Ilmoitukset lääkäreistä lisääntyneet – päihdehäiriöt usein syynä

Lääkärin epäasianmukaisesta toiminnasta voi tehdä muistutuksen esimieslääkärille tai kantelun tai ilmoituksen valvontaviranomaisille. Vaikka ongelmat ovat usein yksittäisiä ja huomautuksella hoituvia, joskus lääkärin oikeudet on potilasturvallisuuden takaamiseksi otettava pois. Useimmiten syynä ovat päihdeongelmat.

– Suurin syy lääkärin oikeuksiin kajoamiseen on lääkärin alentunut terveydentila. Siihen keskeisimpiä syitä ovat päihdehäiriöt, lääkintöneuvos Markus Henriksson Valvirasta kertoo.

Lääkärin oikeudet voidaan viedä ainakin väliaikaisesti parin kuukauden tai jopa viikon kuluessa, jos potilasturvallisuus on vaarassa. Toisaalta joskus prosessi vie jopa yli vuoden.

– Selvityksen saaminen ei aina ole helppoa eivätkä tulokset yksiselitteisiä. Lääkärin toiminnasta ja terveydentilasta saatetaan antaa täysin ristiriitaisia työnantajalausuntoja. Jos totuutta esimerkiksi epäillystä alentuneesta terveydentilasta ei muuten saada, Valviralla on oikeus määrätä lääkäri sairaalatutkimuksiin – käytännössä siis psykiatriselle osastolle. Tällaisia tapauksia on vuosittain parikymmentä.

Alun alkaen lääkärin toimintaa lähdetään selvittämään, jos joku perustellusti ilmaisee siinä olevan jotakin vakavasti arveluttavaa. Epäilynsä voi esittää potilas itse, potilaan omainen, työnantaja, ylilääkäri, esimies, apteekki, poliisi tai tuomioistuin. Kanteluita tekevät potilaat ja heidän omaisensa, ilmoituksia lähinnä viranomaiset. Viime vuonna Valviralle tehtiin terveydenhuoltoon liittyviä ilmoituksia 275 kappaletta ja kanteluita 386.

– Toki tavallinen kansalainenkin voi tehdä ilmoituksen, jos hän on vaikka nähnyt lääkärin menevän selkeästi humalassa töihin. Kantelut johtavat harvoin lääkärin oikeuksiin kajoamiseen, ilmoitukset huomattavasti useammin.

– Ilmoituksen perusteena voi olla esimerkiksi se, että lääkkeenmääräämiskäytännön epäillään vaarantavan potilasturvallisuuden: apteekista kerrotaan meille, että tietyltä lääkäriltä tulee paljon reseptejä väärinkäyttöön soveltuviin lääkkeisiin, annostusohjeet ylittyvät jatkuvasti ja samat potilaat palaavat hakemaan lääkettä uudestaan, vaikka edellisen reseptin olisi pitänyt riittää. Apteekissa voidaan myös havaita, että lääkettä myydään katukauppaan.

Tietoja kerätään monesta paikasta

Valvira käsittelee ne kantelut, joissa potilaan epäillään kuolleen epäasianmukaisen hoidon takia. Lisäksi se käsittelee kaikki valvonta-asiat, joissa potilasturvallisuuden epäillään muulla tavoin vaarantuneen niin paljon, että lääkärin oikeuksiin olisi syytä kajota.

Muiden kanteluiden käsittely kuuluu aluehallintoviranomaisille, ellei potilaan hoitoketju ulotu niistä useamman alueelle tai virkamies ole esteellinen.

– Kun Valvira saa ilmoituksen tai kantelun lääkäristä, se pyytää ensimmäiseksi asiasta selvityksen lääkäriltä itseltään. Tämän jälkeen hankitaan reseptiselvitys lääkärin määräämistä lääkkeistä apteekeista ja Kelasta, Henriksson sanoo.

