Avoliiton ja avioliiton erot – tiesitkö näistä?

Monille naisille naimisiin pyrkiminen ei enää ole itsestäänselvyys. Monet kuitenkin mainitsevat käytännön syyt perusteena avioliiton harkitsemiselle. Mitä etuja avioliitossa on suhteessa avoliittoon – ja toisinpäin?

Yksi suurimmista avoliiton ja avioliiton eroista on, ettei avoliitossa keskinäistä elatusvelvollisuutta tai oikeutta toisen omaisuuteen ei ole. Avoliitossa tulisi siis saada tarpeen vaatiessa samat sosiaalietuudet kuin parisuhteessakin. Ei oleteta, että kumppani tulee vaikeassa elämäntilanteessa hätiin.

Harva tulee rakkauden huumassa ajatelleeksi ensimmäisiä rankkoja riitoja omaisuudesta, mutta se kannattaisi niin avoliitossa kuin avioliitossakin. Jos avoliitossa on hankittu yhteistä omaisuutta, eikä sopimuksia omistuksesta ole kirjattu minnekään eikä sitä pysty todistamaan, yhdessä hankittu omaisuus jaetaan avioeron tapaan tasan.

Poikkeus omaisuuden tasan jakamiseen on asunnon vuokra. Sen maksamisesta molemmat lain mukaan vastaavat – vuokrasopimus voidaan irtisanoa avoliitossakin vain silloin, että molemmat siihen suostuvat.

Paljon porua on herättänyt lakipykälä siitä, että jos avoliitto päättyy kuolemaan, elossa olevalla avoleskellä ei ole oikeutta jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Koska avopuoliso ei peri kumppaniaan, myös yhteinen omaisuus on jaettava perikunnan kanssa tasan tai maksettava jopa korvauksia, jos perikunta niin vaatii.

Yhteiset lapset vaikuttavat avoliittoon. Jos avoliitto on kestänyt yli viisi vuotta tai on yhteisiä lapsia, avoliitto muistuttaa juridisesti enemmän avioliittoa. Esimerkiksi erotessa on oikeus hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa omaisuuden jaossa.

Vaikuttaa huoltajuuteen ja sukunimeen

Jos lapsi syntyy avoliitossa, lapsen isyys täytyy vahvistaa erikseen. Isyystestiä ei ole pakko tehdä, mutta lapsen isän täytyy vahvistaa olevansa isä. Avioparin kohdalla oletetaan, että lapsi on isän.

Avioliitossa molemmat vanhemmat ovat myös automaattisesti huoltajia. Avoliitossa on toisin. Harva tullee ajatelleeksi, että avoliitossa syntyneen lapsen huoltajaksi merkitään aina ainoastaan äiti.

Adoptio-oikeudesta on ollut paljon puhetta vireillä olleen sukupuolineutraalista avioliittolaista tehdyn kansalaisaloitteen ja liiton rekisteröinnin yhteydessä. Myöskään avoliitossa ei voi adoptoida lasta. Edes perheen sisäinen adoptio ei onnistu toisin kuin rekisteröidyssä parisuhteessa.

Jos yhteistä sukunimeä pitää suhteen sinettinä, kannattaa astua avioon. Avopuolisoilla ei ole oikeutta yhteiseen nimeen.

Lue myös:

Juulia Jaulimo, juulia.jaulimo(at)mtv.fi

Lähde: Oikeus.fi

Lue myös:

    Uusimmat