Hyviä uutisia kymmenille tuhansille suomalaisille: Yhä harvempi diabeetikko sairastuu ja kuolee näihin tauteihin

Perussairauksien riskiä lisäävät tekijät 2:10
Videolla kerrotaan, mitkä tekijät altistavat pitkäaikaissairauksille.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat tyypin 1 diabetesta potevien yleisin kuolinsyy, mutta sairastumiset ja niistä johtuvat kuolemat ovat Suomessa vähentyneet 1960-luvulta alkaen. Riskit ovat silti selvästi suuremmat kuin muussa väestössä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin rekisteritietoja kaikista vuosina 1965–1999 tyypin 1 diabetekseen alle 15-vuotiaana sairastuneista suomalaisista.

Potilaita analyysiin valikoitui hieman alle 12 000, ja heistä 1 800 sairastui sydän- ja verisuonitautioireeseen vähintään kerran ja 1 500 kuoli 29-vuotisen seurannan aikana.

Riski sairastua ja kuolla ennenaikaisesti sydän- ja verisuonitautiin pieneni 1960-luvulta alkaen ja oli sitä pienempi mitä lähemmäksi nykypäivää tultiin. Sepelvaltimotaudin ja aivoverenkiertohäiriöiden riski laski kaikissa ikäryhmissä vuosien varrella. Ainoa poikkeus olivat yli 65-vuotiaat, joilla aivoverenkiertohäiriöt eivät vähentyneet.

Suotuisasta kehityksestä huolimatta tyypin 1 diabetesta potevat ovat edelleen huomattavasti muita suuremmassa sairastumisvaarassa. 1990-luvulla tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla sepelvaltimotauti on edelleen 9 kertaa yleisempi ja aivoverenkiertohäiriöt 3 kertaa yleisempiä kuin muilla samanikäisillä.

Suomessa tyypin 1 diabetes on yleinen

Tyypin 1 eli nin sanottu nuoruustyypin diabetesta sairastavien oma immuunijärjestelmä hyökkää haimassa insuliinia tuottavien solujen kimppuun, mikä vähitellen johtaa diabetekseen. Tämän vuoksi potilaat tarvitsevat insuliinihoitoja läpi elämänsä.

Suomessa tyypin 1 diabetes on yleisempi kuin missään muualla. Kaikkiaan noin 50 000 suomalaista sairastaa sitä.

Copyright Duodecim 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lue myös:

    Uusimmat