Kesäaikaan liikenne pienille "mökkiteille" lisääntyy – tärkeä muistutus erityisistä vaaranpaikoista

Vasemmalle kääntymisessä piilee monia vaaroja – myös maantiellä 1:52
KATSO MYÖS VIDEO: Yksi mökkimatkan pahimmista vaaranpaikoista voi löytyä aivan mökin lähistöltä. Katso videolta, millainen vaara voi uhata mökkitielle kääntyvää.

Pahimmat riskit liittyvät kääntymis- ja ohitustilanteisiin. Onnettomuudet olisivat vältettävissä varmimmin valitsemalla ohituspaikat järkevästi, kertomalla omista aikeista riittävän ajoissa sekä ryhmittymällä ja havainnoimalla huolellisesti. 

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Kesäaikaan liikenne pienille "mökkiteille" lisääntyy. Liittyykö tähän erityisiä riskejä?

Vastaus: Liikenteen lisääntyminen pienille ja huomaamattomille mökkiteille aiheuttaa herkästi vaaratilanteita sekä isommalta tieltä mökkitielle käännyttäessä että mökkitieltä isommalle tielle liityttäessä. 

Ohituspaikan valinta

Tieliikennelain mukaan ajoneuvolla ei saa ohittaa vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen risteyksessä tai välittömästi ennen sitä. 

Kyseinen ohituskielto ei kuitenkaan koske taajaman ulkopuolella muuta kuin liikennemerkistä ennakolta ilmenevää risteystä. Maamme tiestöllä on paljon pienten "mökkiteiden" risteyksiä, joiden kohdalla ohittaminen siis lain puitteissa olisi sallittu – järkevää se ei kuitenkaan ole. 

Mikäli sivutien liittymä jää päätieltä katsottuna oikealle, saattaa ohittaja jäädä ohitettavan auton taakse katveeseen eikä sivutieltä tulija näin ollen havaitse häntä.

Jos taas sivutien liittymä jää päätieltä katsottuna vasemmalle, saattaa sivutieltä tulevan auton kuljettaja oikealle kääntyessään havainnoida virheellisesti vain vasemmalle, hahmottamatta, että oikealtakin voi lähestyä ohittava auto. 

Toimi näin, jos olet poistumassa päätieltä

Edellä ajavan kääntyessä tai selvästi valmistautuessa kääntymään vasemmalle, kielletään vasemmalta puolelta ohittaminen ihan laissakin.

On tärkeää, että päätieltä poistumista aikovan auton kuljettaja kertoo hyvissä ajoissa aikeistaan takaa tulevalle kytkemällä suuntamerkin ja ryhmittymällä oikein. Suuntamerkin tulee syttyä selvästi aiemmin kuin nopeutta aletaan hiljentää – toki nopeuden hiljentäminenkin on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen kääntymistä. 

Ryhmittäytymisellä parannetaan taaempana jonossa ajavien mahdollisuuksia havaita oma suuntamerkki. Samalla paranee myös liikenteen sujuvuus – onhan vasemmalle kääntyvä, vastaantulijoita väistämään pysähtyvä, mahdollista ohittaa oikealta puolelta, mikäli tilaa turvalliseen ohitukseen on. 

Jos vasemmalle kääntyvä joutuu pysähtymään vastaantulijoita väistämään, on oikean ryhmittäytymisen lisäksi tärkeää, että auto pysäytetään kaistan suuntaisesti ja ohjaus pidetään suorassa. 

Näin mahdollisessa peräänajotilanteessa auto jatkaa todennäköisemmin matkaa eteenpäin eikä singahda vastaantulevien kaistalle, vastakkaisesta suunnasta lähestyvän eteen.

Kun vastaantulijat ovat menneet ja oma vuoro kääntymiseen vaikuttaisi olevan, on tärkeää vielä vilkaista vasempaan sivupeiliin varmistaakseen, ettei takaa tuleva ole ohittamassa samanaikaisesti. Näin on syytä toimia aina ennen vasemmalle kääntymistä – myös isommissa risteyksissä. 

Niin kauan, kun autoja ajavat ihmiset, tekevät kuljettajat virheitä. Joku siis saattaa ohittaa myös sellaisessa tilanteessa tai paikassa, jossa se ei ole sallittua tai järkevää.

Toimi näin, jos olet liittymässä päätielle

"Mökkitieltä" tultaessa on syytä hiljentää ja havainnoida huolellisesti – molempiin suuntiin. 

Erityisesti oikealle käännyttäessä saattaa kuljettaja keskittyä havainnoimaan virheellisesti vain vasemmalle, ajatellen, ettei oikealta voi tulla ketään. Tilanteesta voi selvitä hyvällä tuurilla – huonolla tuurilla oikealla on ohitus käynnissä. 

Katso myös video: Muista tämä, kun käännyt mökkitieltä oikealle!

Ole tarkkana, kun käännyt mökkitieltä oikealle 0:32
Ole tarkkana, kun käännyt mökkitieltä oikealle.

teppoboksi

Lue myös:

    Uusimmat