– Usein pyydetään myös selvitys lääkärille itselle määrätyistä tai hänen itse itselleen määräämistä lääkkeistä. Lisäksi pyydetään lausunto lääkäriltä, jolla hän on mahdollisesti hoidossa. Myös lääkärin mahdollisista ammattitoimintaan liittyvistä poliisi- tai tuomioistuinasioista pyritään saamaan kaikki mahdollinen tieto.

Kertyneen aineiston perusteella arvioidaan, onko syytä epäillä potilasturvallisuuden vaarantumista.

– Arvioinnissa käytämme viraston sisäistä asiantuntemusta, joskus myös pysyviä terveydenhuollon asiantuntijoitamme.

Joillekin ongelmia kasautuu

Kun selvitys on valmis, Valvira voi puuttua mahdolliseen ongelmaan esimerkiksi antamalla huomautuksen toiminnan korjaamiseksi vastaisen varalta. Tehdyistä kanteluista 20 prosentissa todetaan jokin epäasianmukaisuus.

– Useimmiten kyseessä on yksittäinen tapahtuma ja huomautus otetaan hyvin vakavasti eikä tapahtuma enää toistu.

– Ikävä kyllä on myös lääkäreitä, joille ongelmia kasautuu. Mikäli potilasturvallisuuden vaarantava asia toistuu huomautuksesta huolimatta, seuraamus kovenee. On mahdollista antaa vielä kirjallinen varoitus, mutta jos se ei riitä, harkitaan lääkärin oikeuksien rajoittamista tai kokonaan poistamista. Jos näin käy, tehdään vielä asianomaisen kuuleminen. Kiireellisissä asioissa voidaan tosin tehdä väliaikainen päätös ilman kuulemistakin.

Valviran virkamiehet, pääosin lakimiehet, esittelevät asian terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnalle.

– Lautakunnan jäsenet tulevat Valviran ulkopuolelta. He ovat lääke- ja oikeustieteellisiä asiantuntijoita sekä ammattijärjestön eli lääkäreiden tapauksessa Lääkäriliiton edustajia. Lautakunta käsittelee asian ja tekee päätöksen, Henriksson sanoo.

Ovatko päihdehäiriöt oikeasti lisääntyneet?

Viime vuonna lääkärin oikeudet poistettiin kokonaan 18 lääkäriltä ja rajoitettiin 28 lääkäriltä. Kymmenen vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat viisi ja seitsemän.

– Suurin syy kasvuun lienee parantunut omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tilanne on siis mennyt potilasturvallisuuden kannalta itse asiassa parempaan suuntaan. Asioita, joita vielä 15–20 vuotta sitten katsottiin sormien läpi, ei enää katsota. Työnantajat ja muutkin tahot ovat aktivoituneet tekemään Valviralle paljon enemmän ilmoituksia. Ennen oli vääränlaista suojelua ja väärää kollegiaalisuutta – esimerkiksi alkoholisoituneesta lääkäristä ilmoittaminen saatettiin mieltää rankaisemiseksi, jota ei haluttu tehdä. Ajateltiin, että "kyllä se siitä toipuu". Näin saatettiin vain edistää päihdeongelman pahenemista.

Muiden mahdollisten kasvun taustalla olevien tekijöiden selvittäminen vaatisi Henrikssonin mielestä tieteellistä tutkimusta.

– Ovatko esimerkiksi lääkäreiden päihdehäiriöt aidosti lisääntyneet? Oman käsitykseni mukaan eivät, vaan lääkäreiden puhdas alkoholismi lienee itse asiassa vähentynyt ja muuttunut monipäihderiippuvuudeksi. Vaikka päihdehäiriöisten lääkäreiden osuus lääkärikunnasta ei siis luultavasti ole kasvanut, niin niillä, joilla päihdehäiriö on, on yhä enemmän vaikeuksia rinnalle tulleiden pilleririippuvuuksien takia.

– Valvira on tehnyt aloitteita sosiaali- ja terveysministeriölle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, Työterveyslaitokselle sekä Lääkäriliitolle lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden päihdehäiriöiden varhaisemman puuttumisen ja hoidon kehittämisen eteen, Henriksson sanoo.

Kuvat: Colourbox.com, Lehtikuva

Lue myös:

    Uusimmat