Kaikki autovalmistajat eivät pidä sähköön siirtymistä aiheellisena – näin iso osa myynnistä tulee yhä polttomoottoreista

Ylellinen Mercedes-Benz EQS on kuin täyssähköinen S-sarjalainen 2:18
Mercedes-Benz EQS edustaa täyssähköautojen ylellisempää päätyä.

Kaikki valmistajat eivät pidä sähköautoja niin välttämättöminä kuin autoteollisuutta ravisteleva muutos antaa ymmärtää.

Valtaosa autoteollisuuden kassaan kilahtavista tuloista heruu edelleen polttomoottorimallien myynnistä, Saksan autoteollisuuden ja Deloitten teettämä tuore tutkimus kertoo. Samaan aikaan ala suuntaa yhä enemmän voimavaroja sähköisen liikkumisen kehittämiseen.

Tutkimuksen mukaan jo erittäin suuri osa autovalmistajista pitää sähköä liikkumisen tulevaisuuden teknologiana. Noin 80 prosenttia vastanneista uskoo, että sähköisistä liikkumismuodoista tulee uusia teknologisia standardeja, Automotive News Europe kertoo.

Vain kymmenen prosentin mielestä tällaiseen siirtymään ei ole aihetta. Vastanneiden mukaan nykyinen murros ei ole vaikuttanut lainkaan heidän tuotevalikoimaansa.

Valtaosa vastanneista pitää polttomoottoria edelleen käyttökelpoisena vaihtoehtona myös tulevaisuudessa. Peräti 88 prosenttia vastanneista katsoo, että sähköistetyt kulkumuodot syrjäyttävät polttomoottorit aikaisintaan vuonna 2030 tai sen jälkeen.

Joidenkin arvioiden mukaan polttokennot tai synteettiset polttoaineet saattavat vielä nousta liikennöinnin valtavirtaan.

Mittavista sähköpanostuksista huolimatta polttomoottoriteknologia tuo valmistajien kassaan tällä hetkellä 85 prosenttia kaikista sinne putoavista euroista.

"Ennakoidaan kasvavan merkittävästi"

Autovalmistajat kertoivat investoivansa keskimäärin noin kolmanneksen tutkimus- ja kehitysbudjeteistaan sähköisen liikkumisen kehittämiseen. Lisäksi 85 prosenttia vastanneista kertoi sijoittavansa tavanomaisen polttomoottoriteknologian tuottoja sähköisen liikkumisen kehittämiseen.

– Autovalmistajien investoinnit osoittavat, että sähköautojen myyntimäärien ennakoidaan kasvavan merkittävästi, autoalaa seuraava Deloitten johtaja Harald Proff toteaa.

– Samalla yhtiöt pyrkivät tasapainottamaan tilannetta. Toisin sanoen ne pyrkivät vetäytymään varovaisesti polttomoottorimarkkinasta samalla kun markkinaosuuksia haetaan sähköisestä markkinasta.

Proffin mukaan vain harva toimija pyrkii vetäytymään nopeasti pois polttomoottorimarkkinasta.

”Lisää infraa, vähemmän byrokratiaa”

Autovalmistajien mukaan pikaisen siirtymän suurimmat esteet liittyvät poliittiseen tuen puutteeseen ja suunnitteluun liittyviin epävarmuuksiin. Tätä mieltä oli 83 prosenttia vastanneista.

Toimialan vastauksissa mainittiin myös alati tiukentuvat ympäristövaatimukset, vaihtoehtoisten energiamuotojen hidas käyttöönotto ja puute osaavista työntekijöistä.

Viimeisenä mutta ei vähäisempänä autovalmistajilta kysyttiin, minkälaiset talouspoliittiset päätökset tukisivat alaa eniten. Vastaukset osoittivat, minkälainen olisi autovalmistajien täydellinen maailma: alhaisempi verotus, kevyempi byrokratia, pikaisesti laajentuva sähköautojen latausinfra sekä työmarkkinoiden joustot.

– Menestyksellinen ja kestävä muutos edellyttää poliittisia ja taloudellisia olosuhteita, jotka mahdollistavat latausinfran, uudistuvien energiamuotojen, byrokratian karsimisen ja osaavan työvoiman koulutuksen, Saksan autovalmistajien keskusjärjestön (VDA) puheenjohtaja Hildegard Müller tiivisti.

Lue myös:

    Uusimmat