Kuuluuko autolla ryhmittyä pyöräkaistalle ennen kääntymistä? Ammattilainen kertoo, miksi vastaus ei ole aivan itsestään selvä

Mikä on pyöräkatu ja mitä autoilijan pitää huomioida sitä ajaessa? 1:36
KATSO MYÖS: Autoliitto opastaa, miten uudella pyöräkadulla toimitaan autoilijana.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Kuuluuko autolla ryhmittyä pyöräkaistalle ennen kääntymistä?

Vastaus: Esitetty kysymys on hyvä ja siihen vastaaminen vaatii lakitekstin tarkastelua monelta kantilta. 

Aloitetaan siitä, että tieliikennelain 2 §:ssä (Määritelmät) todetaan pyöräkaistan osalta seuraavasti: pyöräkaistalla tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, tiemerkinnöin osoitettua ajoradan pituussuuntaista osaa. 

Sen lisäksi tieliikennelain 21 §:ssä annetaan ohjeet ryhmittymiseen: Oikealle kääntyvällä ajoneuvolla on ryhmityttävä ajoradan oikeaan reunaan. Vasemmalle kääntyvällä ajoneuvolla on ryhmityttävä välittömästi ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealle puolelle tai yksisuuntaisella ajoradalla sen vasempaan reunaan. Ryhmittyminen kääntymistä varten on tehtävä hyvissä ajoin. 

Edellä mainittujen pykälien perusteella pyöräkaista on siis osa ajorataa, ja ajoradan reunaan tulisi ryhmittyä aina oikealle käännyttäessä sekä yksisuuntaisella tiellä myös vasemmalle käännyttäessä. 

Asia saattaa tuntua näiden tietojen valossa selvältä, vaikka se ei sitä todellakaan ole.

Tarkempaa tulkintaa

Pyöräkaista on tarkoitettu vain polkupyörille. Myöskään pyöräkaistaa osoittavan liikennemerkin (E13) selityksessä ei anneta mahdollisuutta käyttää kaistaa ryhmittymiseen, kuten esimerkiksi Linja-autokaista-liikennemerkin (E9) kohdalla tehdään. 

Näin ollen lopullinen tulkintani on, että pyöräkaistalle ei kuulu ryhmittyä kääntymistä varten. Varmistelin asiaa myös poliisihallitukselta ennen tämän vastauksen kirjoittamista ja siellä oltiin samoilla linjoilla. 

Tiemerkinnöillä olisi mahdollista selventää asiaa

Hieman harhaanjohtavaa toki on, että välillä ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun ajokaistan ja pyöräkaistan välillä käytetään yhtenäistä sulkuviivaa ja välillä taas katkoviivaa. Erityisesti katkoviiva houkuttelee ryhmittymään virheellisesti pyöräkaistalle. 

Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että katkoviivaa ei käytettäisi kuin niissä kohdissa, joissa ajoneuvojen on välttämätöntä ylittää pyöräkaista, esimerkiksi bussipysäkkien ja risteävien teiden kohdilla.

teppoboksi teppo vesalainen

 

 

Lue myös:

    Uusimmat