Ex-huumepoliisit oikeudessa: Näin salapuhelimilla pidettiin yhteyttä – "Tietolähteet soittivat sitä ennen jopa poliisin kahvioon"

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion alaisina toimineiden entisten poliisimiesten väitetään puhuneen palturia oikeudenkäynnissä.

Käräjäoikeus tuomitsi entiset Helsingin huumepoliisin poliisit syyskuussa 2022 väärien tietojen antamisesta oikeudessa Aarnion huumetynnyrijutun yhteydessä. 

Nyt asiaa käsitellään Helsingin hovioikeudessa, sillä 49- ja 54-vuotiaat entiset poliisimiehet valittivat käräjäoikeudesta saamistaan tuomioista.

Molemmat ovat vakuuttaneet puhuneensa totta.

Puheet, joita hovioikeus käy läpi, liittyivät Aarnio-jutun keskeiseen todistusaineistoon, eli niin sanottuihin Pasilan miehen puhelimiin. 

Aarnio selitti omien syytteidensä käsittelyssä, että puhelimia olisi käytetty huumepoliisin pitäessä yhteyttä tietolähteisiinsä. Oikeus ei tätä uskonut, vaan totesi Aarnion käyttäneen puhelimia yhteydenpidossa rikoskumppaneihinsa.

Käräjäoikeuden mukaan entiset poliisimiehet kertoivat väärää tietoa puhelimista, niiden käytöstä ja säilyttämisestä. Heidän mukaansa puhelimia olisi säilytetty poliisin Edeniksi kutsutussa niin sanotussa piilokonttorissa Pasilassa. Oikeus totesi, että tosiasiassa puhelimet olivat Aarnion kotona ja hallussa.

"Virhepäätelmä"

54-vuotiaan syytetyn puolustuksen mukaan tapauksessa on kyse ainakin osittain virhepäätelmästä. 

Puolustus totesi, ettei poliisimies ole ylipäätään kertonut Aarnion huumekaupassa käyttämistä puhelimista.

Hän on kertonut täysin eri puhelimista, ainoastaan itse virkatoimissa käyttämistään puhelimista. Kertomus voidaan tiivistää siihen, että hän on käyttänyt virkapuhelimia siten, että niitä on säilytetty piilokonttorissa ja leasing-autoissa. Ei hän ole kertonut mitään muuta.

Puolustus korosti, ettei miehellä ollut mitään motiivia pilata pitkää uraansa valehtelemalla Aarnion hyväksi.

Olen jo ensimmäisestä kuulustelusta asti sanonut, että en ole kertonut tällaisista puhelimista. En ole tehnyt itse huumerikoksia, mies totesi.

Oikeus oli aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät muut piilokonttorissa työskennelleet poliisit olleet huomanneet entisten poliisimiesten käyntejä siellä. Puolustus totesi, ettei heille ollut mikään ongelma selvittää, milloin poliisin tarkkailuryhmän työpaikkana toiminut piilokonttori oli tyhjillään.

Toinen poliisimies kertoi oikeudessa, että hän kävi Edenissä usein, mutta ei välttämättä edes joka viikko.

– Se oli tavallaan rutiininomainen toimenpide. Meillä oli tasan tarkkaan tiedossa, missä meidän huumetutkinnan työrukkanen, tarkkailuryhmä milloinkin oli. Kysyimme suoraan heiltä, mitä he tekivät ja missä.

Tietolähteet soittivat jopa kahvioon

Entiset poliisimiehet kertoivat hovioikeuden käsittelyssä, että Helsingin huumepoliisilla oli kyllä käytössään puhelimia, joilla oltiin yhteydessä tiedonantajiin.

Sen voin sanoa, että jokaisen rikostutkijan tehtävä oli hankkia rikostiedustelutietoa. Siihen asiaan palattiin joka päivä. Jokaisessa kuulustelussa pyrittiin luomaan luotettuja suhteita, koska huumerikollisuus on piilorikollisuutta ja sen paljastamiseksi joudutaan tekemään muutakin kuin partioimaan kadulla, toinen miehistä sanoi.

Se, keitä tietolähteet olivat, pidettiin tiukasti salassa, mies kertoi. Salaaminen lähti siitä, ettei asiasta puhuttu yleisesti, eikä tiedonlähteistä kysytty. Tiedon oikeellisuutta pyrittiin toki tarkastamaan.

Entinen poliisimies kertoi, että tietolähdetoiminnan alkuaikoina, ennen 2000-lukua, tiedonantajat saattoivat soittaa jopa huumepoliisin kahvion puhelimeen. Sittemmin toiminta ammattimaistui ja erilliset tietolähdepuhelimet tulivat kuvaan.

– Jotkut poliisit käyttivät varmasti myös omia virkapuhelimiaan.

Koska tietolähdetoiminta oli luottamuksellista, oli tärkeää, etteivät siinä käytetyt puhelimet paikantuneet Pasilan poliisitaloon. Tästä syystä puhelimia säilytettiin muualla, muun muassa rikostutkinnan leasing-autoissa ja piilokonttori Edenissä, entinen poliisi kertoi.

– Jos yhteyspuhelin olisi aina auennut ja sulkeutunut poliisitalon linkkiin, olisi ollut selvää, että tätä liittymää käyttävä henkilö liittyy jotenkin poliisiin.

Miehiä kuultiin myös suljetuin ovin, koska kuulemisten aikana käsiteltiin poliisin taktiseen ja tekniseen toimintaan liittyviä salassapidettäviä seikkoja.

Hovioikeuden käsittely jatkuu vielä torstaihin asti.

Lue myös:

    Uusimmat