Uusi aborttilaki tulee voimaan: Tätä se tarkoittaa raskaudenkeskeytystä haluavalle

Nuoret kokivat entisen aborttilain vaatimukset raskaiksi 1:00
Katso video: Seksuaalineuvoja ja Onnellisia aborttitarinoita –teoksen kirjoittanut Sari Hälinen: Uusi aborttilaki ei helpota aborttipäätöksen tekoa, mutta voi tehdä prosessista psykologisesti keveämmän.

Suomen 50 vuotta vanha aborttilaki on ollut sekä pohjoismaisesta että eurooppalaisesta näkökulmasta tiukka, mutta nyt asiaan tulee muutos, kun uusi aborttilaki tulee voimaan perjantaina 1.9.2023. Näitä asioita se tarkoittaa raskaudenkeskeytykseen hakeutuvalle.

Suomen aborttilaki on uudistettu Oma tahto 2020 -kansalaisaloitteen pohjalta ja on 1.9.2023 alkaen raskaana olevan itsemääräämisoikeuden näkökulmasta edistyksellisempi kuin vuonna 1970 asetettu edeltäjänsä. 

Suomen vanha aborttilaki oli yksi Euroopan tiukimmista ja Pohjoismaiden tiukin.

Tästä artikkelista löydät tietoa siitä, mikä käytännössä muuttuu ja mitä parannettavaa uudistuneeseen aborttilakiin vielä jää.

Katso yllä olevalta videolta, miten seksuaalineuvoja Sari Hälinen arvioi uuden aborttilain vaikuttavan heihin, jotka aborttiin päätyvät.

1. Oma tahto on riittävä syy

Raskausviikkoon 12 asti abortin saa omasta pyynnöstään. 

Ennen lakiuudistusta lääkärillä oli oikeus tiedustella syytä aborttiin, nyt näin ei enää ole. 

Vanhan lain aikaan abortin syyksi kirjattiin useimmiten sosiaaliset syyt. Käytännössä jo ennen lakimuutosta jokainen aborttia pyytänyt, enintään raskausviikolla 12 oleva odottaja sai abortin kahden lääkärin lausunnolla.

Uudistunut aborttilaki ei koske yli 12 viikkoa kestäneitä raskauksia. Jos keskeytystä hakee raskauden edettyä yli viikolle 12, pitää siihen saada lähete kahdelta lääkäriltä.

Keskeytys on mahdollinen Valviran luvalla myös sosiaalisista syistä aina 20. raskausviikkoon saakka tai 24. raskausviikkoon saakka, kun sikiöllä on todettu sairaus tai ruumiinvika. 

2. Ei enää vaatimusta kahden lääkärin lausunnosta

Ennen lakiuudistusta Suomi oli Euroopan viimeisiä maita, joissa laki edellytti raskaudenkeskeytykselle kahden eri lääkärin lausuntoa.

1.syyskuuta alkaen abortin saamiseksi ei enää tarvita kahden eri lääkärin lausuntoa, mikä tarkoittaa, että keskeytystä haluavalle tulee yksi lääkärikäynti vähemmän.

Raskaudenkeskeytystä haluava voi olla lakiuudistuksen myötä suoraan yhteydessä toimenpiteitä tekevään terveysasemaan tai ehkäisyneuvolaan, riippuen asuinkunnastaan.

Aikaisemmin aborttia varten piti olla kahden lääkärin lausunto. Käytännössä ensin yksi lääkäri kirjoitti lähetteen, jonka jälkeen varattiin aika operaation tekevälle lääkärille, joka sitten kirjoitti toisen lähetteen.

Katso video: Tämän vuoksi aborttioikeutta tulee puolustaa Suomessakin edelleen

Seksuaalineuvoja kertoo, miksi aborttioikeutta tulee edelleen puolustaa myös Suomessa 1:18
Seksuaalineuvoja Sari Hälinen kertoo, miksi aborttioikeuden puolustaminen on tarpeen edelleen myös Suomessa.

3. Aborttiprosessi nopeutuu viikolla

Koska lakimuutoksen myötä aborttiin ei enää vaadita kahden lääkärin lähetettä ja keskeytyksiä voivat tehdä myös muut terveydenhuollon yksiköt kuin sairaalat, nopeutuu operaatioon pääsy. 

Naistentautien ja synnytysten professori Oskari Heikinheimo arvioi HUS:n uutisessa, että lakiuudistus nopeuttaa aborttiin pääsyä keskimäärin viikolla.

4. Hoito ei enää vaadi sairaalakäyntiä

Raskaudenkeskeytys on tähän saakka ollut operaatio, jota varten odottaja on lähetetty sairaalaan. 1.syyskuuta alkaen myös muut terveydenhuollon yksiköt voivat toteuttaa raskaudenkeskeytyksiä, kunhan niissä on riittävät valmiudet sille.

Suomessa lähes 95 prosenttia keskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti. 

Käytännössä lääkäri tekee odottajalle gynekologisen tutkimuksen, jonka jälkeen hän antaa odottajalle ensimmäisen suun kautta otettavan keskeytyslääkeannoksen.

Tämän jälkeen keskeytystä voidaan jatkaa kotona, kunhan seurana on tukihenkilö. 

Lääkäri antaa potilaalle mukaan 4 tablettia raskaudenkeskeytykseen käytettävää lääkettä, jotka otetaan lääkärin ohjeiden mukaan kotona 1–3 vuorokauden välein.

5. Psykososiaalista tukea on tarjottava

Uudessa aborttilaissa on säädetty myös, että raskauden keskeytystä pyytävällä tai sitä harkitsevalla sekä toiselle vanhemmalla on oikeus saada tarvitsemaansa psykososiaalista tukea. 

Tukea on tarjottava harkittaessa raskauden keskeytystä ja keskeytyksen jälkeen.

Vanhassa aborttilaissa oli säädetty vain, että naiselle, jolle on suoritettu raskauden keskeyttäminen, on annettava ehkäisyneuvontaa.

Katso myös Seksimyytit-sarjan toinen jakso: Estävätkö imetys tai alapesu seksin jälkeen raskaaksi tulemisen? Juttu jatkuu videon alla.

Estävätkö imetys tai alapesu seksin jälkeen raskaaksi tulemisen? 15:03
Seksimyytit-sarjan toisessa jaksossa murretaan ehkäisyyn liittyviä myyttejä ja tutustutaan erilaisiin luonnollisen ehkäisyn menetelmiin.

Uusi aborttilaki lisää odottajan itsemääräämisoikeutta, mutta jäikö vielä parantamisen varaa?

Aborttilakiin jää uudistukseen jälkeen edelleen kohtia, joita voidaan pitää ristiriitaisena raskaana olevan itsemääräämisoikeutta kohtaan.

Laissa on muun muassa säädetty, että odotettavan lapsen isälle on varattava tilaisuus esittää käsityksensä abortista tietyissä tapauksissa, jos raskaus on kestänyt yli 12 viikkoa. Isää tulisi lain mukaan kuulla esimerkiksi silloin, jos sikiöllä on todettu vaikea sairaus.

Lakiin jäi myös edelleen kohta, jonka mukaan laillinen edustaja voi tietyissä tilanteissa tehdä hakemuksen keskeyttämisestä raskaana olevan puolesta.

Lue myös:

    Uusimmat