Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Yle syrji riskiryhmään kuuluvaa vammaista vaalitentissä

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan Yle syrji riskiryhmään kuuluvaa vammaista, kun se kielsi kasvomaskin käytön vaalitentin osallistujilta.

Voimassa olleissa valtakunnallisissa koronavirusohjeissa suositeltiin tilaisuuden ajankohtana kasvomaskin käyttöä sisätiloissa. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan Yle ei myöskään suostunut toteuttamaan vaihtoehtoisia tapoja, joilla ihminen olisi pystynyt osallistumaan vaalitenttiin terveysturvallisesti. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti tapauksessa sovintoa, ja Yle on maksanut asianosaiselle hyvitystä syrjinnästä 3 000 euroa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle antamassaan selvityksessä Yleisradio kertoi, että yhtiö oli kiinnittänyt erityistä huomiota vaalitentin kuvaustapahtuman terveysturvallisuuteen sekä pyrkinyt siihen, että kaikki puolueet ovat edustettuina tasapuolisesti lähetyksessä ja että katsojilla on ollut mahdollisuus arvioida osallistujien esiintymistä yhtäläisin perustein. 

Valtuutettu katsoo kuitenkin, että Yle ei selvityksessään tuonut esiin hyväksyttäviä syitä sille, että se ei hyväksynyt kasvomaskin käyttöä tilaisuudessa. 

"Jokaisella on perustuslaillinen oikeus osallistua poliittiseen toimintaan"

Valtuutettu katsoo myös, että vammaisen Yleltä pyytämiä kohtuullisia mukautuksia, joiden avulla hän olisi voinut osallistua ohjelmaan, ei voitu pitää kohtuuttomina.

– Jokaisella on perustuslaillinen oikeus osallistua poliittiseen toimintaan ja vammaisen henkilön tulee voida osallistua poliittiseen vaalityöhön yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yleisradiolla on myös aivan erityinen ja laissa säädetty tehtävä tukea yhdenvertaisuutta ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia, vs. yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen summaa.

Sovintosopimuksessa Yle myös sitoutuu järjestämään henkilökunnalleen koulutusta vammaisten ihmisten yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistamisesta.

Lue myös:

    Uusimmat