Kärsitkö ahdistuksesta, jos olet erossa puhelimestasi? Vältä tätä älypuhelimen käyttötapaa!

Varsinkin nuoret saattavat ahdistua, jos joutuvat olemaan erossa puhelimestaan, sillä he esimerkiksi pelkäävät jäävänsä jostakin paitsi. Uuden tutkimuksen mukaan puhelimen aiheuttamaa eroahdistusta voi välttää, jos laitteeseen ei säilö tärkeitä, henkilökohtaisia muistojaan.

Älypuhelimen aiheuttamalla eroahdistuksella on nykyään jo oma nimikin, nomofobia, joka tulee englannin kielen sanoista ”no phone phobia” eli "ei puhelinta -fobia".

Englantilaisissa sanakirjoissa sana on määritelty tarkoittamaan epämukavuuden ja ahdistuneisuuden tunteita, jotka aiheutuvat siitä, kun puhelin ja sen mahdollistama tavallinen virtuaalinen kommunikointi ei ole saatavilla.

Uudessa Hong Kongin yliopiston tutkimuksessa vertailtiin vähemmän ja enemmän nomofobisten henkilöiden suhtautumista älypuhelimiinsa. Tutkimus puhuu sen puolesta, että nomofobiaa on oikeasti olemassa, ja siitä kärsivät suhtautuvat puhelimeensa eri tavalla.

Tutkimuksessa selvisi, että henkilöt, jotka säilyttävät, jakavat ja pääsevät käsiksi puhelimensa avulla tärkeisiin, henkilökohtaisiin muistoihin, kärsivät pahiten ahdistuksesta, jos he joutuvat olemaan erossa puhelimistaan.

Tutkimuksessa selvisi myös, että henkilöt, jotka olivat riippuvaisia puhelimestaan, suhtautuivat niihin eri tavalla. Vaikka kaikki tutkimukseen osallistuneet käyttivät paljon samoja sanoja kuvailemaan suhdetta puhelimeensa, eroahdistusta puhelimistaan saavat henkilöt käyttivät myös vanhempia sanoja, kuten ”sattua”, ”yksin” ja ”haluta”.

Nomofobiaa eli puhelimen aiheuttamaa eroahdistusta kohtaavat ilmoittivat myös kärsivänsä vertailuryhmää useammin puhelimen aiheuttamasta kivuista ranteessa ja niskassa. Heidän keskittymisensä karkasi töissä ja opiskeluissa myös useammin kuin vähemmän puhelimestaan riippuvaisilla.

Tutkimusta varten haastateltiin yli 200 etelä-korealaista 18–37-vuotiasta yliopisto-opiskelijaa muun muassa heidän päivittäisestä puhelimen käytöstään, positiivisista muistoistaan sekä suhteesta puhelimeensa. Osalla tutkimusryhmästä puhelimesta erossa oleminen aiheutti enemmän ahdistusta, osalle vähemmän.

Samoja havaintoja on tehty jo aikaisemmissa tutkimuksissa maailmalla. Älypuhelimesta erossa oleminen voi tutkimusten mukaan aiheuttaa muun muassa sykkeen ja verenpaineen nousua ja nuorilla paniikkioireita.

Hong Kongin yliopiston tutkija Ki Joon Kimin mukaan on oletettavissa, että nomofobia vain lisääntyy samalla kun mobiiliteknologiasta tulee entistä helpommin saatavaa ja entistä vuorovaikutteisempaa. Koska emme pysty estämään teknologian kehitystä, voimme ainakin yrittää estää itseämme olemasta puhelimen ääressä vuorokauden ympäri.

***

"Heräämisen hetkestä nukahtamiseen olemme jatkuvasti kiinni laitteissa, otamme jatkuvasti vastaan informaatiota."

Lue myös:

    Uusimmat