EU-komissio kertoi jättimäisestä ilmastopaketista, joka vaikuttaa suomalaistenkin elämään

EU esitteli ilmastotoimensa 5:24
EU esitteli ilmastotoimensa.

Euroopan komissio on julkistanut laajan paketin ehdotuksia ilmastotoimiksi. Komissio ehdottaa päästökauppaa laajennettavaksi merenkulkuun ja tietyin osin tieliikenteen ja rakennusten päästöihin.

Komissio ehdottaa myös uutta sosiaalista rahastoa, jolla tuettaisiin pienituloisia ilmastotoimissa. Rahasto rahoitettaisiin osin päästökaupasta saatavilla tuloilla. 

Paketin julkistuksen alla on ehtinyt nousta pelkoa siitä, joutuisivatko pienituloiset tulevaisuudessa ahdinkoon, jos ilmastotoimet nostavat merkittävästi asumisen ja liikkumisen hintaa, kun polttoainekustannukset todennäköisesti nousevat.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehti vakuutella etukäteen muun muassa brittilehti Guardianille antamassaan haastattelussa, että pienituloisista pidetään huolta.

– Me aiomme varmistaa, että pienituloiset kotitaloudet saavat tukea liikkumiseen, ajamiseen ja lämmitykseen, von der Leyen sanoi lehden mukaan.

Komission virkamiehen mukaan niin sanottu energiaköyhyys on otettu huomioon ilmastopaketissa. Komission arvion mukaan EU:ssa on 34–35 miljoonaa ihmistä, joilla ei nykyisellään ole varaa esimerkiksi riittävään lämmitykseen.

Ilmaisista päästöoikeuksista luovuttaisiin

Lisäksi komissio ehdottaa uutta hiilitullimekanismia, joka toisi tietyille tuontituotteille maksuja päästöjen mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa hiilitullien piirissä olisi teräksen, sementin, lannoitteiden, alumiinin ja sähkön tuonti.

Samalla kun EU ottaisi hiilitulleja käyttöön, päästökauppaan kuuluvia ilmaisia päästöoikeuksia vähennettäisiin asteittain. Komission mukaan yhteensopivuus Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöihin huomioidaan.

Ilmaisista päästöoikeuksista luovuttaisiin vuonna 2036. Ilmaisia päästöoikeuksia on jaettu, jotta EU:ssa olevan tuotannon kilpailukykyä on pystytty tukemaan.

EU-komission virkamiehen mukaan komissio on käynyt kattavia keskusteluja kansainvälisten kumppanien kanssa hiilitulleista.

Metsät ja meriliikenne kiinnostavat Suomessa

Suomelle tärkeitä ovat metsiin ja viennille tärkeään meriliikenteeseen liittyvät ehdotukset. Päästökaupan laajentamisen vaikutukset talvimerenkulkuun on ehtinyt herättää Suomessa huolta.

Jäävahvistetut alukset kuluttavat paljon polttoainetta, mikä taas lisää niiden päästöjä. Jos meriliikenteen päästöjen hinta on hyvin korkea, Suomen viennin kilpailukyky saattaa heiketä, sillä vienti kulkee pitkälti merirahtina.

Taustalla kiristetyt ilmastotavoitteet

Komission ilmastopaketissa kyse on ehdotuksista toimiksi päästövähennysten saavuttamiseksi. Pakettiin kuuluu kymmenkunta lainsäädäntöehdotusta. Julkistuksen jälkeen ne siirtyvät EU-parlamentin ja jäsenmaita edustavan neuvoston käsittelyyn.

Ilmastotoimia tarvitaan, koska EU on säätänyt ilmastolain, jonka päämääränä on saattaa unioni hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että päästöjä tuotetaan vain niin paljon kuin niitä pystytään sitomaan.

Vuodeksi 2030 EU tavoittelee vähintään 55 prosentin vähennystä päästöihin vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Tavoitteita on kiristetty, jotta ilmaston lämpenemistä pystyttäisiin rajoittamaan. Nykytoimia ei pidetä siihen riittävinä.

Lue myös:

    Uusimmat