Tutkimus: Yksinäisyys vaikuttaa diabeetikon terveyteen enemmän kuin tupakointi, ruokavalio tai liikunta

Koronavuodet kasvattivat nopeasti etenkin ylä-asteikäisten yksinäisyyttä 2:11
KATSO MYÖS VIDEO: Patricia Rodriguezin poika jäi koulussa yksin jouduttuaan leikkauksen vuoksi pitkäksi aikaa pyörätuoliin. Pojalla ei ollut ystäviä keitä kutsua synttäreille – yksinäisille lapsille järjestetyt yhteiset synttärit olivat pelastus.

Tuore tutkimus on selvittänyt, että yksinäisyys on yksi suurimpia terveysriskejä diabetespotilaalle. 

Pitkittyneellä sosiaalisella eristäytymisellä on suurempi vaikutus diabeetikoiden terveyteen kuin masennuksella, tupakoinnilla, liikunnalla tai ruokavaliolla, tuoreen Tulanen yliopiston tutkimuksen mukaan.

Tutkijat tarkkailivat 18 509:ää 37–73-vuotiasta diabetesta sairastavaa ihmistä ja huomasivat, että yksinäisimmillä potilailla oli 11–26 prosenttia korkeampi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. 

Tutkimukseen osallistuneilla diabeetikoilla ei ollut diagnosoitu sydän- ja verisuonitautia ennen tutkimusjaksoa.

Diabeetikoiden yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä selvitettiin kyselyllä. 

Korkean riskin yksinäisyys tarkoitti tutkimuksessa tilannetta, jossa ihminen tunsi olonsa yksinäiseksi ja kertoi, ettei hänellä ollut lähes koskaan mahdollisuutta luottaa toiseen ihmiseen. 

Korkean riskin eristäytymisellä tarkoitettiin tilannetta, jossa potilas asui yksin, tapasi ystäviä tai sukulaisia harvemmin kuin kerran kuussa ja osallistui sosiaalisiin aktiiviteetteihin harvemmin kuin kerran viikossa. 

Yksinäisyys vaikuttaa terveyteen enemmän kuin tupakointi tai fyysinen aktiivisuus

Tutkijat tarkastelivat yksinäisyyden, eristäytymisen ja sydän- ja verisuonisairauksien välistä yhteyttä huomioiden myös muut terveys- ja elämäntapatekijät.

Tulosten mukaan yksinäisyys vaikutti diabeetikon terveyteen vähemmän kuin munuaisten toiminta, kolesteroli ja painoindeksi, mutta enemmän kuin masennus, tupakointi, fyysinen aktiivisuus ja ruokavalio.

Havaitsimme myös, että diabeetikoilla fyysisten riskitekijöiden seuraukset olivat yksinäisillä potilailla suurempia kuin niillä, jotka eivät kokeneet yksinäisyyttä, tutkimuksen kirjoittaja lääkäri Lu Qi kertoo New York Post -lehdessä.

Tutkijoiden mukaan löydökset viittaavat siihen, että yksinäisyydestä keskustelemisen tulisi olla osa diabeteksen hoitoa ja yksinäisyyttä kokevat potilaat tulisi ohjata mielenterveyspalvelujen piiriin.

Lue myös:

    Uusimmat