Tutkijat löysivät miesten verestä ominaisuuden, joka voi selittää kohonneita koronariskejä

Mistä koronaviruksen voi tunnistaa? Katso tästä listaus tyypillisimmistä oireista 0:58
Katso videolta listaus koronaviruksen tyypillisimmistä oireista.

Tutkijat havaitsivat miesten verestä suurempia määriä entsyymiä, joka auttaa koronavirusta infektoimaan soluja. Löydös voi auttaa selittämään, miksi miehet näyttävät olevan naisia alttiimpia sairastumaan covid-19-taudin vakavaan muotoon. Tutkimuksesta uutisoi uutistoimisto Reuters.

Miesten on havaittu sairastuvan naisia useammin uuden koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin vakavampaan muotoon ja myös kuolevan tautiin todennäköisemmin. Selitystä ilmiölle on etsitty muun muassa tupakoinnista, kromosomeista, käyttäytymismalleista ja perussairauksista. Juuri julkaistu tutkimus lisää listaan veren entsyymit.

Yli 3500 eurooppalaisen sydämen vajaatoiminnasta kärsivän potilaan aineistoon perustuvassa tutkimuksessa havaittiin, että miesten veressä on paljon enemmän ACE2-entsyymiä kuin naisten veressä. Covid-19-taudin kannalta löydöstä voi pitää merkittävänä, sillä koronavirus sitoutuu soluihin ja infektoi ne juuri ACE2-entsyymien avulla. 

ACE2-entsyymiä löytyy esimerkiksi keuhkojen epiteelisoluista, suolistosta, munuaisista ja verisuonista. Tutkijoiden mukaan ACE2-tasot ovat huomattavan korkeat myös kiveksissä, mikä voi selittää miesten suurempaa riskiä sairastua vakavaan covid-19-tautiin.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytetyt ACE-estäjät eivät nosta elimistön ACE2-pitoisuuksia eivätkä lääkkeet näin ollen lisää potilaiden sairastumisriskiä koronavirustautiin. Aiemmin ACE-estäjien on teoretisoitu voivan lisätä koronaviruksen tartuttavuutta ja infektion aiheuttamia komplikaatioita, sillä lääkkeet lisäävät ACE2-entsyymin ilmentymistä.

Tutkimuksessa on puutteensa

Nyt ilmestynyt tutkimus alkoi jo ennen koronaviruspandemiaa eikä aineisto sisällä covid-19-potilaita. Tutkimus ei siis osoita suoraa yhteyttä covid-19-taudin vakavuuden ja ACE2-entsyymitasojen välillä. Tutkijat kuitenkin katsoivat löydöstensä limittyvän tämänhetkiseen tilanteeseen, kun ACE2-entsyymin merkitys koronaviruksen kohdalla ymmärrettiin. 

Toiseksi tutkimuksen puutteeksi voi lukea sen, että siinä ACE2-pitoisuudet mitattiin verestä eikä kudoksista. Tuloksista ei voi siis päätellä varmasti, ovatko veren entsyymipitoisuudet samanlaiset kuin kudoksissa. Nimenomaan kudoksista löytyvien ACE2-entsyymien uskotaan olevan tärkeitä virusinfektion kannalta.

Tutkimus ilmestyi European Heart Journal -tiedejulkaisussa.

Lue uusimmat lifestyle-artikkelit.

Lue myös:

    Uusimmat