla kaukovaloja. Tämä ei kuitenkaan ole merkinantojen tarkoitus vaan niitä tulisi käyttää ”kouluttamisen” sijaan vaaratilanteiden tai onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Jos vaaratilanne on jo ollut, ei merkinannolle ole enää tarvetta.

Miksei autoissa ole tätä varten viestintäjärjestelmiä?

Suomessa autojen kuntoa valvovat poliisi, tulli ja rajavartiolaitos tienvarsitarkastuksissa. Lisäksi autot on määräaikaiskatsastettava säännöllisesti. Valvonnalla ja katsastuksilla pyritään siihen, että autot olisivat liikenneturvallisessa kunnossa. Näin ollen tarve tuollaiselle ”viestintäjärjestelmälle” on hyvin satunnainen.

”Viestintäjärjestelmässä” edullisesti toteutettuna olisi samat ongelmat kuin nykyisissä huomionherättämiskeinoissa eli kolmas osapuoli saattaisi tulkita järjestelmän viestin koskevan häntä tai viesti tulkittaisiin muuten väärin. Mikäli autojen välille rakennettaisiin kalliimpi ”viestintäjärjestelmä”, jossa viesti saataisiin kohdistettua tiettyyn autoon, nousisivat sen kustannukset kohtuuttoman suuriksi saavutettuun hyötyyn verrattuna. Tällaisessa järjestelmässä olisi myös riski sen väärinkäytölle, kuten nykyistenkin merkinantokeinojen kohdalla on tapahtunut.

Autonvalmistajat toki pyrkivät koko ajan lisäämään ajamisen turvallisuutta kehittämällä uusia järjestelmiä, jotka lisäävät ajamisen turvallisuutta, vähentävät onnettomuuksia ja tarvittaessa myös minimoivat onnettomuuksien seurauksia. Toisaalta autonvalmistajat pyrkivät myös tekemään autot mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tällöin joudutaan punnitsemaan, minkä järjestelmän sisällyttäminen autoon on oikeasti mielekästä ja turvallisuutta parantavaa.

Lue myös:

    Uusimmat