Dementiageeni voi tuplata koronatartunnan riskit – yhteydessä vakavaan tautimuotoon, vaikka muistisairautta ei vielä olisi kehittynyt

Mistä koronaviruksen voi tunnistaa? Katso tästä listaus tyypillisimmistä oireista 0:58
Videolla kerrotaan, millaisia oireita koronavirus tyypillisesti aiheuttaa.

Brittiläis-amerikkalainen tutkijatiimi löysi analyysissään yhteyden dementialle altistavan geenin ja vakavan covid-19-taudin välillä. Yhteys havaittiin ihmisillä, joille ei ollut vielä edes kehittynyt muistisairautta. Tutkimuksesta uutisoi muiden muassa The Guardian.

Geeneillä voi olla vaikutusta siihen, kuinka todennäköisesti ihminen sairastuu koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin vakavaan muotoon. Tuoreen tutkimuksen mukaan dementialle altistavaa geenimuutosta kantavilla on suurempi riski sairastua vaikeaan tautimuotoon.

Lisäksi löydös voi auttaa selittämään, miksi esimerkiksi Isossa-Britanniassa moni koronavirukseen kuollut on kärsinyt muistisairaudesta. Tiedotteessa tutkijat kuitenkin huomauttavat, että muistisairaiden riskiä saada koronatartunta lisää sekin, että he asuvat monesti hoivakodeissa, joissa tauti on jyllännyt.

Dementiageeni tuplasi vakavan koronataudin riskin

Tutkimusta varten Exeterin ja Connecticutin lääketieteellisten yliopistojen tutkijat perehtyivät UK Biopankista saatuun aineistoon 500 000 vapaaehtoisen 48–86-vuotiaan aikuisen geeneistä ja terveydestä. Tutkijat keskittyivät ApoE-nimiseen geeniin, jonka e4-muodon tiedetään lisäävän riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. E4-geenimuoto altistaa ihmisen lisäksi veren LDL-kolesterolipitoisuuden nousemiselle ja sepelvaltimotaudille.

Tutkijat huomasivat, että yli 9000 tutkitulla osallistujalla oli kaksi e4-geenimuotoa, mikä 10–15-kertaistaa riskin sairastua Alzheimerin tautiin. Yli 223 000 ihmiseltä löydettiin kaksi ApoE-geenin e3-muotoa, mikä ei vaikuta dementiariskiin.

Seuraavaksi tutkijatiimi tarkasteli sairaaloissa 16.3.–26.4. tehtyjä koronatestejä. Positiivisen näytteen antaneista 721 ihmisestä 37 kantoi kahta e4-geeniä ja 401 kahta e3-geeniä.

Otettuaan huomioon lukuisat riskitekijät, kuten iän ja sukupuolen, tutkijat totesivat, että dementialle altistava geenimutaatio kaksinkertaisti riskin vakavaan covid-19-tautiin verrattuna dementiariskiä lisäämättömään geenimuotoon. Yhdelläkään dementiageeniä kantavasta koronapotilaasta ei ollut diagnosoitu muistisairautta. 

Tutkimus ilmestyi Journal of Gerontoly: Medical Sciences -julkaisussa.

Lisää tutkimuksia aiheesta tarvitaan

Tutkijat eivät kannusta ihmisiä tekemään koronapelossa geenitestejä vaan toivovat tuloksista apua uusiin hoitomuotoihin covid-19-tautia vastaan.

The Guardianin haastattelemat asiantuntijat kuitenkin huomauttavat, että tutkimus osoittaa vaan yhteyden dementiageenin ja vakavan koronavirustaudin välillä, minkä vuoksi aihetta tulee tutkia lisää.

Lue myös:

    Uusimmat