Hallituksen esitykselle kylmää kyytiä lausuntokierroksella – nähdäänkö kevytautoja sittenkään liikenteessä?

1:53

Hallituksen esitysluonnos nopeusrajoitetuista henkilöautoista mopoautojen korvaajina on saanut lausuntokierroksella hyvin ristiriitaisen vastaanoton.

Pääkuvan video

Näin järkyttävällä tavalla mopoautoilijoita kohdellaan liikenteessä

Useat keskeiset sidosryhmät ovat ilmaisseet huolensa niin sanottujen kevytautojen negatiivisista vaikutuksista liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja päästöihin.

Muun muassa Teknisen Kaupan Liitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL sekä Pyöräliitto ry ovat esittäneet lausuntokierroksella hankkeesta luopumista ja uuden selvityksen käynnistämistä keinoista, jotka edistävät nuorten liikenneturvallisuutta tehokkaammin. Suunniteltu uudistus keräsi  Lausuntopalvelu.fi-sivustolla 40 lausuntoa määräaikaan mennessä.

Uudistus voimaan aikaisintaan marraskuussa 2019

Seuraavaksi liikenne- ja viestintäministeriö tutustuu annettuihin lausuntoihin ja päättää hankkeen jatkoaskelista niiden pohjalta. Nykyisen aikataulun mukaan uudistus tulisi voimaan aikaisintaan marraskuussa 2019, mutta lopullinen varmuus uudistuksen toteuttamiskelpoisuudesta saadaan vasta tulevana syksynä EU:n tiedoksiantoprosessin jälkeen.

Hankkeen läpimenoa hankaloittaa se, että EU:n jäsenmaat ovat ilmaisseet jo vuosia sitten yhteisen halunsa ajoneuvo- ja ajokorttiluokkien yhtenäistämisestä.

– Esitysluonnoksen perustana käytetty Trafin selvitys toteaa selvästi, että mopoautojen korvaaminen raskaammilla ja suorituskyvyltään tehokkaammilla kevytautoilla ei paranna liikenneturvallisuutta. Lausuntokierroksen päätyttyä voidaan todeta useiden tahojen olevan samaa mieltä hankkeen uudistuksen negatiivisista vaikutuksista, toteaa Teknisen Kaupan Liiton asiamies Hannu Kyyhkynen.

Suurempi henkilövahinkoriski?

Esimerkiksi Onnettomuustietoinstituutti (OTI) nosti lausuntokierroksella esiin nuorille kuljettajille tyypilliset havaintovirheet ja kyydissä olevien kavereiden vaikutuksen. OTI korostaa, että ”vankempi korirakenne ja nykyistä paremmat turvalaitteet eivät poista kuljettajien tekemiä havainto- ja ennakointivirheitä”. OTIn mukaan kevytautoihin mahtuva mopoa ja mopoautoa suurempi matkustajien määrä lisää henkilövahinkoriskiä.

Trafi: Neljästä ehdosta täyttyy nolla

Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, että lähtökohdaksi arvioitaessa kevytautojen käyttöönoton sallimista tulisi uudistuksen täyttää neljä ehtoa. Esitysluonnoksen mukaan kevytautojen käyttöönoton tulisi parantaa liikenneturvallisuutta mopoautoihin verrattuna, huomioida ettei muiden liikenteessä olijoiden liikenneturvallisuus merkittävästi heikkene, huomioida liikenteelle aiheutuvat päästöt sekä varmistaa, ettei muutoksella kohtuuttomasti haitata liikenteen sujuvuutta.

Trafin vuoden 2018 alussa julkaiseman selvityksen perusteella yksikään ehdoista ei toteudu. Hankkeen valmistelusta käy ilmi muun muassa kevyen liikenteen eli jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisääntyvä turvattomuus sekä infrastruktuurin riittämättömyys, eli muun liikenteen hidastuminen kevytautojen määrän kasvaessa merkittävästi suhteessa nykyiseen mopoautomäärään. Trafin mukaan kevytautoja voisi tulla liikenteeseen jopa 41 000, mikä on huomattavasti enemmän kuin nykyinen mopoautokanta (8 100).

Lisäksi huolta herättää mahdollinen nopeusrajoittimien kiertäminen, joka nostaa riskialttiiden nuorten kuskien ajamien kevytautojen nopeuden vähintään 160 kilometriin tunnissa. Uudistuksen mahdolliset turvallisuushyödyt perustuisivat lähinnä mopojen osittaiseen korvautumiseen kevytautoilla.

Useat keskeiset sidosryhmätahot ovat ilmaisseet huolensa myös uudistuksen myötä kohoavista liikennepäästöistä. Uudistus ei ole linjassa liikennejärjestelmän päästöjen vähentämistavoitteiden kanssa, ja myös Trafi on arvioinut, ettei uudistus vastaa kestävän liikkumisen tavoitteisiin.

Lähde: Teknisen Kaupan Liitto

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja