Haluatko opettaa lapsesi ajamaan henkilöautoa? Ammattilainen kertoo, mitä huomioida – "Mahdollistaa suuren ajomäärän ohjatusti"

Nämä ovat yleisimmät virheet inssissä 4:50
KATSO MYÖS: Nämä ovat yleisimmät virheet inssissä.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys:Mitä se vaatii, että voin opettaa lapseni ajamaan henkilöautoa?

Vastaus: Henkilöauton ajokortin hankkiminen opetusluvalla on erinomainen vaihtoehto. 

Viime aikoina olemme saaneet lukea tiedotusvälineistä kovaa kritiikkiä vuonna 2018 voimaan tullutta ajokorttilain uudistusta kohtaan. Koska kritiikkiä ovat esittäneet lähinnä autokoulualan toimijat, on uutisoinnin yhteydessä usein unohtunut mainita kokonaan se, että opetusluvalla opetelleet läpäisevät kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokokeen 1. kerralla selvästi useammin kuin autokouluissa opetuksen saaneet. 

Perusteita opetuslupaopetuksen erinomaisuudelle

Opetuslupaopetuksen keskeinen vahvuus on, että se mahdollistaa suuren ajomäärän ohjatusti ennen ajokortin saantia, ilman, että kustannukset nousevat kohtuuttomiksi. Jos opetuksen aloittaa mahdollisimman pian oppilaan täytettyä 16 vuotta, jää opetuksen antamiseen aikaa lähes kaksi vuotta. Vaikka oppilaalle haettaisiin nykyään varsin yleistä ikäpoikkeuslupaa, jonka myötä kuljettajantutkinnon voi suorittaa jo 17-vuotiaana, jää opetteluun tällöinkin aikaa noin vuoden päivät. 

Vuoden tai kahden aikana ehtii ajamaan todella paljon, kaikkina vuodenaikoina, vaihtelevissa olosuhteissa ja liikenneympäristöissä – myös vierailla paikkakunnilla. Esimerkiksi oman tyttäreni kanssa ajoin puolentoistavuoden aikana 127 tuntia – se on aika paljon enemmän kuin autokoulun peruskurssimaksuun usein sisältyvä lain vaatima 10 tunnin miniopetusmäärä. Ajelimme paljon eri kaupungeissa, kuten Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Lahdessa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Tampereella, Orimattilassa ja Porissa.

Moni opetusluvalla lapsensa opettanut on myös todennut yhteisten opetustuokioiden olevan erinomaista laatuaikaa itsenäistymisen kynnyksellä olevan nuoren kanssa. Allekirjoitan tämän näkemyksen myös omalta osaltani.

Opetuslupa opettajalle

Ennen opetuksen aloittamista tarvitaan opettajalle opetuslupa, joka on yksilöity juuri tietyn oppilaan (tai joissakin tapauksissa oppilaiden) opettamista varten. Hakijalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Mikäli opettaja kuitenkin on oppilaan vanhempi, isovanhempi, huoltaja, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus, ei opetuslupien määrää ole rajoitettu. Samaisen ehdon täyttyessä opetuslupaan voidaan merkitä myös kaksi oppilasta tai opettajaa.

Opetuslupaa voi hakea Traficomin sähköisissä palveluissa tai Ajovarman palvelupisteessä. Palvelupisteessä asiointia varten on syytä varata aika etukäteen. Mikäli samaan lupaan on tarkoitus nimetä kaksi oppilasta tai opettajaa, on luvan hakeminen hoidettava asioimalla Ajovarman palvelupisteessä.

Opetusluvan hakijan (opettajaksi aikovan) on oltava täyttänyt 25 vuotta ja hänellä on pitänyt olla vähintään viiden vuoden ajan B-luokan ajokortti. Hakija ei saa myöskään olla ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa ja hänen on muutenkin oltava henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Jos luvan hakija on ollut luvan myöntämistä edeltäneiden viiden vuoden aikana ajokiellossa rattijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenteen vaarantamisesta tai sellaisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan, opetuslupaa ei myönnetä. 

Vastaavasti lupa evätään, jos on edeltäneen vuoden aikana ollut ajokiellossa muiden kuin edellä mainittujen liikennerikkomusten vuoksi (esimerkiksi toistuvat liikennerikkomukset, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta). Lisäksi tarkastetaan hakijan mahdolliset rikosrekisterimerkinnät sekä poliisin pitämissä muissa rekistereissä olevat merkinnät. Mikäli niistä löytyy tietoja, joiden perusteella hakijaa voidaan pitää ilmeisen sopimattomana opetustehtävään, jätetään opetuslupa myöntämättä.

Opetuslupa on voimassa enintään kolme vuotta ja se on pidettävä opetusajossa mukana sekä esitettävä kuljettajantutkinnossa. Opetuslupa raukeaa hyväksyttyyn ajokokeeseen. Mikäli opetuslupaan on nimetty kaksi oppilasta, jää se edellä mainitusta poiketen toisen oppilaan osalta voimaan, vaikka ensimmäinen läpäisisi kuljettajantutkinnon jo aiemmin. Kolmen vuoden enimmäisaikaraja koskee kuitenkin myös kahden oppilaan opettamiseksi myönnettyjä lupia. 

