VIDEO: Tällainen viestintä kohentaa palvelutalon arkea

Esteettömällä viestinnällä pyritään tarjoamaan jokaiselle mahdollisuus tulla kuulluksi ja osalliseksi. Esteetön viestintä -hanke on tuonut iloa palvelutalojen vanhusten arkeen.

Viestinnän sujuvuus on tärkeässä roolissa hoitotyössä. Puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä voi olla ongelmia monenlaisilla ihmisryhmillä, joista ikäihmiset ovat yksi.

Esteetön viestintä -hankkeen projektipäällikkö Tarja Nikkilä Avain-säätiöstä sanoo, että kykenevämmällä vuorovaikutuskumppanilla on vastuu viestintätilanteessa. Myös kuntohoitaja Susanna Mikkola Manna ry:stä nostaa esille, että on tärkeää viestiä vanhuksen rytmissä ja antaa hänelle aikaa saada viestinsä kerrottua.

Esteettömässä viestinnässä pyritään huomioimaan yksilön erilaiset vuorovaikutuskyvyt ja -taidot sekä tukemaan puhetta ja vuorovaikutusta erilaisin keinoin. Tällaisia keinoja ovat kuvat, piirtäminen, eleet, ilmeet ja olemuskieli.

– Aina ei tarvitse järjestää isoa spektaakkelia, vaan se lähtee sieltä ihan arjesta, sanoo Mikkola.

Esimerkiksi kuvakortit ovat kannustaneet vanhuksia muistelemaan ja avaamaan keskusteluita. Hiljaisemmatkin asukkaat ovat lähteneet liikkeelle ja mukaan. Mikäli puhekyky on heikentynyt tai sitä ei ole enää lainkaan, kuvakortit antavat mahdollisuuden vuorovaikutukseen.

Nikkilä kertoo, että kun hanketta aloitettiin Manna ry:n yksikössä, hoitotyön johtajan toive oli, että hanke toisi iloa heidän yksikköönsä.

– Iloa ja eloa on tullut, ja vauhtia. Hoitajille on tullut mahdollisuus tehdä luovasti työtään, sanoo Nikkilä.

Keille kaikille esteetön viestintä voi olla hyödyksi? Onko palvelukodin arki muuttunut esteettömän viestinnän myötä? Katso lähetys!

Lue myös:

    Uusimmat