Kannattaako kesän ajomatkoilla suosia isoja vai pieniä teitä? – "Tieverkosto suunnitellaan niin, että..."

Oikein pakattu auto voi pelastaa henkesi 5:32
Kun auto täyttyy tavarasta, on tärkeää noudattaa oikeaa pakkaustapaa. Väärin pakattu auto voi koitua kohtaloksesi onnettomuustilanteessa.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Kannattaako kesän ajomatkoilla suosia isoja vai pieniä teitä?

Vastaus: Kesälomamatkan reittisuunnitelmaa laadittaessa kannattaa pohtia, mille asioille haluaa antaa painoarvoa.

Monelle olennainen osa kesälomamatkaa on maisemien ihailu siirtymätaipaleilla. Siinä, missä matkustajat voivat kohdistaa kaiken huomionsa maisemien tarkkailuun, on kuljettajan kuitenkin muistettava keskittyä ajamiseen. Huomionarvoisen kohteen osuessa reitille on siis syytä pysähtyä, jotta sen annista pääsee kuljettajakin nauttimaan kunnolla.

Vanhaa tietä pitkin eteneminen on usein sokkeloisempaa

Tieverkosto suunnitellaan niin, että valtaosan liikenteestä oletetaan kulkevan uudempaa, isompaa tietä. Näin ollen opasteiden lukeminen ja reitin valinta pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi ja loogiseksi juuri pääväylällä ja sen liittymissä.

Vanha ja pienempi tie, sen sijaan, jää usein isomman tien varjoon ja sen risteyksistä kaupunkien läheisyydessä saattaa tulla hyvinkin monimutkaisia sekä huonosti ja vaikeasti opastettuja. Sitä ajaen joutuu helposti oudon kaupungin keskustaan, jonne varsinkaan aremmat kuljettajat eivät ymmärrettävästi mielellään haluaisi.

Risteysturvallisuus usein parempi isoilla teillä

Moottoriteille – ja usein myös muille isommille pääväylille – liitytään kiihdytyskaistaa pitkin. Liittyminen on näin helpompaa kuin vanhalle tielle, koska väistettäviä ajoneuvoja lähestyy käytännössä vain yhdestä suunnasta.

Pienempien ja vanhempien teiden risteyksissä, vasemmalle käännyttäessä, väistettäviä sen sijaan lähestyy usein kolmesta eri suunnasta.

Isompien teiden liittymien kohdalla ajaminen on paitsi helpompaa – myös turvallisempaa – kuin vanhempien teiden risteysalueilla. Mahdolliset liittymisonnettomuudet ovat kiihdytyskaistojen ansiosta kiilaamistyyppisiä siinä, missä vanhalla tiellä onnettomuus ajetaan selkeästi risteävistä ajosuunnista. Kun autot törmäävät tavallisessa risteyksessä, rajussa kulmassa, ovat hidastuvuudet suurempia ja onnettomuuden vauriot pahempia.

Uudemmat, isot, päätiet ovat leveitä ja myös niiden piennaralue on usein leveä. Tämä parantaa kevyenliikenteen turvallisuutta tuntuvasti. Moottoriliikenne- tai moottoritien piennaralueella ei kevyttä liikennettä pitäisi kulkea ollenkaan.

Eläinonnettomuudet todennäköisempiä pienemmillä teillä

Isompien teiden varsilla on nykyään varsin kiitettävästä riista-aitoja, jotka estävät tai ainakin olennaisesti vaikeuttavat hirvien ja peurojen pääsyä liikenteen sekaan.

Uuden päätien vierellä kulkevia vanhoja teitä sen sijaan harvemmin on ympäröity aidoilla. Monesti Juuri moottoritien ja vanhan tien väliin pystytetty riista-aita varmistaa sen, että hirvet ja peurat poukkoilevat nimenomaan vanhalla tiellä.

Keskikaiteet vähentävät kohtaamisonnettomuuksia

Keskeinen turvallisuustekijä moottoriteillä ja muidenkin isompien teiden ohituskaistaosuuksilla on se, että vastaantuleva liikenne on erotettu keskikaitein tai viheraluein. Näin kohtaamisonnettomuuden riski on saatu huomattavasti pienemmäksi kuin sellaisilla tieosuuksilla, joissa oman ajosuunnan ja vastaantulevien välissä on vain keskiviiva.

Puolensa ja puolensa

Iso väylä on oikein oivallinen valinta, jos lomailun kannalta olennaista on ehtiä kohteeseen mahdollisimman ajoissa ja olla siellä mahdollisimman pitkään. Matkan rivakan joutumisen lisäksi pääväylillä liikkuminen on myös usein tehty huomattavasti pienempiä teitä turvallisemmaksi.

Yleensä parhaat maisemat löytyvät kuitenkin pienemmiltä teiltä – esimerkiksi moottoriteillä maisemien havainnointi on usein rakenteellisesti tehty käytännössä mahdottomaksi.  

Jos siis haluaa käyttää matkantekoon enemmän aikaa eikä kohteeseen ole mikään kiire, ovat pienemmät tiet hyvä vaihtoehto. Tällöin on kuitenkin pidettävä mielessä sellaisten riskien olemassaolo, mitä isommilta teiltä on edellä kuvatuin ratkaisuin pyritty poistamaan.

Millään tietyypillä huomion ei saa antaa kiinnittyä liikaa maisemien tiirailuun. Kun kiva paikka osuu kohdalle, on syytä pysähtyä.

teppoboksi teppo vesalainen


Lue myös:

    Uusimmat