Jos olisi pakko, osaisitko pysähtyä moottoritiellä turvallisesti? Ei hätää, asiantuntija auttaa

1:42

Kysy liikenneturvallisuudesta -sarjassamme lukijoiden kysymyksiin vastaavat liikenneturvallisuuden asiantuntijat joka perjantai. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen autot(a)mtv.fi. Vastaajana on tällä viikolla Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Pääkuvan video

Näin peruutat peräkärryn kanssa

Kysymys: Milloin moottoritiellä saa pysähtyä?

Vastaus: Moottoritielle saa pysäyttää tai pysäköidä vain muutamissa, Tieliikenneasetuksessa mainituissa, tapauksissa. Niiden lisäksi onnettomuus, tiellä oleva este tai ajoneuvon hajoaminen saattavat pakottaa pysähtymään. Pysähdyttäessä on huomioitava oman autokunnan ja muiden tienkäyttäjien turvallisuus.

Tieliikenneasetuksen 6 §:ssä todetaan, että ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä moottoritiellä vain erityisesti osoitetulle pysäköintipaikalle tai levähdysalueelle. Ajoneuvon saa pysäyttää myös moottoritiealueella olevalle linja-autopysäkille siihen nousemista tai siitä poistumista varten. Tämän on tapahduttava kuitenkin linja-autoliikennettä estämättä.

Poikkeukset vahvistavat säännön

Edellä esitetystä poiketen, saa erityisiä valomerkkejä antava hälytysajoneuvo, tienpitäjän sallima tilapäinen liikenne ja tienpidossa tai vastaavassa työssä käytettävä ajoneuvo tarvittaessa pysäyttää tai pysäköidä moottoritiellä, tarpeellista varovaisuutta noudattaen.

Vastaavasti liikenteenvalvonnassa tai poliisin virkatehtävässä käytettävän ajoneuvon saa tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla, edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta.

Onnettomuustilanteet

Tieliikennelaissa on määritelty yleinen auttamisvelvollisuus ja onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuus onnettomuuspaikalla. Näin ollen onnettomuuden tapahduttua, moottoritielläkin, olet kiireistäsi huolimatta velvollinen pysähtymään ja auttamaan. Tämä on pyrittävä kuitenkin tekemään omaa ja muiden turvallisuutta vaarantamatta. Esimerkiksi ketjukolarisumissa autojen väleissä liikkuminen on erittäin vaarallista, mikäli muuta liikennettä ei ole varoitettu riittävästi ja riittävän ajoissa.

Onnettomuuspaikalla on siis pyrittävä estämään lisävahingot varoittamalla muuta liikennettä, hälyttämään apua ja antamaan ensiapua, kukin omien taitojensa mukaan. Tällaisen tilanteen asianmukainen hoitaminen edellyttää aina pysähtymistä, jolloin pystytään tekemään riittävä tilannekartoitus. Näin hätäkeskukselle saadaan annettua mahdollisimman tarkka kuvaus tarvittavan avun ja riittävien resurssien lähettämiseksi. Valitettavan usein on arkipäivää, että vain ajetaan onnettomuuspaikan ohi ja vasta sen jälkeen soitetaan liikkuvasta autosta hätäkeskukseen, että siellä oli jotain.

Mikäli onnettomuuspaikalla on jo riittävästi apua, yleisöksi paikan päälle ei ole syytä jäädä. Ylimääräiset ihmiset saattavat jopa vaikeuttaa pelastushenkilöstön saapumista paikalle. Avun tarve on kuitenkin syytä aina varmistaa, mikäli sen riittävyys ei ole ilmiselvästi todettavissa.

Ikävä tämän päivän trendi on, että ihmiset mielellään pysähtyvät kuvaamaan onnettomuuspaikalle tai kuvaavat sen ohi ajaessaan. Tällaiselle toiminnalle ei ole tarvetta. Sen sijaan kaikki huomio tulisi kiinnittää siihen, että liikennehäiriötilanteen ohi päästään turvallisesti, mikäli tilanne ei edellytä pysähtymistä.

Tiellä oleva este

Tieliikennelain 62 § velvoittaa ajoneuvon kuljettajaa poistamaan tiellä olevan, liikennettä haittaavan tai vaarantavan, esteen, jos se on (ilman erityistä vaaraa) mahdollista. Esteen poistaminen edellyttää pysäyttämistä.

Mikäli esteen poistaminen ei ole turvallisesti mahdollista - kuten moottoritiellä usein saattaa olla - tulisi este merkitä tai muulla tavoin kiinnittää muiden tienkäyttäjien huomio siihen, kunnes se saadaan poistettua. Varoittamisen ja merkitsemisen lisäksi esteestä on ilmoitettava hätäkeskukseen (112) tai tienkäyttäjän linjalle (0200-2100).

Auton hajoaminen

Myös auton hajoaminen moottoritiellä pakottaa pysäköimään sen pientareelle. Tässä, kuten muissakin edellä mainituissa hätä- ja erityistilanteissa pätee, että mitä kauemmas auto saadaan varsinaisesta ajoradasta – sen parempi.

Muuta liikennettä on syytä varoittaa kytkemällä hätävilkut. Mikäli on mahdollista, että auton siirto pois moottoritien pientareelta ei onnistu ennen pimeän tuloa, on hätävilkkujen kaveriksi syytä jättää seisontavalot. Hätävilkkujen lisäksi pitää pystyttää varoituskolmio liikenteen tulosuuntaan, riittävän etäälle autosta.

Muun liikenteen turvallisuuden lisäksi, kuljettajan tehtävä on huolehtia myös omassa autossa olevien matkustajien turvallisuudesta. Moottoritiellä matkustajien on syytä pysytellä pientareelle pysäköidyssä autossa tai auton oikealla puolella, mahdollisimman kaukana muusta liikenteestä. Mikäli matkustajat jäävät autoon, on turvavyöt syytä pitää kiinni sen varalta, että joku asianmukaisista varotoimista huolimatta sattuisi törmäämään pysäköityyn autoon.

Autosta tulisi löytyä heijastinliivit kaikille. Ihanne olisi, että liivit olisivat koko ajan käden ulottuvilla, jolloin ne voitaisiin pukea päälle jo ennen autosta poistumista. Kirkas heijastinliivi parantaa ihmisten havaittavuutta myös päiväsaikaan.

Kun tilanne on tehty mahdollisimman turvalliseksi, on aika hälyttää apua. Mitä nopeammin hajonnut auto saadaan pois moottoritien varresta, sitä nopeammin tilanne palautuu normaaliksi ja turvalliseksi. Ajoneuvon hinaaminen köydellä, vaijerilla tms. on moottoritiellä kielletty. Moottoritiellä rikkoutuneen ajoneuvon saa niillä kuitenkin hinata seuraavaan sallittuun poistumisliittymään saakka.

Omatoimihinauksia, -korjauksia tai renkaanvaihtoja en suosittele moottoritiellä tekemään. Hinausammattilaisen tai tiepalvelumiehen vankan kokemuksen, asianmukaisen kaluston ja varoituslaitteiden avulla tilanteesta selvitään huomattavasti turvallisemmin.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja