Kolmasosalla suomalaisista on veriryhmä, joka saattaa suojata syövältä ja sydänsairaudelta – näin veriryhmät vaikuttavat sairauksiin

Koronaviruksen oireiden vakavuus voi riippua veriryhmästä – professori kertoo, mihin tutkimustulos perustuu 8:24
Koronaviruksen oireiden vakavuus voi riippua veriryhmästä – professori kertoo, mihin tutkimustulos perustuu.

Tutkimusten mukaan O-veriryhmä voi osaltaan pienentää riskiä sairastua haimasyöpään ja sepelvaltimotautiin. Suomalaisista yli kolmasosa kuuluu juuri tähän veriryhmään.

Aivan aluksi anatomian professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistosta toppuuttelee tuijottamaan veriryhmien ja sairauksien välistä yhteyttä kovinkaan yksitotisesti. Aihe on noussut viime päivinä esille myös MTV Uutisten sivuilla, kun kerroimme kiinalaistutkimuksesta, jonka mukaan veriryhmillä on vaikutusta koronaviruksen aiheuttaman sairauden rajuuteen.

– Voi olla tauteja, joissa vain yksi tekijä selittää sairastumisen, mutta yleensä se on monen tekijän summa. Veriryhmäkysymys ei ole koronaviruksenkaan osalta missään tapauksessa yksinkertainen selitys siihen, miksi jotkut sairastuvat koronaan vakavammin kuin toiset. Veriryhmistä on julkaistu vuosikymmenten ajan lukuisia keskenään ristiriitaisia tuloksia, Parkkila sanoo.

Suomalaisten yleisin veriryhmä A on tutkimuksissa liitetty muun muassa vatsasyöpään. A-veriryhmää on 41 prosentilla väestöstä. Parkkilan mukaan asiaa ei kuitenkaan voi tulkita niin, että suomalaiset sairastuisivat vatsasyöpään monia muita kansoja todennäköisemmin.

– A-veriryhmä yhdistyy jonkin verran vatsasyövän esiintymiseen, mutta tuosta ei kannata tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

O-veriryhmän on todettu puolestaan antavan suojaa toista syöpää vastaan. O-veriryhmä on suomalaisten toiseksi yleisin veriryhmä – sitä on 34 prosentilla väestöstä.

– Yksi tutkimustulos on, että nollaveriryhmä suojaa jossakin määrin haimasyövältä, Parkkila kertoo.

O-veriryhmä saattaa suojata sepelvaltimotaudilta

A-veriryhmä on liitetty myös korkeampaan riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteja. Parkkilan mukaan yhteys on kuitenkin epäselvä. Nollaveriryhmän sen sijaan on todettu pienentävän jonkin verran riskiä sairastua sepelvaltimotautiin.

– Vuonna 2012 Harvardissa tutkittiin lähes 90 000 henkilön kohdalla yhteyttä veriryhmien ja sepelvaltimotautien välillä. O-veriryhmän todettiin pienentävän kohtalaisesti riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. Yleisesti ottaen tutkimukset veriryhmien ja sydäntautien yhteydestä ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia.

Kiinalaistutkijoiden tuoreen tutkimuksen mukaan veriryhmä vaikuttaa siihen, kuinka rajuna ihminen sairastaa koronaviruksen. A-veriryhmään kuuluvat näyttäisivät saavan helpommin sairaudesta sen vakavamman muodon kuin nollaveriryhmäläiset.

– Ehkä selkeimmät tulokset veriryhmiin liittyen tulevat esille juuri tässä kiinalaistutkimuksessa. Ainakin jossakin määrin nollaveriryhmä vaikuttaisi suojaavan vakavalta taudilta, Parkkila sanoo.

Veripalvelun asiantuntija suhtautuu epäilevästi kiinalaistutkimukseen

Tutkimusjohtaja Jukka Partanen Veripalvelusta suhtautuu epäilevästi tuoreeseen tutkimukseen koronan ja veriryhmien yhteydestä.

– Minulle ei ole yllätys, että veriryhmät liitettiin tutkimuksessa koronaan, mutta olisin yllättynyt, jos kiinalaisten saamat tulokset vahvistettaisiin todeksi toisissa tutkimuksissa, Partanen sanoo.

Hän, kuten Parkkilakin, painottaa, että vaikka veriryhmillä on todettu olevan vaikutusta sairauksiin, ei yksistään veriryhmään kannata tuijottaa minkään sairauden osalta.

– Voi esimerkiksi olla, että tietty veriryhmä yksinään altistaisi valtimo- ja laskimosairauksille, mutta sitten joku muu tekijä, kuten elintavat tai painoindeksi, vaikuttavatkin asiaan enemmän.

Partasen mukaan veriryhmätietoja ei käytetä laajalti hyödyksi esimerkiksi terveydenhuollossa tiettyjen sairauksien ennakoimiseen.

– En tiedä, että missään käytettäisiin yksinomaan veriryhmätietoja hyväksi kun sairastumisriskejä arvioidaan terveydenhuollossa – ehkä vastasyntyneiden rhesus-seulontoja lukuun ottamatta. Veriryhmän osuus on vain yksi murunen sairauksiin vaikuttavista tekijöistä. Kenenkään ei kannata siis huolestua oman veriryhmänsä vaikutuksista terveyteensä. Partanen sanoo.


Lue myös:

    Uusimmat