Tutkimus: Kolme neljäsosaa suomenkielisistä luopuisi pakkoruotsista

Kolme neljäsosaa suomea äidinkielenään puhuvista kannattaa pakkoruotsista luopumista.

Tämä käy ilmi Åbo Akademin ja yhteistyöyliopistojen tuoreesta kyselytutkimuksesta, jolla selvitettiin asenteita ruotsinkieleen ja suomenruotsalaisuuteen.  

Vastanneista valtaosa suhtautui kuitenkin myönteisesti ruotsalaiseen kulttuuriin Suomessa. Liki 70 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että olisi sääli, jos ruotsin kieli ja kulttuuri häviäisivät Suomesta. Noin 60 prosenttia piti tärkeänä sitä, että ruotsinkielisille turvataan palvelut äidinkielellä.   

Suurin osa vastanneista koki myös, että Suomelle on kaksikielisyydestä taloudellista hyötyä.  

Åbo Akademin yhdessä Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa toteuttamaan tutkimukseen osallistui yli 7300 suomenkielistä.  


Lue myös:

    Uusimmat