Opetuslupa voidaan peruuttaa, jos luvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä tai rikkoo opetuslupaa koskevia säännöksiä tai ehtoja. Lupa voidaan peruuttaa myös väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa. 

Henkilöauton ajokorttia varten opetuslupa voidaan myöntää oppilaan täytettyä 16 vuotta. Lupa on oltava mukana opetusautossa opetusta annettaessa. Sen lisäksi opettamisen aloittamisen edellytyksenä on, että oppilas on suorittanut neljän tunnin mittaisen EAS-koulutuksen (ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus) autokoulussa tai muun hyväksytyn toimijan järjestämänä. Jos oppilaalla on aiempi ajokortti, ei EAS-koulutusta kuitenkaan edellytetä. Todistus koulutuksesta tai aiempi ajokortti on pidettävä opetusajossa mukana sekä esitettävä teoriakokeeseen tultaessa. 

Opetusauto ja sen varustelu

Ennen opetuksen aloittamista myös opetusauto on varusteltava asianmukaisesti. Opetukseen ja tutkintoon käytettävän auton tulee olla B-kortilla ajettava. Sen suurin rakenteellinen nopeus pitää olla vähintään 100 km/h. Autoon tulee asentaa jarrupoljin opettajalle, ulkopuolinen lisäpeili oikean sivupeilin yhteyteen sekä opetusajoneuvon tunnukseksi valkoinen tasasivuinen kolmio (kolmion sivun pituuden tulee olla 16-25 cm) auton taakse, ulkopuolelle. Pakollisten varusteiden lisäksi suosittelen myös auton sisäpuolelle kiinnitettäviä tausta- ja silmäpeilejä. 

Muutoskatsastusta opetusauton varustelun jälkeen ei enää tarvita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että auton varustelussa voisi jotenkin oikoa. Varustelun asianmukaisuutta valvotaan määräaikaiskatsastuksissa, poliisin tienvarsitarkastuksissa sekä ajokokeeseen tultaessa. Opetuspoljin on kiinnitettävä tukevasti autoon ja sen on sijaittava opettajan jalkatilan keskellä tai oikeassa reunassa niin, että opettaja tai tutkinnon vastaanottaja pystyy käyttämään sitä häiriöttömästi. Jos poljin on nostettavissa jalkatilasta irti, se ei ole asianmukaisesti kiinnitetty. 

Kuva_4
Opetuspolkimen saa kiinnitettyä tukevasti autoon tekemättä ylimääräisiä reikiä esimerkiksi hyödyntämällä etuistuimen kiinnityspisteitä.

Vaihteiston osalta olennaista ei ole se, millä vaihteistotyypillä opetellaan, vaan se, millä suoritetaan kuljettajantutkinnon ajokoe. Automaattivaihteisto ei siis ole este opetukselle – oikeastaan pikemminkin päinvastoin. Oman tyttäreni opetusta varten asennutin opetuspolkimet perheemme molempiin autoihin, joista toinen on automaatti- ja toinen manuaalivaihteinen. 

Aloitimme opetuksen automaatilla. Auton käsittely oli helppoa. Ei tarvinnut jännittää auton sammumista, taaksepäin valumista ylämäessä tai murehtia vaihteenvaihdosta. Kaikki auton käsittelystä vapautuva huomio oli käytettävissä liikennetilanteiden opetteluun. Kun liikennetilanteet alkoivat olla hanskassa, siirryimme opettelemaan manuaalivaihteisen auton käsittelyä. Tytär omaksui muutamassa tunnissa, miten manuaalivaihteiston kanssa luovitaan liikenteessä. Opetuksen loppuvaiheessa ajelimme sitten sekaisin molemmilla vaihteistotyypeillä. 

Koin opetustavan erittäin hyvänä, hedelmällisenä ja oppilaan kannalta miellyttävänä. Tutkinnon suoritimme manuaalivaihteisella autolla, jotta tyttäreni välttyi ajokorttiin tulevalta erityisehdolta, joka mahdollistaisi ainoastaan automaattivaihteisten autojen ajamisen. Kyseisen erityisehdon saamisen tai saamatta jäämisen kannalta olennaista siis on, kummalla vaihteistolla varustetulla autolla ajokoe suoritetaan

Ajokorttilupa oppilaalle

Opettajalle haettavan opetusluvan lisäksi on oppilaalle haettava ajokorttilupa. Toisin kuin opetusluvan kohdalla, ajokorttiluvan puuttuminen ei ole este opetuksen aloittamiselle. Se pitää olla myönnettynä kuitenkin viimeistään teoriakokeeseen aikaa varattaessa. Suosittelen hakemaan ajokorttilupaa samaan aikaan opetusluvan kanssa, jotta se ei pääse unohtumaan. 

