Syntyykö salamarakkaudesta kestävä suhde? Asiantuntijan mukaan kyllä

Salamarakkaus syttyy hetkessä. Asiantuntijan mukaan se ei kuitenkaan välttämästä kestä hitaasti kehittyvää parisuhdetta huonommin.

Salamarakkaus.

Termin tarkoitus on ilmiselvä: taivaalta iskevä salama täyttää parin sydämet rakkaudella, samanaikaisesti ja taianomaisesti. Mutta voiko lempi oikeasti roihahtaa ensisilmäyksellä?

– Parisuhderakkausnäkökulmasta käsin analysoituna salamarakkaus tarkoittaa tilannetta, jossa parisuhteen molemmat osapuolet ovat olleet kohtaamishetkellä alttiita ja valmiita rakastumaan ja luomaan parisuhteen. Sopivan henkilön ilmaantuessa, kemioiden sopiessa niin sanotusti yhteen, rakastuminen on todennäköistä ja liekki syttyy helposti, dosentti Satu Uusiautti Lapin yliopistosta kuvaa.

Uusiauttin mukaan salamarakkaus on terminä hyvin mielenkiintoinen.

– Ajattelen vielä, että salamarakkaus tarkoittaa nopeaa rakastumista ja rakkaudessa etenemistä – mutta ei salamana loppumista, eli tässä haastattelussa tarkastelen salamarakkautta erityisesti kestävään rakkauteen johtavana rakkauden syttymismuotona.

Pitkän suhteen salaisuudet

Teoksessaan Rakkaus. Tunteita, taitoja, tekoja Uusiautti on kollegoineen koonnut kuuden kohdan listan pitkän suhteen salaisuuksista. Salaisuuksia ovat paljastaneet pitkään yhdessä olleet parit.

1) Erilaisuuden ja muuttumisen hyväksyminen: muutokset vaativat kompromisseja ja joustavuutta, mutta ei kaikesta. Puolisoiden on hyvä keskustella, mistä ovat valmiita tinkimään ja mistä eivät.

2) Kyky nauttia arjesta: elämä on tässä ja nyt, eikä kaiken tarvitse olla vain suuria elämyksiä ja nautintoja. Juuri arjessa rakkaus on ehkä arvokkainta, ja perheessä niin lapset kuin aikuisetkin tarvitsevat rakkautta erityisesti silloin, kun eivät ansaitse sitä.

3) Rakkaudentunnustukset ja kyky ilahduttaa: rakkauden sanoilla voi saada kumppanin ilahtumaan ja säteilemään arjen keskellä, eikä ole syytä säännöstellä näitä ilmaisuja. Pienikin ystävällinen ele voi olla suuri piristysruiske.

4) Tietoinen sitoutuminen kumppaniin: kestävän parisuhteen tae on tahto ja kyky sitoutua suhteeseen. Katsotaan yhdessä tulevaisuuteen ja jaetaan arjet, juhlat ja unelmat.

5) Itsensä arvostaminen: kun hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, pystyy hyväksymään myös kumppanin virheineen. Näin kumppanit oppivat luottamaan toistensa hyväksyntään ja saavat tuntemaan toisensa merkityksellisiksi.

6) Vastoinkäymisten keventäminen: toiselta saatu tuki ja lohdutus ovat arvokasta rakkaudessa. Arki on keveämpää yhdessä kannettuna.

7) Erimielisyyksien sietäminen ja selvittäminen: kumpikaan kumppaneista ei ole täydellinen, eikä parisuhteissa voi välttyä ristiriidoilta tai erimielisyyksiltä. Olennaista onkin siis, miten hyvin puolisot tulevat toimeen keskenään ja sietävät tai kykenevät selvittämään vastaantulevia ristiriitoja. Ongelmia tulee ja menee, mutta on tärkeää myös luoda yhdessäolon nautintoja, luoda rakkaus houkuttelevaksi molemmille osapuolille.

Salamarakkauskin on ikuista

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa kuusi sinkkua avioituu ensitreffeillään. Osa pareista hullaantuu toisiinsa heti alttarilla. Kannattaisiko ensisilmäyksellä rakastuneiden siis rynnätä heti naimisiin?

– Arjen kohtaaminen rakkaan kanssa on sellainen koetinkivi, joka määrittelee rakkauden syvyyden ja kestävyyden. Jokaisessa parisuhteessa on ongelmansa ja konfliktinsa, mutta ne yksinään eivät tarkoita parisuhteen loppumista, Uusiautti sanoo.

– Riippuu paljolti ihmisistä itsestään, miten voimakkaasti he sitoutuvat parisuhteeseen: ensisilmäyksellä rakastuneet ja naimisiin menneet voivat olla aivan yhtä sitoutuneita kuin pitkään tapailleetkin.

Salamarakkaus ei siis välttämästä kestä hitaasti kehittyvää parisuhdetta huonommin.

Intohimosta hyvä arvosana

Salamarakkaus ei katso ikää tai ihmistyyppiä. Uusiauttin mukaan sukupuolen tai iän sijaan valmius rakastua voi vaikuttaa enemmän siihen, iskeekö ihastuminen kuin salama.

– Bareldsin ja Barelds-Dijkstran tutkimus osoitti, että salamarakkauden ja hitaasti voimistuneiden rakkaussuhteiden laadussa tai kestossa ei löydetty eroja puolisoiden raportoimana. Toisin sanoen ei voida sanoa, että jompikumpi tapa tuottaisi paremman suhteen, Uusiautti kuvaa.

Tämän vuoden 2007 tutkimuksen mukaan salamarakkaussuhteet ovat kuitenkin intohimoisempia kuin hitaasti kehittyvät.

– Yksi selitys on se, että hitaasti kehittyvissä suhteissa puolisoiden ihmistyypit, persoonallisuudet, ovat useimmin samankaltaisia, mikä perustuu pitempään tutustumisaikaan kuin salamarakkauksissa. Sen sijaan salamarakkautena alkaneiden parisuhteiden puolisot ovat useimmin erityyppisiä.

Uusautin mukaan samantyyppiset ihmiset voivat luoda harmonisemman suhteen, jossa on vähemmän konflikteja. Tällainen suhde saa luonnollisesti arvosanakseen ”hyvä”. Salamarakkaudessa kyse on erityyppisistä ihmisistä, joiden suhteessa voi räiskyä. Tällaisessa suhteessa esimerkiksi intohimoa voi olla paljon, ja siksi suhdetta pidetään hyvänä.

Salamarakkauteenkin voi siis luottaa – se ei ole yhtään huonompaa kuin rauhallinen, hitaasti kasvava rakkaus. Onko kuitenkin olemassa päätöksiä, joita rakkauden huumassa ei saisi tehdä?

– Elämä on valintoja täynnä, eli tähän on vaikea sanoa mitään: jos rakkaus tuntuu oikealta ja hyvältä, perustavanlaatuinen päätös täytyy tehdä ylipäätään siitä, eteneekö sen suuntaan. Ja siihen sitten liittyy elämäntilanteesta riippuen monenlaisia itseä ja muita koskevia päätöksiä, joista kaikki eivät aina ole helppoja tai miellyttäviä.

Lue myös:

    Uusimmat