Yksinäisyys jopa yhtä vaarallista kuin ylipaino tai tupakointi – näin siitä voi selvitä

Yksinäisyys voi aiheuttaa dementiaa, sydänsairauksia tai jopa ennenaikaisen kuoleman. Grandparents.com listasi keinoja, joiden avulla voi selviytyä pitkäaikaisesta yksinäisyydestä.

Kaikilla ei ole lapsia tai lastenlapsia lähettyvillään, ja ikääntyminen voi yllättää yksinäisyydellään. On luonnollista tuntea olonsa joskus yksinäiseksi, mutta krooninen yksinäisyys voi olla terveydelle vaarallista.

Yksinäisyys voi tuntua myös häpeälliseltä – jopa siinä määrin, että aiheesta voi olla vaikeampaa keskustella kuin tavanomaisista terveysongelmista. Esimerkiksi tupakoinnin ja ylipainon aiheuttamat terveysriskit tunnetaan jo hyvin, mutta yksinäisyyden haittavaikutukset eivät ole yhtä laajasti tunnustettuja.

Mitä yksinäisyys on?

Kaikki eivät koe yksinäisyyttä yhtä voimakkaasti. Toiset viihtyvät paremmin yksin, toiset taas kaipaavat enemmän seuraa. Ihminen tuntee olonsa yksinäiseksi silloin kun hänellä ei ole seuraa tai ihmissuhteita niin paljon kuin hän kokee tarvitsevansa. Yksinäisyyteen voi liittyä myös tunne hylätyksi tulemisesta.

Vaikka yksinäisyydentunne on yksilöllistä, kaikki tuntevat olonsa joskus yksinäiseksi. Krooniseen yksinäisyyteen liittyviä riskejä on alettu tunnistaa entistä paremmin.

Etenkin yli 65-vuotiaiden kohdalla terveysriskeistä on tiedetty jo pitkään. Myös keski-ikäisten ja nuorempien kokemaan yksinäisyyteen liittyviin riskeihin on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota.

– Erityisesti juuri eläkkeelle jääneet ovat vaarassa altistua yksinäisyydelle, psykologi Sarah Yarry kertoo grandparents.comille.

Kun on työskennellyt koko ikänsä tiiviissä työyhteisössä, voi olla hankalaa löytää uusia sosiaalisia ympyröitä työelämän ulkopuolelta.

Miten yksinäisyys vaikuttaa terveyteen?

Vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen mukaan jatkuvasta yksinäisyydestä kärsivät ihmiset sairastuvat 64 prosenttia todennäköisemmin dementiaan. Näiden tulosten valossa yksinäisyys on yksi merkittävimmistä dementoitumisen riskitekijöistä.

Asiantuntijoiden mukaan yleisen hyvinvoinnin kannalta yksinäisyys on yhtä vaarallista kuin ylipainoisuus, tupakointi ja alkoholismi.

Tukiverkoston puute voi lisätä taipumusta myös huonoihin elintapoihin. Yksinäiset ihmiset tupakoivat muita useammin. He myös syövät epäterveellisemmin ja liikkuvat vähemmän.

Yksinäisyys voi johtaa masennukseen tai toisinpäin, mutta yksinäisyyttä voi tuntea myös olematta masentunut. Vanhemmalla iällä yksinäisyys saattaa tuntua entistä vaikeammalta, jolloin se vaikuttaa herkemmin myös mielenterveyteen. Ahdistuneisuus voi tehdä avun hakemisesta hankalaa.

Kuinka yksinäisyydestä voi selvitä?

Suhtaudu yksinäisyydentunteeseen varoitusmerkkinä. Yksinäisyys pitää oppia tunnistamaan, jotta tilanteeseen voi alkaa etsiä ratkaisuja.

Seuraava askel on ottaa kontaktia muihin, esimerkiksi sukulaisiin tai ystäviin. Yhteydenpito netin kautta voi olla kätevää, mutta myös puhelut ja tapaamiset ovat tärkeitä.

Kun olet saanut murrettua jään lähipiirisi kanssa, koita pikkuhiljaa laajentaa sosiaalisia ympyröitäsi. Voit kokeilla liittyä johonkin lähelläsi toimivaan kerhoon, joita on tarjolla esimerkiksi vanhusten palvelukeskuksissa.

Hyvä keino tutustua uusiin ihmisiin on osallistua paikallisen työväenopiston kursseille tai hyväntekeväisyystyöhön. Uuden harrastuksen aloittaminen saattaa tuntua aluksi haastavalta, mutta siihen kannattaa suhtautua prosessina, joka pienen vaivannäön jälkeen kyllä palkitsee.

Jos tunnet yksinäisen ihmisen, paras lääke siihen on sinun läsnäolosi. Puhelinsoitto on hyvä alku.

Lue myös:

    Uusimmat