Nestekaasupulloissa havaittu turvallisuusriski, tämä erä vedetään markkinoilta – toimi näin, jos epäilet kaasuvuotoa

Nestekaasutoimijat ilmoittavat vetävänsä varotoimenpiteenä erän nestekaasupulloja markkinoilta.

Nestekaasutoimijat Oy Linde Gas Ab (AGA) ja Kosan Gas Finland Oy ilmoittavat päättäneensä yhdessä viranomaisten kanssa vetää varotoimenpiteenä erän nestekaasupulloja pois markkinoilta, sillä niiden venttiilissä saattaa olla turvallisuusriski.

Täyttölaitosten sisäisissä tarkastuksissa on löydetty yksittäisiä kierreventtiilillisiä teräspulloja, joiden venttilit ovat olleet liian löysällä. Tämä aiheuttaa mahdollisen vuotoriskin kovassa käytössä.

Vaikka pullot on tarkastettu täyttölaitoksilla ennen toimituksia asiakkaille ilman havaittuja vuotoja, on kaikki kyseisen erän kierreventtiilillä olevat nestekaasupullot päätetty vetää markkinoilta. Takaisinveto ei koska painoventtiilillä olevia pulloja.

Toimi näin

Takaisinveto koskee siis teräksisiä nestekaasupulloja, joissa on kierreventtiili, ja jotka on ostettu aikavälillä 11.10. – 17.11.2021. Pullojen kyljestä löytyy merkintä "2036". 

Oy Linde Gas Ab kehottaa sivuillaan asiakkaita tarkistamaan merkinnän huolella ja palauttamaan kriteerit täyttävät pullot ensisijaisesti linden asiakaspisteelle.

Linden osalta takaisinveto koskee seuraavia pullokokoja

  • 11 kg teräspullo kierreventtiilillä (tuotekoodi 119314)
  • 33 kg teräspullo kierreventtiilillä (tuotekoodi 119315)

Pulloa ei tarvitse merkinnästä huolimatta palauttaa, jos se on ostettu ennen 11.10.2021, tai jos siihen on lisäksi painettu leima "UN1965".

Kun kuljetat kaasupulloa, varmista, että pullo pysyy kuljetuksen aikana turvallisesti pystyasennossa, eikä venttiili pääse vahingoittumaan. 

Jos epäilet kaasuvuotoa:

älä kuljeta pulloa

vältä kosketusta ulosvuotavaan kaasuun

älä tupakoi

ää käytä sähkökytkimiä,

sulje pulloventtiili, mikäli mahdollista.

Jos pulloventtiiliä ei voi sulkea, siirrä pullo ulkotilaan kauas mahdollisista sytytyslähteistä, anna paineen poistua pullosta ja eristä ympäristö. Hälytä palokunta.

Nestekaasu on palavaa, väritöntä ja voimakkaasti hajustettua kaasua. Se on noin 1,5 kertaa raskaampaa kuin ilma. Kaasupullossa se on nestemäistä. Vaikka nestekaasu ei ole myrkyllistä, suurina pitoisuuksina se on tukahduttavaa.
Lue myös:

    Uusimmat