Kaasuliekin väri paljastaa vaaran!

Huoltamattomat ja vikaantuneet kaasulaitteet tai niiden huolimaton käyttö aiheuttavat vuosittain häkämyrkytyksiä, kaasuvuotoja ja tulipaloja, huomauttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Kaasuonnettomuuksissa on kuollut 10 vuoden aikana 15 ihmistä. Tänä vuonna yksi henkilö on menehtynyt kaasulaitteen aiheuttamassa tulipalossa. 

Onnettomuuksia voi parhaiten ehkäistä käyttämällä laitteita oikein sekä huolehtimalla niiden huollosta ja kunnossapidosta. Ennen kesälomakautta on hyvä tarkistaa ja huoltaa kesämökin, matkailuajoneuvon sekä veneen kaasulaitteet.

Riittävästi ilmaa

Kaasulaitteet tarvitsevat oikein toimiakseen riittävästi palamisilmaa. Sen vuoksi on tärkeää, ettei mökin tai matkailuajoneuvon ilmastointiaukkoja tukita edes kylmällä säällä.

Jos palamisilmaa ei ole riittävästi, syntyy myrkyllistä häkäkaasua. Häkämyrkytykset ovatkin yleisin kuolinsyy kaasuonnettomuuksissa.

Liekin väri paljastaa

Tarkkaile kaasulaitteen liekin väriä: hyvin palava kaasuliekki on sininen ja liekin keskusta sinivihreä. 

Jos liekin kärjet ovat keltaiset, poltin ei saa riittävästi ilmaa.

Sjoita oikein

Kaasulaitteiden oikea sijoitus on turvallisuuden kannalta tärkeää. Nestekaasupulloa ei pidä sijoittaa lähelle lämmönlähteitä, kuten tulisijaa. Pienissä rakennuksissa kaasupullo on turvallisinta sijoittaa ulos.

Makuutiloissa ei kaasulaitteita pidä käyttää lainkaan häkävaaran vuoksi. Tukes suosittelee myös, ettei useita kaasulaitteita olisi käytössä yhtä aikaa pienissä tiloissa.

Ulkokäyttöön tarkoitettuja kaasulaitteita ei missään tapauksessa saa käyttää sisätiloissa.

Muistilista

Käytössä

Tarkista laitteesi kunto ja tiiviys säännöllisesti:

– Taivuttele letkua ja katso, ettei siinä ole murtumia.

– Tarkista myös liitoskohtien tiiviys saippualiuoksen avulla. Sivele pensselillä saippuavettä liitoskohtiin. Jos syntyy kuplia, niin liitokset vuotavat ja ne täytyy kiristää.

– Vie vialliset laitteet huoltoon.

– Noudata käyttö- ja huolto-ohjeita.

– Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta käyttötiloissa.

– Älä käytä laitteita muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

– Sulje pulloventtiili aina käytön jälkeen.

Jos tunnet kaasun hajua

– Sulje heti pulloventtiili.

– Älä tupakoi, älä käytä avotulta tai sähkökatkaisijoita.

– Tuuleta huone: avaa ikkunat ja ovet.

– Tuulettamisen jälkeen tarkista letku ja letkuliitokset saippuavedellä tai vuodonilmaisimella.

– Jos laitteessa on vika, toimita se huoltoon.

Nestekaasupullon vaihto

– Sulje pulloventtiili.

– Huolehdi siitä, ettei sytytyslähdettä ole lähellä: älä tupakoi, älä käytä avotulta, älä käytä sähkökatkaisijoita.

– Jos vaihdat pullon sisätiloissa, huolehdi tuuletuksesta.

– Pullon vaihdon jälkeen varmista, että paineensäädin on tiiviisti paikallaan.

– Painoventtiiliä käyttäessäsi kannata pulloa paineensäätimestä. Jos se ei irtoa, säädin on paikoillaan. Kierreventtiiliä käyttäessäsi varmista liitosten tiiviys saippuavedellä.

Kaasupullon säilyttäminen

– Asuinrakennuksessa saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua.

– Säilytä kaasupullo pystyasennossa ja lasten ulottumattomissa.

– Älä säilytä kaasupulloa kellari- tai ullakkotiloissa tai makuuhuoneessa.

– Pullon pinnan lämpötila ei saa nousta yli +40 C°, minkä vuoksi sitä ei saa sijoittaa lähelle lämmönlähteitä, esim. lämpöpatteria tai tulisijaa.

– Kaasupullon säilytystilassa on oltava hyvä ilmanvaihto.

– Rakennuksen seinustalla oleva kaasupullo on sijoitettava lukittuun kaappiin.

Kaasupullon kuljetus

– Tarkista, että pulloventtiili on suljettu kunnolla.

– Tarkista, että venttiilinsuojus on hyvin kiinnitettynä suojaamassa venttiiliä.

– Tue pullo hyvin paikoilleen, ettei se pääse liikkumaan.

– Kuljeta pullo pystyasennossa.

– Tilapäisesti pulloa voi kuljettaa vaaka-asennossa esim. auton takakontissa.

– Älä pysäköi kaasupulloja sisältävää autoa pitkäksi aikaa auringonpaisteeseen, etteivät pullot kuumene liikaa.

Kaasuasennukset

– Nestekaasua saa johtaa kaasupullosta letkulla ainoastaan yhteen käyttölaitteeseen.

– Nestekaasuletkun pituus saa olla enintään 1,2 metriä ja sisähalkaisija 10 mm.

– Letkun kiinnitys on varmistettava molemmissa päissä letkunkiristimillä.

– Paineensäädin kiinnitetään suoraan pulloventtiiliin.

– Käytä ainoastaan kotitalouskäyttöön tarkoitettua (30 mbar) matalapainesäädintä.

– Korkeapainesäätimen käyttö on kielletty kotitalouslaitteissa.

– Asennuksen jälkeen tarkista liitosten tiiviys (saippuavedellä) ja pitävyys.

– Nestekaasupullojen säilyttämistä ei suositella pienien mökkien sisällä, jossa makuutilat ja muut oleskelutilat ovat yhtenäistä tilaa.

– Kaasuletkua ei saa johtaa ulkoseinän läpi.

– Letkuasennuksen saa tehdä itse.

– Kiinteitä asennuksia metalliputkia käyttäen saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike.

Lähde: Tukes


Lue myös:

    Uusimmat