Julkisen sanan neuvostolta langettava päätös kuudelle lehdelle

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut langettavan päätöksen Etelä-Suomen Sanomille, koska lehti julkaisi verkkosivuillaan olleessa verokoneessa alakouluikäisen lapsen nimen ja iän. Julkaisemiselle ei neuvoston mukaan ollut journalistisia perusteita ja siksi se loukkasi alaikäisen yksityiselämän suojaa.

Neuvosto katsoi, että kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. 

Sen mukaan erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita. Näin ollen neuvosto antoi lehdelle huomautuksen.

JSN antoi kokouksessaan lisäksi viisi muuta langettavaa päätöstä.

HS:lle kaksi langettavaa

Helsingin Sanomille JSN antoi kaksi langettavaa päätöstä. 

Toinen koskee sisäilmasairauksia käsitelleen jutun yhteydessä ollutta faktaosiota, jossa oli olennaisia virheitä. Virheet oli korjattu uudella tekstillä, mutta kaikista tekstissä tehdyistä korjauksista ei kerrottu lukijoille.

Lehden lähdekritiikki petti neuvoston mukaan kiistanalaisessa terveyteen liittyvässä asiassa, jossa lähdekritiikin tarve on erityisen korostunut. 

JSN huomautti, että alkuperäisessä faktaosiossa esitettiin vallitsevana asiantuntijanäkemyksenä tietoja, jotka ovat muun muassa hoitosuosituksista ilmenevän lääketieteellisen konsensuksen vastaisia.

Toisen langettavan päätöksen Helsingin Sanomat sai jutusta, jossa kantelijasta kerrottiin terveystieto, jonka paljastuminen rajatullekin joukolle voi rikkoa yksityisyyttä, jos julkaiseminen laajentaa asiasta tietävien piiriä. Tässä tapauksessa uhrin yksityiselämän suojan piiriin kuuluvan tiedon julkaisemiselle ei ollut neuvoston mukaan riittävää yhteiskunnallista perustetta. 

Rikoksen uhrista kerrottiin jutussa myös tietoja, joiden vuoksi uhri saattoi olla tunnistettavissa lähipiiriään laajemmin.

Asiavirheitä pääkirjoituksessa

Lapin Kansalle langettavan päätöksen toi pääkirjoitus, jossa oli olennaisia asiavirheitä Uber-taksipalvelun toiminnasta. 

Lehti ei JSN:n mukaan ollut tarkistanut tietojaan. 

Myöhemmin oli julkaistu toinen aihetta sivuava juttu, joka ei täyttänyt Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, neuvosto katsoo päätöksessään.

Kauppalehden ilmastonmuutoksen seurauksia käsitelleessä jutussa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin Delhin saastepilven johtuneen ilmastonmuutoksesta. Lehti ei korjannut virhettä saamastaan pyynnöstä huolimatta.

Kuudes JSN:n langettava päätös koski Äänekosken Kaupunkisanomien teemanumeron kahta juttua, joista toisen oli kirjoittanut asiantuntija, jonka yrityksen mainos oli samalla aukeamalla. 

Toisessa jutussa kaikkien kolmen haastatellun edustamien yritysten mainokset olivat samalla aukeamalla kuin juttu. Kokonaisuuksista saattoi neuvoston mukaan syntyä käsitys, että juttujen ja mainosten välillä oli kaupallinen yhteys.

Juttua ja otsikkoa täydennetty 23.5.2024 kello 16.17.

Lue myös:

    Uusimmat