Työntekijään panostaminen on kunnioitusta – tästä syystä koulutuksiin kannattaa satsata

Osaamisen kehittäminen sitouttaa ja motivoi. Mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan vaikuttaa merkittävästi suomalaisten työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen omaa työnantajaansa kohtaan.

Kun organisaatiossa mietitään säästötoimenpiteitä, niitä ei kannata kohdistaa henkilökunnan koulutuspäiviin. Jopa 85 prosenttia suomalaisista sitoutuu vahvemmin työnantajaan, joka suo työntekijälle mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen.

– Mitä paremmin töissä viihdytään, sen vähemmän ilmenee turhia sairauspoissaoloja. Kyselymme mukaan jopa 77 prosenttia kokee valmennuksien lisäävän merkittävästi omaa työhyvinvointiaan. Jos omassa työyhteisössä sairastellaan runsaasti, saattaa tästä löytyä tehokas lääke, kommentoi tuloksia Tieturi Oy:n johtaja Veli-Matti Heiskanen.

Nopeutunut työtahti ja jatkuvasti päivittyvät työvälineet ovat ajaneet monet suomalaiset ajattelemaan, ettei töistä enää tahdo selvitäkään ilman säännöllistä lisäkoulutusta.

– Tieto ja parhaimmat käytännöt muuttuvat niin nopeasti, että osaamisen ylläpitäminen vaatii myös työnantajalta intressiä kouluttaa henkilökuntaansa. Tehokkuus muodostuu osaavista työntekijöistä. Ajankohtaista tietoa omaavat työntekijät ovat paras investointi organisaation nykyiseen ja tulevaan toimintaan, kommentoi eräs vastaajista.

"Jokainen valmennus kehittää minua työntekijänä"

Moni näki lisäkoulutuksen hyödyttävän suoraan paitsi valmennukseen osallistuvaa, myös työnantajaa.

– Jokainen valmennus kehittää minua työntekijänä ja esimiehenä, jolloin myös työnantaja saa minusta enemmän irti. Kun työnantaja satsaa valmennukseen, se on samalla arvostuksen osoitus – myös rahanarvoinen sellainen – minuun, kommentoi kyselyyn vastannut työntekijä.

Lisäkoulutus kasvattaa kyselyn mukaan positiivista urakehitystä, ja vain neljännes kokee, ettei ole saanut valmennuksesta nostetta uraansa. Silti lähes 70 prosenttia ilmoittaa, ettei todennäköisesti pysty osallistumaan valmennuksiin lähitulevaisuudessa.

Joka kolmannen vastaajan kohdalla heikko taloustilanne on vaikuttanut negatiivisesti mahdollisuuksiin osallistua lisäkoulutukseen.

– Trendi on huolestuttava. Jos emme panosta osaamisen kehittämiseen, kuinka voisimme kehittää liiketoimintaa ja luoda uutta talouskasvua? Heiskanen hämmästelee.

– Osaamisen kehittämisen on todettu monissa suomalaisissa selvityksissä olevan keskeinen kilpailukyvyn tekijä. Uusi kolmen päivän koulutusvähennys tulee työnantajille selvästi todelliseen tarpeeseen.

Tulokset ilmenevät Soprano Tieturin teettämästä kyselystä, johon vastasi 330 HR:n parissa työskentelevää suomalaista päättäjää huhtikuussa 2014.

VIDEOVINKKI: Opi ratkaisemaan ongelmat nukkuessasi


Lue myös:

(MTV LIFESTYLE – CISION)

Lue myös:

    Uusimmat