Autoliitto parkkifirmojen valvontamaksuista: Ei tarvitse maksaa, jos et ole itse parkkeerannut

Mikko kieltäytyi maksamasta yksityisen parkkifirman maksuja ja hävisi jutun oikeudessa, maksettavaa nyt lähes 13 000 euroa – ”Aivan helvetillistä” 1:13

MTV Uutiset kysyi Autoliiton kantaa siihen, tarvitseeko valvontamaksu maksaa, jos ei ole itse pysäköinyt autoa virheellisesti. Tilanne on osin epäselvä, joten liiton mukaan laille yksityisestä pysäköinninvalvonnasta olisi ilmeinen tarve.

MTV:n aiemmin tänään uutisoimaa Mikon tapausta kommentoi koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen. Tapauksessa on kyse siitä, että Pornaisissa asuva perheenisä hävisi jutun yksityistä parkkifirmaa vastaan ja joutuu maksamaan noin 13 000 euroa. Valtaosa summasta koostuu oikeudenkäyntikuluista.

Mikko kertoo oheisella videolla siitä, millaiset vaikutukset oikeudenkäynnillä ja tuomiolla on ollut hänen elämäänsä.

– Lähtökohtaisesti sopimukseen, eli tässä tapauksessa tapahtuneeseen pysäköintiin vetoavan, on näytettävä, että sopimus on syntynyt. Tuomioistuin arvioi vapaasti esitetyn todistuksen näyttöarvon, jollei todisteen todistusvoimasta ole erikseen määrätty. Nyt käräjäoikeus on päätynyt jutussa kerrottuun arvioon jutussa esitetyn näytön osalta. Ilmeisesti painoarvo on laitettu sille, että tapahtumia on paljon, paikka on ollut sama ja lähellä työpaikkaa. Tällä perusteella on edellytetty vahvempaa vastanäyttöä, jolla olettamaa pysäköintitapahtumasta kyseenalaistettaisiin, Vesalainen sanoo.

Jos saa maksuvaatimuksen yksityisen parkkifirman valvontamaksusta, mutta ei ole itse parkkeerannut autoa, täytyykö maksu maksaa?

– Ei tarvitse maksaa yksityistä valvontamaksua. Maksu perustuu siihen, että asiasta syntyy sopimus ja sen, joka vetoaa sopimukseen, täytyy näyttää, että sellainen on syntynyt. Julkisessa pysäköinninvalvonnassa tilanne on toinen, siinä pysäköintivirhemaksu perustuu asiasta säädetyn lain perusteella auton omistajuuteen tai haltijuuteen.

Onko kyseessä täysin selvä oikeuskysymys ja onko jo olemassa korkeimman oikeuden kanta tähän asiaan?

– Asiasta on ennakkoratkaisu (KK0 2010:23). Lisäksi asiaa on käsitelty ja ratkottu useampaan kertaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa. (Tapaus 1 ja tapaus 2). Oikeustila asian osalta ei ole selkeä. Tästä syystä asian selkiyttämiseksi Matti Vanhasen hallitus teki siitä aikanaan hallituksen esityksen lain säätämiseksi asiasta. Oikeusministeriö aloitti asian valmistelun 2008, mutta eduskunta ei kuitenkaan saanut asiaa käsiteltyä. Kataisen hallitusohjelmassa oli mainita 2011, että yksityisestä pysäköinninvalvonnasta säädetään laki. Asia ei kuitenkaan edennyt.  

 – Tilanne on yhä epäselvä, ja siksi asiasta tulisi säätää laki. Nyt toiminta perustuu siihen, että yritykset uhkaavat asiakkaita oikeudenkäyntikuluilla, jotka voivat nousta tuhansiin euroihin. Asiakkaat maksavat maksun päästäkseen asiasta eroon, vaikka kokisivat olevansa oikeassa. Tämä ei ole hyväksyttävää ja siksi asiasta tulisi säätää lailla.

Täytyykö parkkifirmalle kertoa, kenen käytössä auto on ollut, jos ei itse ole pysäköinyt ja saanut sakkoja?

 – Ei tarvitse.

Kuinka paljon Autoliiton tiedossa on vastaavanlaisia oikeudenkäyntejä (yksityinen vs. parkkifirma) viime vuosilta ja kuinka usein niissä on yksityishenkilö hävinnyt?

 – Asiasta ei ole tilastoa. Epäselvissä tilanteissa parkkifirmat vaikuttavat jättävän asian roikkumaan ja muistuttelevan asiasta säännöllisesti tuomioistuinkäsittelyn uhan sisältävillä perintäkirjeillä. Näin siitäkin huolimatta, etteivät yhtiöt vie, eivätkä alun perinkään aikoneet viedä, asiaa todellisuudessa eteenpäin. Yhtiöiltä on myös erittäin vaikeaa saada päätöstä asian käsittelyn päättymisestä ja vaatimuksista luopumisesta. Voidaan hyvin kysyä, kuinka eettisesti ja moraalisesti kestävää tällainen toimintatapa on.

Lue myös:

    Uusimmat