Kemijärvelle suunnitellaan laitosta, jolla sähköä voisi varastoida pahan päivän varalle

Sähkömarkkinoille tulossa muutoksia – tätä tarkoittaa pörssisähkön varttihinta 10:28
Katso myös: Sähkömarkkinoille tulossa muutoksia – tätä tarkoittaa pörssisähkön varttihinta

Pumppulaitos hyödyntää korkeuseroja. Kun sähköä on hyvin tarjolla, pumpattaisiin vettä järvestä ylempänä sijaitsevaan varastointialtaaseen.
Pohjolan Voima selvittää mahdollisuutta rakentaa Kemijärven alueelle pumppuvoimalaitos, joka keskittyisi sähkön varastointiin. Tavoitteena on tasata ja varmistaa sähkön tarjontaa ja tuotantoa.

Suunnitteilla on noin 500 megawatin tehoinen pumppuvoimalaitos, joka sijaitsisi noin viiden kilometrin päässä Pohjolan Voiman Jumiskon voimalaitoksesta. Kyseinen Askanaavan alue on jo nykyisin ojitettu metsätalouskäyttöön. Suunnitellun varastointialtaan pinta-ala olisi 300 hehtaaria, joka vastaa hieman alle puolta Rovaniemen lentokentästä.

Pumppuvoimalaitoksen toiminta perustuu korkeuseron hyödyntämiseen. Niitä on käytössä muun muassa Norjassa ja Itävallassa.

– Silloin, kun sähköä on tarjolla paljon, vettä pumpattaisiin Kemijärvestä ylempänä sijaitsevaan varastointialtaaseen. Kun sähköstä on pulaa, laskettaisiin vesi turbiinin läpi takaisin varastointialtaasta Kemijärveen. Näin sähköjärjestelmään saadaan tehokkaasti tuntuva määrä lisäkapasiteettia silloin, kun sitä kipeimmin tarvitaan, Pohjolan Voima kertoo tiedotteessa.

– Olemassa olevaa, koeteltua teknologiaa hyödyntävä pumppuvoimalaitos vahvistaisi Kemijärven seudun, Lapin ja koko Suomen kilpailukykyä: se toisi työpaikkoja hankkeen eri vaiheisiin ja kiinteistöverotuottoja kunnalle, sanoo puolestaan PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Jani Pulli.

Pullin mukaan Pohjolan Voimalle on tärkeää käydä tiivistä vuoropuhelu maanomistajien ja paikallisyhteisöjen kanssa. Yhtiö on jo lähestynyt maanomistajia ja Kemijärven kaupunginjohtajaa. Seuraavaksi on tarkoitus järjestää keskustelutilaisuuksia sidosryhmille.

Sähkön varastoinnille tarvetta

Sähkön kulutuksen on Suomessa arvioitu kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden aikana. Pullin mukaan tarve sähkön varastoinnille kasvaakin merkittävästi.

– Vesivarastot ovat erinomaisia sähkövarastoja. Muut varastointiratkaisut, kuten akut ja vedyn tuotanto, ovat vielä kalliita ja sopivat lähinnä sähkön lyhyeen varastointiin. PVO-Vesivoiman suunnittelema pumppuvoimalaitos mahdollistaisi muihin varastointiratkaisuihin verrattuna pitkäaikaisen, jopa viikon mittaisen, varastoinnin.

Juttua korjattu 29.2.24 klo 20.16: varastointialtaan "pinta"-sana korjattu pinta-alaksi.

Lue myös:

    Uusimmat