Kovapalkkaisen ay-pomon irtisanomisesta syntyi lihava riita – sai tiedon potkuista tekstiviestillä

Helsingin käräjäoikeudessa odottaa lihava riita-asia, joka koskee ammattiliitto Akavan Erityisalojen entisen toiminnanjohtajan Salla Luomanmäen irtisanomista.

Luomanmäki pitää irtisanomista lain vastaisena ja perusteettomana. Käräjäoikeus ei ole vielä määrännyt asialle käsittelypäivää.

Luomanmäen mukaan häntä oli pyydetty saapumaan 19. tammikuuta liiton toimistolle, jotta hän voisi tarvittaessa osallistua kokoukseen.

Hän odotti toimistolla iltaan asti, mutta kokouskutsua ei missään vaiheessa tullut.

Sen sijaan hänelle ilmoitettiin kokouksen päätyttyä, ettei hän enää nauti liiton hallituksen luottamusta, eikä voi siten enää jatkaa toiminnanjohtajan tehtävässä.

Hänen mukaansa ilmoitus tuli järkytyksenä, eikä sitä perusteltu. Luomanmäki jäi sairauslomalle.

Perjantaina 2. helmikuuta liitto ilmoitti hänelle tekstiviestillä, että hänet irtisanotaan. Samalla häntä pyydettiin liiton toimistolle hakemaan kirjallinen irtisanomisilmoitus vielä saman päivän aikana.

Luomanmäki meni toimistolle vasta toisena ajankohtana. Hän nosti esiin, ettei liitto suostunut hänen pyyntöönsä ottaa mukaansa puolisonsa, asianajaja tai muu tukihenkilö. 

Myöskään siihen ei suostuttu, että Luomanmäki olisi käynyt lukitun työsähköpostinsa läpi ja siirtänyt tai poistanut henkilökohtaiset viestinsä.

Hänen mukaansa selvisi myös, että hänen henkilökohtaiset tavaransa oli käyty läpi ja muun muassa kirjoituspöydän lukollinen laatikko oli avattu.

Luomanmäki vaatii käräjäoikeudelle toimittamassaan haastehakemuksessa ammattiliittoa maksamaan hänelle noin 336 000 euroa korkoinen. 

Summasta suurin osa, 324 113 euroa, vastaa Luomanmäen 24 kuukauden palkkaa.

"Myrkyllinen työilmapiiri"

Akavan Erityisalat puolestaan vaatii käräjäoikeutta hylkäämään Luomanmäen nostaman kanteen. 

Käräjäoikeudelle toimittamassaan vastauksessa liitto perusteli irtisanomista syksyllä 2023 tehdyllä henkilöstökyselyllä, jonka tulokset olivat sen mukaan huolestuttavia.

Kyselyn jälkeen ulkopuolinen konsultti tutki asiaa tarkemmin. Liiton mukaan sen henkilöstön haastatteluissa nousi voimakkaasti esille henkilöstön kokemus johtamisen ongelmista, työpaikan heikosta ilmapiiristä ja työkulttuurista sekä liiton hallituksen ja toimiston välisestä epäluottamuksesta. 

Liiton jäsenyhdistysten haastatteluissa nousi puolestaan esiin voimakas huoli toimiston yhtenäisyydestä ja ilmapiiristä sekä toimiston ja jäsenyhdistysten välisestä vastakkainasettelusta, yhteistyön toimimattomuudesta, toimiston muutosvastarinnasta ja niin sanotusta loukkaantumisen kulttuurista sekä toimiston ja liiton hallituksen välisestä kahtiajaosta.

Tässä yhteydessä nousi esiin myös jäsenyhdistysten edustajien kokemus yhteistyön heikentymisestä aikaisempaan nähden, yhteisön ilmapiirin myrkyllisyydestä sekä toimiston sisäisestä jakautumisesta.

Liiton mukaan Luomanmäki oli keskeisiltä osin vastuussa näistä ongelmista.

Yhteisöllisyyden rakentamisen sijaan hän on luonut toiminnallaan vastakkainasettelun ja epäluottamuksen kulttuuria.

Liiton mukaan Luomanmäki oli myös uhannut olla yhteydessä esimiehensä, hallituksen puheenjohtajan, työnantajaan sekä vahingoittaa liittoa, jos työnantaja ryhtyy häneen kohdistuviin kurinpitotoimiin. 

Liitto totesi myös, että Luomanmäen korvausvaatimus on ylimitoitettu.

Lue myös:

    Uusimmat