Auton rattiin voi päästä jo 16-vuotiaana, mutta mitä se vaatii? Asiantuntija hehkuttaa liikenneturvallisuushyötyjä

Opetuslupaopetus on nyt entistä houkuttelevampi vaihtoehto. Koska opetuksen voi aloittaa kaksi vuotta ennen kortin saamista, ehtii ajokokemusta kartuttamaan vaihtelevissa liikenneympäristöissä ja olosuhteissa todella paljon ennen ajokortin saamista.

Opetuslupahakemuksen voi jättää Ajovarma Oy:n toimipisteeseen aikaisintaan oppilaan 16-vuotissyntymäpäivänä. Opetuslupaa hakevalta ei enää edellytetä opettajan teoriakokeen suorittamista.

Katso pääkuvan videolta turvallisen ohituksen edellytykset.

Näin haet opetuslupaa

  • Varaa asiointiaika Ajovarma Oy:n toimipisteeseen etukäteen.
  • Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen varattua aikaa, jotta ehdit täyttämään opetuslupahakemuksen valmiiksi ennen kuin sinut kutsutaan tiskille.
  • Varaudu esittämään tiskillä henkilöllisyystodistus sekä maksamaan opetuslupamaksu 30 €.

Opetuslupahakemuksen myöntäminen kestää yleisimmin muutamasta päivästä pariin viikkoon. Kun lupa on toimitettu kotiin postitse, voi opetuksen aloittaa – edellyttäen, että oppilas on suorittanut ensimmäisen ajokortin suorittajan (EAS) turvallisuuskoulutuksen (4 h) tai hänellä on aikaisempi ajokortti. EAS-koulutus on suoritettava autokoulussa tai muun Trafin hyväksymän toimijan järjestämänä. Oppilas voi suorittaa EAS-koulutuksen jo hyvissä ajoin ennen opetusluvan hakemista eli sitä ei ole sidottu 16-vuotissyntymäpäivään. Luonnollisesti myös opetusauto pitää olla varusteltuna ennen ajo-opetuksen aloittamista.

Älä unohda ajokorttilupaa

Opetuslupa haetaan opettajalle. Oppilaalle on haettava ajokorttilupa. Autoliitto suosittelee ajokorttiluvan hakemista samassa yhteydessä, kun opettajalle haetaan opetuslupaa. Näin sen hakeminen ei pääse vahingossa unohtumaan. Ajokorttilupa pitää olla myönnettynä teoriakoetta varattaessa.

B-luokan ajokorttilupa voidaan myöntää aikaisintaan kaksi vuotta ennen ikävaatimuksen täyttymistä. Hakemus voidaan tehdä sähköisesti tai asioimalla Ajovarma Oy:n toimipisteessä henkilökohtaisesti tai asiamiestä käyttäen. Ajokorttilupa on voimassa kolme vuotta.

Hakijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä teoria- ja ajokokeessa sekä ajokorttiluvan hakemisen yhteydessä.

Ajokorttilupahakemukseen tarvittavat liitteet

  • Kaksi passikuvaa. Jos olet toimittanut valokuvat ajokorttia varten vuonna 2013 tai sen jälkeen tai jos sinulle on myönnetty henkilökortti tai passi viimeisen viiden vuoden aikana, et tarvitse uusia valokuvia. Mikäli kuitenkin haluat uuden kuvan tulevaan ajokorttiin, on se toimitettava tässä vaiheessa.
  • Aikaisempi ajokortti
  • Tunnistamisasiakirjana passi tai henkilökortti, jos hakijalla ei ole esittää aikaisempaa ajokorttia. Jokin em. henkilöllisyystodistuksista tarvitaan myös kuljettajantutkinnossa eli sellaista on anottava, mikäli aiempaa ei ole.
  • Ajokorttilupamaksu 40 euroa
  • Lääkärinlausunto, mikäli sinulla ei ole aiempaa ajo-oikeutta tai et pysty antamaan vakuutusta omasta terveydentilastasi. Pääsääntöisesti luvan hakija antaa vakuutuksen terveydentilastaan itse eikä näin ollen tarvitse lääkärintodistusta.

Polkimen asennus ei vaadi enää muutoskatsastusta

B-luokan ajo-opetusta annettaessa on käytettävä opetusajoneuvona B-luokan autoa.

Opetusautoon on asennettava lisäjarrupoljin, erillinen ulkopuolinen taustapeili ja opetusajoneuvon tunnus eli valkoinen tasasivuinen kolmio, jonka sivun pituus on 16–25 cm. Opetusajoneuvon tunnus on kiinnitettävä auton taakse, ulkopuolelle, paikkaan, jossa se on hyvin näkyvissä.

Edellä mainittujen, pakollisten varusteiden lisäksi suosittelen hankkimaan imukuppikiinnitteisen taustapeilin opettajaa varten auton oman taustapeilin viereen. Lisäksi tuulilasin oikeaan alanurkkaan kannattaa hankkia laajakulmapeili, jonka kautta opettaja pystyy huomaamatta seuraamaan oppilaan katseenkäyttöä.

