Huonon esimiehen piirteet – sopivatko pomoosi?

Pomojen virheisiin kuuluvat esimerkiksi kyvyttömyys delegoida, tietojen panttaaminen, lempityöntekijöiden suosiminen ja liiallinen lepsuus tai kovuus.

Huonon esimiehen piirteistä kirjoittivat Cheatsheet- ja Mindtools-verkkosivustot.

Mikromanagerointi

Mikromanageroinnilla viitataan sellaiseen johtamisen tyyliin, jossa esimies haluaa pitää käsissään kaikki pienimmätkin yksityiskohdat. Mikromanagerin tunnuspiirteitä ovat esimerkiksi vähäinen delegointi, jatkuva yksityiskohtien korjaaminen isoon kuvan keskittymisen sijaan sekä se, että tehdään itse uudestaan jo annettuja töitä.

Alaisten täytyy tietää, että esimies luottaa heidän kykyihinsä tehdä työ kunnolla. Ilman tietynlaista vapautta ei rakenneta luottamusta. Kaikki työntekijät tarvitsevat tilaisuuden näyttää, että he pystyvät hoitamaan oman tonttinsa ja viemään asioita eteenpäin.

Kyvyttömyys johtaa

Pomon pitää osata vetää kokouksia, koordinoida projekteja, luoda ohjeita ja ratkoa tiimissä ilmeneviä ongelmia. Lisäksi hänen on osattava jakaa tehtäviä, asioida itsevarmasti asiakkaiden kanssa ja rakentaa suhteita. Hyvä johtaja on myös itsevarma, luotettava ja voimaannuttava.

Jos esimies jatkuvasti laiminlyö velvollisuutensa, epäonnistuu tärkeissä kokouksissa, jättää kuuntelematta työntekijöitä tai osoittaa muuten johtajalle sopimattomia ominaisuuksia, hän tuskin soveltuu kovin hyvin rooliinsa.

Näkymättömyys

Johtavassa asemassa olevan on helppo uppoutua työmääräänsä niin, että omassa tiimissään hän ei oikeastaan ole saatavilla. Vaikka pomolla on tulosvastuu ja projekteja aikatauluineen, ihmisillekin täytyy muistaa antaa aikaa. Jos ei ole alaistensa saatavilla silloin, kun he tarvitsevat esimiestä, työpaikalta puuttuu se tuki ja ohjaus, jota tavoitteiden täyttämiseen tarvittaisiin. Pomon pitäisi raivata kalenteristaan tilaa henkilöstölle, kuunnella työntekijöitä ja pitää työhuoneen ovi välillä auki.

Tärkeän tiedon panttaaminen tai salaaminen

Etumiehillä on yleensä etuoikeus jakaa informaatiota silloin, kun he kokevat sen sopivaksi tai tarpeelliseksi. Pomon ei tarvitse tiedottaa jokaisesta asiakkaisiin tai muutoksiin liittyvästä yksityiskohdasta ollakseen hyvä pomo – niin toimimalla hän voi päinvastoin tulla joissakin tilanteissa kertoneeksi liikaa.

On kuitenkin tärkeää, että esimiehet eivät säännönmukaisesti panttaa oikeasti tärkeää tietoa alaisiltaan. Jos asioista kertominen jää aina kiireen keskellä tai tarkoituksella kontrollin säilyttämiseksi, se synnyttää alaisissa epäluottamusta. Projektit voivat myös lähteä vääriin suuntiin, mikäli niiden parissa työskentelevät ihmiset eivät tiedä kaikkia asiaan liittyviä yksityiskohtia.

Suosikeiden osoittaminen

Kaikki ihmiset eivät pidä toisistaan yhtä paljon. Joidenkin kanssa tullaan luontaisesti toimeen paremmin ja joidenkin kanssa huonommin, eikä sille voi mitään. Mutta jos pomo säännöllisesti osoittaa suosivansa tiettyä tai tiettyjä työntekijöitä, muut kyllä huomaavat sen.

Esimiesten pitäisi välttää liikaa ystävystymistä työntekijöiden kanssa. Vaikka helposti lähestyttävyys on sinällään hyvä asia, liiallinen rentous voi kostautua. Pomon suosiossa olevat lempparit saattavat kokea, että heidän esimiehensä on enemmän heidän ystävänsä kuin oikea pomo, mikä voi vähentää tuottavuutta. Toisaalta työntekijät, jotka todistavat esimiehensä olevan aina parempaa pataa tiettyjen henkilöiden kanssa, närkästyvät ja katkeroituvat.

Liiallinen rentous tai kovuus työntekijöitä kohtaan

Esimiehen pitää olla valmis kertomaan alaiselle, kun tämän työn jäljessä tai tavassa työskennellä on toivomisen varaa. Kissan nostaminen pöydälle vaatii mahdollisesti epämukavaakin tapaamista, mutta se on hyvän esimiehen velvollisuus. Pomo ei voi vältellä ikäviä tilanteita siksi, että haluaa olla muiden silmissä mukava.

Toisaalta myös liiallinen kovuus työntekijöitä kohtaan on virhe. Jos esimies jatkuvasti sanallisesti haukkuu alaisiaan ja kieltäytyy osoittamasta arvostusta tai kehumasta hyvää työtä, alaisen motivaatio heikkenee. On uuvuttavaa tehdä töitä työnantajalle, joka ei ole koskaan tyytyväinen.

Lähde: Cheatsheet.com, Mindtools.com

Lue myös:

    Uusimmat