Yrittäjien Mikael Pentikäisen kolumni: Kansa siirtyy monipaikkatyöhön ja se voi tuoda tuottavuusloikan

Koronakriisi on aiheuttanut suuren muutoksen työelämään, kun se on siirtänyt työssä käyviä laajalti etätöihin. Kaikki viittaa siihen, että monipaikkatyöstä tulee uusi normaali, koska se näyttää lisäävän työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

On selvää, että iso muutos ei tapahdu ilman muutostuskia ja uuden opettelua. Uuden työkulttuurin rakentaminen vie aikansa.

Mitä tiedämme korona-ajan monipaikkatyöhön siirtymisestä?

Suomessa yrityksistä 60 prosentissa on tehty etätöitä. 30 prosenttia aikoo lisätä monipaikkatyötä pysyvästi (Yrittäjägallup 8/20). Tämä tarkoittaa lähes 100 000 yritystä.

Työntekijöistä etätöissä on ollut lähes puolet (Työelämägallup 9/20). Johtavassa asemassa olevista ja ylemmistä toimihenkilöistä etätöitä on tehnyt jopa 84 prosenttia. Erityisesti etätöitä on tehty järjestöissä (73% työntekijöistä) ja valtiolla (65%).

Etätöitä on tehty varsinkin kotona (95%), mutta viidennes on tehnyt niitä myös vapaa-ajan asunnossaan. Mökkityöskentely korostuu yli 55-vuotiailla mutta myös alle 30-vuotiailla.

Monipaikkatyö on tuonut huomattavia säästöjä työmatkoihin. Jopa yli neljännes on säästänyt työmatka-aikaa yli tunnin per etätyöpäivä.

Työtyytyväisyys on kasvanut

Työn itsenäisyys, työtyytyväisyys, oman työn hallinta mutta myös työhön liittyvät tekniset ongelmat ovat lisääntyneet. Työtyytyväisyys on kasvanut erityisesti yli 55-vuotiailla, mikä on erittäin tärkeä viesti, kun puhutaan vanhempien työntekijöiden jaksamisesta ja työuran pidentämisestä. 

Perhearkiongelmat ja kiire ovat myös vähentyneet, erityisesti naisilla.

Myönteisten kokemusten vuoksi jopa kolme neljästä työssä olevasta haluaisi tehdä monipaikkatyötä jatkossa. 12 prosenttia haluaisi olla etätyössä jatkuvasti ja 39 prosenttia osan viikosta. 22 prosenttia haluaisi, mutta ei voi tehdä sitä työtehtävien vuoksi.

Etätyöhalut ja -mahdollisuudet korostuvat nuorilla, johtavassa asemassa olevilla ja toimihenkilöillä. Työntekijöillä ja kuntien palkkalistoilla olevilla se on ymmärrettävästi vähemmän mahdollista. Etätyö ei onnistu myöskään monissa yrityksissä.

Monipaikkaista työtä tehtäisiin mieluiten kotona (68%), työpaikalla (55%) ja vapaa-ajan asunnossa (19%). Vapaa-ajan asunto korostuu valtiolla työskentelevillä.

Tuottavuus näyttää parantuvan

Konsulttiyritys Boston Consulting Group (BCG) arvioi, että työntekijän tuottavuus voi parantua jopa 15-40 prosenttia työntekijällä, jolle voidaan rakentaa optimaalinen monipaikkatyömalli. 

BCG:n mukaan Intiassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa koronaetätöihin siirtyneistä kolme neljästä sanoo olevansa omissa työtehtävissään vähintään yhtä tuottavia kuin ennen pandemiaa.

BCG ennustaa myös 40 prosentin vähennystä työpoissaoloihin, 10-15 prosentin vähennystä työpaikan vaihtoihin sekä yli 20 prosentin säästöä yritysten toimitilakuluihin.

Näiden arvioiden perusteella monipaikkatyö olisi merkittävä tuottavuusloikka.

Muutokseen pitää panostaa

On olennaista, että työyhteisöt panostavat monipaikkatyön edellytyksiin. Jos se tehdään hyvin, työyhteisö voi houkutella hyviä tekijöitä, edistää innovaatioita ja luoda arvoa kaikille sidosryhmille.

Monipaikkatyö myös muuttaa palveluiden kysyntää. Se vähentää sitä paikoissa, joissa ihmiset ennen tekivät työtä, ja lisäävät sitä alueille, joille he siirtyvät etätyöhön.

Tämä voi näkyä keskustoissa kysynnän hiipumisena ja asuinalueilla sekä mökkipaikkakunnilla julkisten ja yksityisten palveluiden kysynnän kasvuna.

Monesta mökkipitäjästä voi tulla monipaikkatyön myötä kasvukunta. Siksi on tarpeen keskustella myös kaksoiskuntalaisuudesta ja siitä, miten monipaikkatyöntekijä voi kokea osallisuutta.

On tärkeä nähdä, että etätyömahdollisuus ei jakaudu tasan. Monelle yritykselle ja työntekijälle se on liiketoiminnan ja työtehtävän luonteen vuoksi mahdotonta. Heidänkin arkeensa lisääntyvä monipaikkatyö kuitenkin vaikuttaa, koska se muuttaa palveluita ja niiden kysyntää.

Lisäksi pitää ymmärtää, että etätyö sopii eri ihmisille eri tavalla ja vaatii uudenlaista johtamista, myös oman työn osalta. Joillakin se lisää yksinäisyyttä ja stressiä. Siksi on tärkeää löytää terve tasapaino yksin ja yhdessä tekemisen välille. Myös etätyötiloihin ja yhteyksiin pitää panostaa kotona ja mökeillä.

MIKAEL PENTIKÄINEN

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.

Lue myös:

    Uusimmat