Ajokorttiluvan liitteeksi tarvitaan kaksi passikuvaa. Mikäli oppilaalla on voimassa oleva suomalainen passi tai henkilökortti, voidaan todennäköisesti hyödyntää niissä olevia kuvia. Ajokorttilupaa haetaan Traficomin sähköisessa asiointipalvelussa tai asioimalla Ajovarman palvelupisteessä. Mikäli asioidaan Ajovarman palvelupisteessä, on asiointia varten syytä varata aika etukäteen ja varauduttava todistamaan henkilöllisyys aiemmalla ajokortilla, passilla tai henkilökortilla. Henkilöllisyys pitää todistaa myös kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokokeeseen tultaessa eli jokin edellä mainituista henkkareista joka tapauksessa tarvitaan.

Mahdollinen ikäpoikkeuslupa

Aika usein opetusta aloitettaessa ei oppilaan iän puolesta ole vielä mahdollista hakea ikäpoikkeuslupaa, jota voi aikaisintaan hakea neljä kuukautta ennen 17-vuotissyntymäpäivää. Aikaisintaan ikäpoikkeuslupa voidaan myöntää kolme kuukautta ennen 17-vuotissyntymäpäivää. Näin ollen opetus aloitetaan ensin ja poikkeuslupaa haetaan vasta sitten, kun se on mahdollista – usein vasta opetuksen loppupuolella. 

Ikäpoikkeuslupaa haetaan Traficomin sähköisissä palveluissa. Palveluun voi kirjautua vain täysi-ikäinen henkilö eli nuoren virallisen huoltajan tulee hoitaa luvan hakeminen. 

Opetus käytännössä

Kun opetus aloitetaan, on syytä aloittaa teoriasta. Esimerkiksi Autoliitolla on henkilöautokortin opetuslupaopetukseen suunnattu Autoliiton Ajokoulu -verkko-oppimisympäristö, jossa on kattavat teoriaopetusmateriaalit sekä teoriakokeen harjoittelumahdollisuus. On tärkeää, että opettaja ja oppilas käyvät materiaalit ajatuksella läpi, samalla asioista keskustellen. Materiaaleista myös opettaja saa kullanarvoisia vinkkejä opetukseen.

Muutenkin opetuksen olisi syytä olla suunnitelmallista. Erityisesti alkuvaiheen ajotunneilla on tärkeää, että jokaiselle ajotunnille sovitaan etukäteen tietty oppimistavoite, joka on sekä opettajan että oppilaan tiedossa. Kyseisen aihepiirin asioita on syytä opiskella ennen ajotuntia teoriassa. Tämän lisäksi opettajan pitää suunnitella tulevan ajotunnin ajoreitti huolellisesti jo etukäteen, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin tunnin tavoitetta. 

Itse omaa tytärtä opettaessani etenin tällä kaavalla:

 1. Käsittelyharjoitukset
 2. Tasa- ja eriarvoiset risteykset
 3. Kaistan vaihtaminen ja yksisuuntaiset tiet
 4. Liikenneympyrät
 5. Liikennevalot ja määräysmerkit
 6. Poikkeuskäännökset
 7. Maantieajo
 8. Pysäköinti
 9. Suunnistusharjoitukset
 10. Ajaminen opasteiden mukaan

Varmasti aika-ajoin on tarpeen käyttää tietyn osa-alueen opetteluun useampia tunteja ennen siirtymistä seuraavaan.  

Kun edellä listatut, keskeiset ajamisen perusasiat, on sisäistetty, voi opetusta alkaa yhdistelemään myös perheen muuhun liikkumiseen. Tällöin mukaan voi ottaa matkustajia ja myös perävaunua saa vetää, kunhan se on kyseisellä autolla, B-luokan kortilla, vedettävissä. Tätä ennen on kuitenkin tärkeää, että perusta ajoneuvon käsittelylle ja liikennetilanteiden hallinnalle rakennetaan huolellisesti.

Riskientunnistamiskoulutus ja kuljettajantutkinto

Opetuksen loppupuolella oppilaan pitää vielä suorittaa RTK-koulutus (riskientunnistamiskoulutus) autokoulussa tai muun hyväksytyn toimijan järjestämänä. Todistus koulutuksesta on esitettävä ajokokeeseen tultaessa. 

Teoriakokeeseen oppilas voi osallistua aikaisintaan kuukautta ennen 18-vuotissyntymäpäiväänsä ellei hänelle ole myönnetty ikäpoikkeuslupaa, jolla teoriakokeeseen pääsee aikaisintaan 17-vuotissyntymäpäivänä. 

Ajokoe voidaan varata, kun teoriakoe on hyväksytty. Ilman ikäpoikkeuslupaa ajokokeeseen pääsee aikaisintaan 18-vuotissyntymäpäivänä – poikkeusluvalla ajokokeeseen saa osallistua tarjolla olevien tutkintoaikojen puitteissa vaikka heti sen jälkeen, kun teoriakoe on hyväksytty. 

Tässä myös linkki aiemmin kirjoittamaani juttuun, jossa annetaan vinkkejä ajokokeeseen valmistautumiseen. 

teppoboksi teppo vesalainen

 

Lue myös:

  Uusimmat