Äidin masennus vaikuttaa etenkin tyttäreen – koulumenestys kärsii

Vanhemman sairastama masennus voi vaikuttaa lapsen koulumenestykseen. Erityisesti äidin masennus vaikuttaa tyttäreen, esittää tutkimus.

Drexel University School of Public Healthin tutkijat selvittivät, onko vanhemman sairastamalla masennuksella vaikutusta lasten koulumenestykseen. 

Aiemmat tutkimukset ovat esittäneet, että vanhemman sairastama masennus kasvattaa lasten riskiä käytöshäiriöihin ja tunne-elämän häiriöihin. Koulussa huonosti menestyvät lapset puolestaan kärsivät todennäköisemmin myöhemmin elämässään terveysongelmista sekä pärjäävät huonommin työelämässä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 1984–1994 syntyneiden ruotsalaislasten peruskoulumenestystä. Tutkimusdataan kuului yli 1,1 miljoonaa lasta ja lähes 34 000 masennusta sairastavaa äitiä sekä lähes 24 000 masennuksesta kärsivää isää. Tilastojen mukaan äideistä kolme prosenttia ja isistä 2,1 prosenttia kärsi masennuksesta lapsensa peruskouluvuosien aikana. 

Tutkijoiden löydökset osoittavat yhteyden huonompien arvosanojen ja vanhemman sairastaman masennuksen välillä. Äidin sairastama masennus vaikutti etenkin tyttöjen koulumenestykseen. 

Lue myös:

    Uusimmat