Poljinasennuksen jälkeen opetusautoa ei enää nykyään tarvitse muutoskatsastaa, vaan polkimen toimivuus testataan poliisin tienvarsitarkastuksissa sekä kuljettajantutkinnon ajokokeeseen lähdettäessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että polkimen asennuksessa saisi oikoa, vaan poljin on asennettava tukevasti kiinni autoon, jarrupolkimelle luonnolliseen paikkaan, opettajan jalkatilaan.

Opetuslupa mahdollistaa hurjan määrän opetusta

Opetusta voi antaa myös automaattivaihteisella autolla. Mikäli ajokoe suoritetaan automaatilla, tulee ajokorttiin erityisehto, joka rajoittaa ajo-oikeuden vain automaattivaihteisiin autoihin.

Ajokorttiopetuksen sisältö

1. Turvallisuuskoulutus (EAS) 4 tuntia, mikäli oppilaalla ei ole aiempaa ajokorttia.

2. Vähintään 10 tuntia ajo-opetusta (sisältöjä ei ole erikseen määritelty)

3. Yksilöllinen määrä teoriaopetusta (määrä vapaasti valittavissa tarpeen mukaan)

4. Riskientunnistamiskoulutus (RTK) 8 tuntia.

Riskientunnistamiskoulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opetuksen minimimäärä (10 tuntia ajo-opetusta ja tarvittava yksilöllinen määrä teoriaopetusta) on annettu ennen koulutukseen tuloa. Riskientunnistamiskoulutus pitää sisällään erityiset liukkaalla ja pimeällä ajamisen koulutukset, joten niitä ei tarvitse sisällyttää varsinaisen ajo-opetuksen 10 h kokonaisuuteen.

Osiot 1 ja 4 on suoritettava autokoulussa tai muun Trafin hyväksymän toimijan järjestämänä. Osiot 2 ja 3 voidaan antaa opetusluvalla. 

Itse olen aloittanut tyttäreni opettamisen automaatilla. Ajamme loppuvaiheessa myös manuaalivaihteisella autolla, jolla tyttäreni suorittaa myös ajokokeen. Näin hän välttyy ajokorttiin tulevalta erityisehdolta.

Opetusluvalla annettavan teoriaopetuksen vähimmäismäärää ei ole määritelty. Autoliiton Ajokoulu -verkko-oppimisympäristöstä löytyy materiaalia 20 teoriatuntia varten. Materiaalit ovat veloituksetta Autoliiton jäsenten käytettävissä. Ajo-opetusta on annettava lain mukaan vähintään 10 tuntia. Käytännössä opetusluvalla annettavan opetuksen määrä on usein hurjasti suurempi.

Opetuslupaopetuksen keskeinen etu on juuri siinä, että pystytään varsin kustannustehokkaasti tarjoamaan oppilaalle valtava määrä opetusta – vaihtelevissa ympäristöissä ja olosuhteissa.

Ajo-opetuksen sisältöjä ei ole enää rajattu mitenkään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opetuslupaopettajan ei tarvitse enää järjestää oppilaalle erillisiä, tarkasti määriteltyjä, pimeällä ajon näyttöjä tai harjoituksia.

Myöskään hyväksytyllä ajoharjoitteluradalla suoritettavaa liukkaan kelin opetusta ei enää sisällytetä opetuslupaopetukseen. Molemmat näistä sisältyvät riskientunnistamiskoulutukseen (8 h), joka on suoritettava autokoulussa tai muun Trafin hyväksymän toimijan järjestämänä ennen kuljettajatutkinnon ajokoetta. Riskientunnistamiskoulutukseen saa osallistua aikaisintaan, kun ajo-opetuksen vähimmäismäärä (10 h) on suoritettu.

Teoriakokeeseen täysi-ikäisyyden kynnyksellä, ajokokeeseen 18-vuotiaana

Kuljettajantutkinnon teoriakokeeseen oppilas voi osallistua aikaisintaan kuukautta ennen kuin täyttää 18 vuotta. Kun teoriakoe on suoritettu hyväksytysti, voidaan varata aika ajokokeeseen.

Ajokoe voi olla poikkeustapauksia (ns. ikäpoikkeuslupa tai ammatillinen kuljettajakoulutus) lukuun ottamatta aikaisintaan oppilaan 18-vuotissyntymäpäivänä.

Hyväksytyn ajokokeen jälkeen oppilaalta ei edellytetä enää koulutusta, ellei häntä määrätä liikennerikkomuksien vuoksi ajokieltoon kahden vuoden sisällä ajokortin saamisesta. Mikäli näin käy, on kortin palauttamisen edellytyksenä ajokiellon päätyttyä neljän tunnin mittaisen koulutuksen suorittaminen autokoulussa tai muun Trafin hyväksymän toimijan järjestämänä. Ajokieltokoulutus käsittelee kuljettajan riskikäyttäytymistä ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.  

Lue myös:

    Uusimmat