Viisi varhaista varoitusmerkkiä: Onko kumppanisi narsisti?

Narsistisen persoonallisuushäiriön räikeimmät ongelmat on helppo huomata.

Suureelliset kuvitelmat ja odotukset, empatian puute, voimakas ihailun tarve ovat piirteitä, jotka yhdistetään narsistiseen persoonallisuushäiriöön.

Narsistiseen persoonallisuushäiriöön sairastuneet henkilöt yliarvioivat säännönmukaisesti omat kykynsä ja vähättelevät toisten ominaisuuksia. On kuitenkin olemassa myös tervettä narsismia – tervettä itsearvostusta ja kykyä arvostaa muita.


Psykologi Craig Malkin Harvardin lääketieteellisestä on listannut viisi varhaista varoitusmerkkiä, joita tarkkailemalla voi huomata, onko oma kumppani mahdollisesti narsisti.


1. Epävarmuuden heijastaminen toisiin


Narsisti ei halua tuntea oloaan pieneksi ja epävarmaksi, joten he yrittävät saada muut tuntemaan niin. He tekevät ja sanovat, joko suoraan tai epäsuoraan, asioita jotka vähättelevät muita ihmisiä. Narsisti nauttii saadessaan muut vaikuttamaan epäonnistujilta – silloin heidän oma epävarmuutensa jää piiloon.


2. Tunnepelko


Ihmisen elo on täynnä tunteita, me tunnemme pienissäkin vuorovaikutustilanteissa useita tunteita. Narsisti puolestaan välttelee tunteita. Tunteet haastavat narsistin uskon siihen, että hän on täydellisesti oman itsensä herra. Tunteet antavat ymmärtää, että joku tai jokin ulkopuolinen vaikuttaa häneen. Narsisti vaihtaakin usein puheenaihetta, jos etenkin hänen omat tunteensa nousevat keskiöön.


3. Pirstaleinen menneisyys


Narsismi vaikuttaa syntyvän laiminlyönnin ja kaltoin kohtelun sekä sitä seuranneen turvattoman kiintymyssuhteen seurauksena. Turvattoman kiintymyssuhteen takia ihmiset eivät pysty puhumaan järkevästi perheestään ja lapsuudestaan, heidän varhaismuistonsa ovat ristiriitaisia ja hämmentyneitä. Narsistin tunnistaa monesti siitä, että heidän lapsuudentarinoissaan ei ole päätä eikä häntää. He saattavat myös kertoa tarinaa täydellisestä perheestä, jolle ei kuitenkaan löydy totuusperää.


4. Ylenmääräinen ihannointi


Narsisteilla on tapana nostaa ihmisiä jalustalle. Ajatuskulku menee narsistista persoonallisuushäiriötä sairastavan päässä näin: jos löydän jonkun täydellisen ihmisen, pysyttelen heidän lähellään ja heidän täydellisyytensä tarttuu minuunkin.


5. Kontrolloimisen tarve


Samasta syystä kuin narsistit ylenkatsovat tunteita, he eivät siedä olla muiden ihmisten armoilla. Se muistuttaa heitä siitä, että he eivät ole täysin itsenäisiä ja että he joutuvat esimerkiksi pyytämään joltain toiselta jotain, mitä he haluavat.  Sen sijaan että narsisti ilmaisisi tarpeensa tai toiveensa, he manipuloivat ihmisiä toimimaan niin että lopputulos on narsistin toiveiden mukainen. Narsisti ei anna kumppanilleen mahdollisuutta valintojen tekemiseen, vaan luo sellaisen ilmapiirin, että omien toiveiden tai mielipiteiden ilmaiseminen on liian hermostuttavaa.

Lähteet: Psychology Today, Terve.fi

Lue myös:

    Uusimmat