Baltzarille haettiin aluksi professorin arvonimeä – puoltajina muun muassa Paavo Lipponen

Johanna muistelee ihmiskaupasta epäillyn Baltzarin opetusmetodeja – joutui takariviin, kun kieltäytyi esittämästä kulttuurivaikuttajalle sylitanssia 6:00
Baltzarin teatterimetodit herättivät osassa tämän työryhmäläisissä hämmennystä ja jopa epäluuloa.

Nyt törkeästä ihmiskaupasta epäillylle Veijo Baltzarille haettiin vuonna 2010 professorin arvonimeä tämän taiteellisten ja yhteiskunnallisten ansioidensa perusteella.

Vuodelle 2009 kirjatussa hakemuksessa hänen kuvaillaan olevan ”ensimmäinen ja merkittävin suomalainen mustalaiskirjailija”, monipuolinen taiteilija ja merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hänen kerrotaan muun muassa olleen ensimmäinen romani kansanedustajaehdokkaana.

– Baltzar on töissään yhdistänyt kaksi kulttuuria ainutlaatuisella tavalla ja tuonut niissä romanikulttuurin korkeakulttuurin piiriin, hakemuksessa kuvaillaan.

Hakemuksen olivat allekirjoittaneet Opetushallituksen romaniväestön koulutusryhmän edustajat.

Lukuisat tahot kannattivat päätöstä

Hakemukseen liitetyissä lausunnoissa muun muassa Paavo Lipponen ilmoitti kannattavansa professorin arvonimen myöntämistä. Kannatusta ilmoittivat muun muassa Suomen näytelmäkirjailijaliitto ja Suomen kirjailijaliitto.

Nyttemmin edesmennyt historian professori ilmoitti lausunnossaan suosittelevansa mitä painokkaimmin arvonimen myöntämistä, viitaten erityisesti Baltzarin työhön romaneihin kohdistuvan syrjinnän ja väheksymisen esilletuomisessa.

Lausunnoissa Baltzaria kerrotaan kunnioitettavan yli yhteisöjen rajojen. Häntä kehutaan muun muassa sitkeydestä, suvaitsevaisuudesta, avaramielisyydestä ja ”hyvien arvojen korostamisesta”.

Rikostuomiot eivät olleet este

Asiakirjoista käy ilmi, että Baltzar oli antanut valtioneuvoston kanslialle oikeuden selvittää häntä koskevia tietoja muun muassa poliisista ja muilta viranomaisilta arvonimiasian käsittelemiseksi. Hänellä oli vanhastaan tuomiot virkamiesaseman väärinkäytöstä sekä törkeän petoksen yrityksestä.

Arvonimen saajan tulee arvonimistä annetun asetuksen mukaan olla hyvämaineinen ja nuhteeton, mutta kyseiset teot eivät ilmeisesti olleet este arvonimilautakunnalle puoltaa arvonimen antoa.

Maksajana oma yhdistys

Professorin arvonimeä ei kuitenkaan oltu haluttu myöntää, mutta tälle oli tarjottu sen sijaan kulttuurineuvoksen arvonimeä, jonka hakijat olivat hyväksyneet. Presidentti Tarja Halonen hyväksyi hakemuksen vuonna 2011.

Arvonimestä maksettiin 8700 euron vero. Veron olivat sitoutuneet maksamaan Drom ry:n edustajat, joista toinen on nyt törkeästä ihmiskaupasta epäilty nainen. On tavanomaista, että arvonimeä hakee ja sitä koskevan veron maksaa esimerkiksi jokin yhdistys, jonka toimintaan henkilön ura liittyy.

Lue myös:

    Uusimmat