Aikeissa muuttaa kimppakämppään? Muista asumista helpottavat neuvot

Etenkin nuorten suosiossa oleva kimppa-asuminen edellyttää yhdessä sovittujen sääntöjen muistamista ja noudattamista. Lue vinkit, joilla pärjäät kämppisten kanssa.

Jos olet muuttamassa yhteen ystävien, tuttujen tai täysin tuntemattomien kanssa, kannattaa kämppisten kanssa keskustella ja sopia yhteiset säännöt, joiden mukaan toimitaan esimerkiksi siivouksen kanssa. Kun tiedetään, kenen vuoro on tiskata, imuroida tai viedä roskat, vältytään todennäköisemmin ikäviltä yllätyksiltä tai turhilta kinoilta.

Sovi ainakin näistä:

  • Miten hoidetaan ruokaostokset hoidetaan: ostetaanko jääkaappi täyteen yhteistä ruokaa vai syövätkö kaikki omia ruokiaan?
  • Entä muut talousostokset? Ostetaanko wc-paperi ja pesuaineet yhdessä? Paljonko siinä tapauksessa laitetaan rahaa kuukausittaiseen talousbudjettiin?
  • Kuka siivoaa, mitä ja milloin?
  • Millainen vuokrasopimus tehdään? täytyy miettiä huolella. Vuokrasopimuksen avulla voidaan määrittää, kuka lopulta on korvausvastuussa, jos asunnossa käy jokin vahinko.

Vuokrasopimuksen teossa monta vaihtoehtoa

Vuokrasopimuksen voi tehdä niin, että yksi asukkaista vuokraa koko asunnon itselleen ja alivuokraa sitten osia asunnosta yhdelle tai useammalle asukkaalle. Tällöin hän tekee jokaisen alivuokralaisen kanssa oman alivuokrasopimuksen. Asunnon päävuokralainen on tällaisessa tapauksessa kuitenkin vastuussa asunnon omistajalle yksin myös alivuokralaisen aiheuttamista vahingoista.

Lisäksi on päävuokralaisen velvollisuus maksaa vuokrasumma kokonaisuudessaan asunnon omistajan tilille. Alivuokralainen luonnollisesti siirtää vuokrasumman aina päävuokralaisen tilille sovittuna ajankohtana. Alivuokrasuhteessa perittävän vuokran määrä on pää- ja alivuokralaisen yhdessä sovittavissa oleva asia. Alivuokraa määrittäessä kannattaa huomioida, että vuokraan sisällytetään osa päävuokralaisen maksamista muista maksuista, kuten sähkö-, vesi- ja laajakaistamaksuista.

Kaikki asunnon vuokralaiset voivat vuokrata asunnon myös tasaveroisina vuokralaisina. Vuokranantaja voi näissä tilanteissa tehdä jokaisen asukkaan kanssa oman erillisen vuokrasopimuksen tai vuokrata asunnon asukkaille yhteisesti – tällöin sopiminen kunkin vuokralaisen huoneista jää asukkaille.

Jos kaikilla vuokralaisilla on oma vuokrasopimus, on kukin vuokralainen vastuussa vain oman vuokraosuutensa maksamisesta. Siksi omien erillisten vuokrasopimusten tekeminen on vuokralaisten kannalta turvallisin vaihtoehto. Jos taas vuokralaisilla on yksi yhteinen vuokrasopimus, ovat vuokralaiset yhteisvastuussa kaikista velvoitteista, esimerkiksi vuokranmaksusta.

Asunnon irtisanominen

Jos asuminen on järjestetty yhden päävuokrasuhteen ja yhden tai useamman alivuokrasuhteen avulla, voi päävuokralainen yksin irtisanoa päävuokrasuhteen. Silloin myös alivuokralaisen on muutettava pois asunnosta vuokrasuhteen päättyessä.

Alivuokralainen on osittain heikommassa asemassa kuin päävuokralainen, sillä alivuokrasuhteeseen ja päävuokrasuhteeseen sovelletaan osin eri lainkohtia. Esimerkiksi lain mukaisen irtisanomisajat ovat lyhyempiä alivuokrasuhteessa kuin päävuokrasuhteessa. Alivuokralaisella itsellään on oikeus irtisanoa vuokrasuhteensa 14 päivän irtisanomisajalla, kun taas päävuokrasuhteessa vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Jos asunnon jokainen vuokralainen on tehnyt oman vuokrasopimuksen vuokranantajan kanssa, jokainen vuokralaisista voi irtisanoa oman vuokrasuhteensa kuukauden irtisanomisajalla toisista vuokralaisista riippumatta. Irtisanomisella ei ole vaikutusta muiden asukkaiden vuokrasuhteisiin.

Jos asukkailla on yhteinen vuokrasopimus, ei kukaan vuokralaisista voi ilman toisten vuokralaisten suostumusta irtisanoa sitä kokonaan. Kukin voi kuitenkin irtisanoa vuokrasuhteensa omalta osaltaan ja tällaisia tilanteita varten kannattaa jo etukäteen sopia, miten toimitaan. Onko muilla vuokralaisilla esimerkiksi oikeus ottaa lähteneen kämppiksen tilalle uusi asuinkumppani?

Vakuus ja vakuutus

Alivuokratilanteissa päävuokralaisen asettama vakuus on vakuutena päävuokralaisen itsensä vuokranmaksusta. Asunnon omistajalla on kuitenkin oikeus pidättää päävuokralaisen vakuudesta myös alivuokralaisen huoneistossa aiheuttamien vahinkojen korjauskuluja. Päävuokralaisen ottaessa huoneistoon alivuokralaisen on päävuokralaisen syytä siis pyytää myös alivuokralaiselta vakuutta.

Miten heittää hyvästit turhille tavaroille? Katso Hullut hamstraajat:


(MTV LIFESTYLE)

Osittainen lähde: Vuokralaiset.fi

Lue myös:

    Uusimmat