Uudet liikennemerkit ovat suomalaisfirman 6 vuoden uurastuksen tulos: "Millejä on viilattu enemmän kuin missään muussa työssäni"

Uusi tieliikennelaki tuo katukuvaan uusia liikennemerkkejä 5:28
Traficomin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen vieraili helmikuussa MTV3:n Viiden jälkeen -ohjelmassa kertomassa muun muassa uusista liikennemerkeistä.

Uusien liikennemerkkien suunnittelusta on vastannut suomalainen Sitowise Oy. Työtä johtanut projektipäällikkö kertoo, mitä uuden liikennemerkin suunnittelussa on otettava huomioon.

Uusi tieliikennelaki on astunut voimaan. Yksi pitkään työstetyn lakipaketin merkittävimmistä uudistuksista koskee uusia liikennemerkkejä sekä vanhojen merkkien päivittämistä tälle vuosituhannelle.

Aiemmin liikennemerkit ovat olleet asetuksissa, mutta nyt ne on kirjattu lakiin, mistä johtuen niitä on myöhemmin hankalampi muuttaa. Tästä syystä uusien sekä päivitettyjen liikennemerkkien suunnittelu on tehty tavanomaistakin harkitummin.

Tieliikennelain uudistuksen myötä täysin uusia teiden varsille tulevia liikennemerkkejä ovat muun muassa nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty, ajokaistojen yhdistyminen, väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa, vähimmäisnopeus, pyöräkatu ja keskusta.

Uudet sekä uudistetut liikennemerkit ovat peräisin suomalaisen Sitowise Oy:n suunnittelijoiden kynistä. Sitowise on ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys, jolla on toimintaa 21 paikkakunnalla Suomessa, mutta lisäksi myös muualla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Sen palkkalistoilla on yli 1 700 työntekijää.

Tavoitteet uusien liikennemerkkien suhteen tulivat Liikenne- ja viestintäministeriöstä, Väylävirastosta sekä uudistuksen loppuvaiheessa myös Traficomista.

"Loistavia nuoria suunnittelijoita"

Designprosessejaan avaavan Sitowisen mukaan liikennemerkin suunnittelussa on suuri määrä työtä ennen kuin se päätyy omalle paikalleen liikennettä ohjaamaan. Loppukäyttäjä – eli tässä tapauksessa tienkäyttäjä – näkee vain pitkän suunnittelutyön tuloksen.

Uusien liikennemerkkien takana on kourallinen suunnittelijoita. Jo vuonna 2014 alkanutta työtä on johtanut apulaisosastopäällikkö Taina Kuparinen. Hänen mukaansa työssä vaaditaan erityisesti loogista hahmotuskykyä.

– Meidän roolimme oli ennen kaikkea yhdenmukaisuuden ja mitoitusdetaljien oikeellisuuden varmistaminen samalla, kun laadimme merkkikohtaiset suunnitelmat, Kuparinen kertoo MTV Uutisille.

– Tiimissäni on loistavia nuoria suunnittelijoita, joista on kasvanut hankkeen edetessä vahvoja tekijöitä, hän hehkuttaa Sitowisen verkkosivuilla.

Kansainväliset sopimukset rajoittavat luovuutta

Alkuvaiheessa uusia merkkejä laadittaessa hahmoja ja merkkien elementtejä hahmoteltiin ja luonnoksia erilaisista vaihtoehdoista laadittiin runsaasti.

– Pohjalla oli kuitenkin muualla Euroopassa käytetyt merkit ja niistä saadut palautteet eli otimme parhaita vaihtoehtoja pohjalle, joista muokkasimme nyt laaditut merkit, Kuparinen kertoo MTV Uutisille

– Merkkien laadintaa ohjeistaa myös Wienin liikennemerkkisopimus, joka antaa raamit, joiden mukaan merkit pitää suunnitella ja valmistaa, hän jatkaa.

Projektipäällikön mukaan urakan olennaisin ja suuritöisin osa oli uusien liikennemerkkien mitoituspiirustusten luominen. Työ on tasapainoilua visuaalisuuden ja teknisten ratkaisujen välillä.

Liikennemerkin tulee olla selkeä, mutta valmistustapa ja yhteneväisyysvaatimukset asettavat omia raamejaan. Työssä on huomioitava myös se, missä merkkiä käytetään, kuinka kaukaa sitä katsotaan ja paljonko se sisältää informaatiota.

– Vaihtoehtoja on tehty ja millejä on viilattu enemmän kuin missään muussa suunnittelutyössäni, Kuparinen kuvailee.

Kuparinen nostaa kaikkein haastavimmaksi tehtäväksi yhtenäisten mitoitusperusteiden noudattamisen, sillä merkkejä oli työstettävänä yhteensä yli tuhat.

– Yhtenä esimerkkinä mainittakoon merkeissä esiintyvät nuolikuviot, jotka toistuvat eri opasteissa, mutta skaalautuvat tapauskohtaisesti.

Työtä yhä tehtävänä 

Kiire ei Sitowisessa ole loppunut varsinaisen suunnittelutyön valmistuttua, eikä edes uuden lain tultua voimaan.

Uusia liikennemerkkejä nimittäin tarvitaan muuallakin kuin tien päällä, ja aineistoja toimitetaan liikennemerkkivalmistajien ja tiemerkintäyritysten lisäksi kunnille, ohjelmistokehittäjille, autokouluille ja painotaloille, jotka kaikki tarvitsevat niitä omiin tarkoituksiinsa.

Lähde: Sitowise

Lue myös:

    Uusimmat