Joutuvatko suomalaiset maksamaan muiden EU-kansalaisten sähköautot? Autoliitto kritisoi "sosiaalista ilmastorahastoa"

"Autonvalmistajien sakkouhka lisää painetta sähköautojen määrän lisäämiseen" 1:49
Miksi meitä niin kovasti "kuritetaan", kun autojen päästöt ovat Suomessa jo pienemmät kuin Euroopan unionissa keskimäärin?

Autoliitto näkee Euroopan komission "sosiaalisessa ilmastorahastossa" isoja riskejä vauraiden maiden, kuten Suomen kannalta.

Edunvalvontajärjestö Autoliitto ilmaisee lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle huolensa Euroopan komission ehdottamasta ”sosiaalisesta ilmastorahastosta”.

Sosiaalinen ilmastorahasto sisältyi Euroopan komission heinäkuussa julkaisemiin ehdotuksiin ilmastotoimista, joissa esitetään muun muassa päästökaupan laajentamista tie- ja meriliikenteeseen.

– Uudella rahastolla edistetään oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä ja vähennetään samalla energia- ja liikenneköyhyyden riskiä, kerrotaan komission tiedonannossa.

"Sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä"

Rahastoon käytettäisiin EU:n budjetista summa, joka olisi 25 prosenttia rakennusten ja tieliikenteen uudesta päästökaupasta odotettavista tuloista. Komission mukaan mukaan siten saataisiin jäsenmaille 72,2 miljardin euron rahoitus vuosiksi 2025–2032, minkä lisäksi kerättäisiin vastaava summa jäsenmailta.

Tuloksena olisi 144,4 miljardin euron varat ”sosiaalisesti oikeudenmukaiseen siirtymään”.

– EU:n laajuisessa rahastossa piilee suuri riski, että Euroopan unionin vauraat maat Suomi mukaan lukien tukisivat muiden maiden kansalaisten sähköautojen ja muiden vihreän siirtymän tuotteiden hankintoja, kerrotaan Autoliiton lausunnossa.

Komission ehdotuksen mukaan EU:n jäsenmaat voisivat auttaa sosiaalisen ilmastorahaston varoilla kansalaisiaan investoimaan muun muassa energiatehokkuuteen, uusiin lämmitysjärjestelmiin ja puhtaampaan liikkumiseen.

Suomen hallituksessa on suhtauduttu kriittisesti sosiaaliseen ilmastorahastoon.

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiestyöryhmä valmistelee parhaillaan arviomuistiota kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanosta. Euroopan komission ehdotukset liikenteen päästökaupan laajentamisesta huomioidaan työryhmän työssä.

Tieliikenteen päästökaupassa polttoaineen jakelija ostaisi valtiolta säännöllisesti järjestettävistä huutokaupoista myytävää fossiilista polttoainemäärää vastaavan jakeluoikeuden. Huutokaupattavien oikeuksien määrä supistuisi vähitellen.

Tieliikenteen päästökauppaa valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriön mukaan siltä varalta, että fossiilittoman liikenteen tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen keinoilla ei riittävästi saada vähennettyä liikenteen päästöjä. Autoliitossa kannetaan huolta kansallisen tieliikenteen päästökaupan vaikutuksista liikkumisen kustannuksiin.

Lue myös:

    Uusimmat