Masennuksen hoitoon povatusta lääkkeestä paljastui ongelma – altistaa huumeriippuvuudelle?

Ketamiinin masennusta parantava vaikutus näyttää vaativan aivojen opioidijärjestelmän aktivoitumista. Pahimmassa tapauksessa ketamiinihoito parantaa nopeasti masennuksen, mutta vastineeksi potilas ajautuu huumeriippuvaiseksi.

Masennus ei katso ikää eikä sukupuolta. Katso videolta, miltä masennus näyttää.

Ketamiini on nopein ja tehokkain käytettävissä oleva masennuksen hoitomuoto, mutta pitkäaikaisen ketamiinihoidon turvallisuudesta on vain vähän tietoa. Mahdollisiksi haitoiksi on arvioitu psykoosiriskin lisääntymistä, kognitiivisen suoristuskyvyn heikkenemistä, huumeriippuvuuden kehittymistä, tehon hiipumista ja masennuksen uusimista hoidon lopettamisen jälkeen.

Stanfordin yliopiston koe vahvistaa käsitystä, jonka mukaan masennuksen pikahoidolla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisen terveyteen pitkällä tähtäimellä. Koe viittaa siihen, että ketamiinihoidolla voi todella olla yhteys huumeriippuvuuden kehittymiseen.

Opioidiblokkaaja esti ketamiinin toimimisen

Kokeessaan yliopistotutkijat antoivat masennuksen kanssa kamppaileville 12 vapaaehtoiselle ketamiiniannoksen kahdesti. Annosten saamisten välillä oli kaksi viikkoa.

Toisella kerralla osallistujat saivat ketamiiniannosta ennen naltreksonia. Naltreksonia käytetään muun muassa alkoholismin hoidossa, sillä vähentää alkoholin nauttimisen tuottamaa mielihyvää estämällä opioidijärjestelmän toimintaa. Toisella kerralla osallistujille syötettiin lumelääkettä.

Sekä osallistujat että tutkijat olivat tietämättömiä, saiko koehenkilö naltreksonia vai plaseboa.

Kun ketamiiniannos otettiin lumelääkkeen jälkeen, masennuksen oireet vähenivät noin 90 prosentilla kolmen päivän ajaksi seitsemällä kymmenestä. Naltreksonin kanssa otettuna ketamiini ei juurikaan näyttänyt vaikuttavan masennusoireisiin.

Tutkimusta tehnyt psykiatrian ja käyttäytymistieteiden apulaisprofessori Nolan Williams pitää tuloksia yllättävänä, sillä ketamiinia pidetään ei-opioidisena huumeena. Silti opioidireseptoreihin sitoutuva ja opioidien vaikutusta estävä naltreksoni näytti vievän ketamiinin tehon.

Lääke vai koukuttava huume? 

Tulos herätti epäilyksen, että ketamiinin masennusta parantava vaikutus vaatii aivojen opioidijärjestelmän aktivoitumista. Ilmiö selittäisi myös sen, miksi ketamiini tehoaa masennukseen niin nopeasti.

Wired-lehden haastattelussa tutkimuksessa mukana ollut psykiatri Alan Schatzberg toteaa, että tulos haastaa pohtimaan, onko ketamiini masennuslääkkeen sijaan koukuttava huume.

– Emme osaa vastata tähän kysymykseen tyhjentävästi.

Jatkuvan ketamiinihoidon ongelmana voi olla, että opioidireseptorien pitkäaikainen stimulaatio vaikuttaa erityisesti aivojen välittäjäaineiden vapautumiseen. Opioidien käyttö stimuloi aivojen mielihyväkeskusta, joka tuottaa nautinnon tunteen. Tähän tunteeseen jäädään koukkuun.

Stanfordin yliopiston tutkimus julkaistiin American Journal of Psychiatry -lehdessä.

Lue myös:

    Uusimmat