MTV selvitti: Etätöistä halutaan yhä joustavampia, luopuminen Suomessa mahdotonta – "Yli puolet vaihtaisi työpaikkaa, jos..."

Etätöistä syntyi pysyvä käytäntö Suomeen ja luopuminen on mahdotonta 2:02
Video: Etätöistä syntyi pysyvä käytäntö Suomeen ja luopuminen on mahdotonta

Koronapandemian jälkeen etätyöt ovat jääneet pysyväksi käytännöksi heille, jotka voivat etätöitä tehdä. MTV Uutisten eri työnantajajärjestöille tekemän kyselyn perusteella työnantajat ovat pääosin tyytyväisiä etätyökäytäntöihin, mutta myös huolia on ilmaantunut.

Yritysten, valtion tai kuntien on mahdotonta luopua etätyöstä osin sen takia, että rekrytointitilanteissa moni hakija pitää etämahdollisuutta tärkeänä, jos työn luonne sen sallii.

Etätyöt säästävät työntekijöiden aikaa työmatkoissa ja mahdollistavat työnantajille rekrytoinnit entistä laajemmalta alueelta.

Näiden hyvien puolien lisäksi työelämässä on kuitenkin ilmaantunut myös huolia etätöiden takia.

– Etätöissä on paljon hyvää, mutta on niissä huonojakin puolia. Eli se, että ideointi, yhteisöllisyys ja  se, miten ihmisen oma olo yksin kotona vaikuttaa työntekoon, pohtii valtion työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja Sari Ojanen.

– Rutiininomaiset tehtävät sujuvat hyvin ja kaikki ovat tyytyväisiä. Kuitenkin, kun tehtävänä on ottaa uusia haasteita tai tehdä yrityksen strategista kehittämistyötä, silloin etätyö toimii huonommin, toteaa puolestaan Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Mikko Räsänen.

– Etätyöt eivät ole ongelma, mutta kyllä haasteita on huomattu. Kyllä työnantajat kaipaavat ihmisiä takaisin toimistoille, lisää Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

MTV Uutiset kysyi etätyökokemuksista Valtion työmarkkinalaitokselta, Elinkeinoelämän keskusliitolta, Perheyritysten liitolta, Suomen Yrittäjiltä sekä Kuntatyönantajilta.

Kaikkien järjestöjen jäsenistöllä oli pääsääntöisesti hyviä kokemuksia etätyökäytännöistä ja siitä, miten niitä on kehitetty pandemia-ajan jälkeen.

Suomalaiset viihtyvät etänä

Suomalaiset ovat ahkeria etäilijöitä ainakin eurooppalaisessa vertailussa. Edellä on ollut lähinnä muita Pohjoismaita sekä Hollanti.

2205 Kotona joskus työskennelleiden osuus 2022 graafi

Etätyöt jäävät Suomeen pysyväksi käytännöksi ja erityisesti työvoimapulasta kärsivillä, etätyösopivilla aloilla työntekijöiltä on hankala enää vaatia pelkkää lähityötä.

Muuten vaarana on se, ettei työpaikka herätä hakijoissa kiinnostusta.

– Kyselytutkimuksemme työelämässä olevien parissa kertoo, että yli puolet vaihtaisi työpaikkaa, jos etätyö ei olisi mahdollista. Se tarkoittaa sitä, että etätyömahdollisuus on monelle työntekijälle erittäin tärkeä, jotta työpaikka olisi houkutteleva, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Työntekijöiden toiveet entistä joustavammista etätöistä ovat vain kasvamaan päin.

– Enää ei ole kyse vain siitä, että ollaan kotona tai mökillä. Yhä enemmän tulee vastaan se, että halutaan tehdä etätöitä ulkomailta käsin, Vanhala-Harmanen kertoo.

Työnantajilla ei kuitenkaan ole mitään etätöitä vastaan eikä niitä edes haluta lopettaa.

– Tätä ei nähdä huonona asiana vaan se on modernia monipaikkaisuutta, joka hyödyttää myös työnantajia, EK:n Räsänen sanoo.

Ainakin toistaiseksi etätyösäännöistä ei ole syntynyt pahoja riitoja työpaikoilla. Monessa työpaikassa on luotu ”hybridimalli”, jossa esimerkiksi säädellään etäpäivien määrää viikossa tai kuukaudessa.

Kaikki eivät voi tehdä etätöitä

Monella alalla etätyöt eivät ole edes mahdollisia. Erityisesti valtiolla ja kunta-alalla on monia sellaisia tehtäviä, joissa on pakko tehdä lähityötä.

Joillakin näillä aloilla etätyöt voivat kuitenkin lisääntyä.

– Hyvinvointialueilla etäklinikoiden perustaminen ja esimerkiksi kotihoidon etävastaanotot ovat lisänneet työtehtäviä, joissa etätyön tekeminen on mahdollista, kertoo Kuntatyönantajien johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen.

– Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan vuonna 2023 kunta- ja hyvinvointialan henkilöstöstä etätyötä teki päivittäin 4 prosenttia, viikoittain 14 prosenttia ja kuukausittain tai satunnaisesti 18 prosenttia, Hakonen sanoo.

Ahkeran etäilyn hyvät ja huonot puolet – mihin rajat vedetään? 9:18
Video: Ahkeran etäilyn hyvät ja huonot puolet – tutkijat kertovat

Lue myös:

    Uusimmat