Tuotteita markkinoitiin kulta- tai hopeatuotteina, mutta kyse olikin vain väristä – tällaisia puutteita Tukes havaitsi jalometallituotteissa

Tukes valvoi viime ja tänä vuonna tehostetusti markkinoilla olevia jalometallituotteita ja muita koruja.

Useita tuotteita on markkinoitu virheellisesti kulta- tai hopeatuotteina, vaikka ne ovat vain kullan tai hopean värisiä tuotteita. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Tukes valvoi viime ja tänä vuonna tehostetusti markkinoilla olevia jalometallituotteita ja muita koruja. Jalometallituotteista tutkittiin leimoja ja jalometallipitoisuuksia. Muista metallikoruista etsittiin rajoitettuja kemikaaleja.

Yleisimmät puutteet jalometallituotteissa olivat Tukesin mukaan vastuutaholeiman eli nimi- tai tarkastusleiman puuttuminen. Leimapuutteita oli 23 tapauksessa, osa koski yksittäisiä tuotteita, osa suuria tuote-eriä.

Tukes huomauttaa leimojen olevan tärkeitä kuluttajansuojan kannalta, sillä nimileiman perusteella voidaan jäljittää jalometallituotteen vastuutaho.

Tukesin hankkimista 21:stä jalometallituotenäytteestä viiden korun jalometallipitoisuus oli alle tuotteen leimaan merkityn pitoisuuden. Joukossa oli hopeisia sormuksia ja korvakoruja sekä yksi kultainen ranneketju.

Tukes velvoitti yrityksiä lopettamaan kyseisten tuotteiden myynnin ja yhdessä tapauksessa myös keräämään jälleenmyyjillä olevat tuotteet pois.

Lyijy- tai kadmiumpitoisuuden ylityksiä

Tukesin mukaan muista metalleista valmistetuissa koruissa ja asusteissa yleisin vaatimustenvastaisuus oli virheellinen markkinointi.

Esimerkiksi "hopea" tai "kulta" -sanoja käytettiin tuotteiden nimissä, vaikka niillä tarkoitettiin vain tuotteiden väriä, eivätkä ne olleet materiaaliltaan kultaa tai hopeaa.

Kolmesta tuotteesta löytyi Tukesin mukaan lyijy- tai kadmiumpitoisuuden ylityksiä. Kadmium ja lyijy ovat ihmiselle ja ympäristölle vaarallisia raskasmetalleja, jotka kerääntyvät ajan kuluessa ihmisen elimistöön aiheuttaen syöpää ja vaurioittaen perimää. Tukes määräsi tuotteet poistettavaksi markkinoilta sekä kerättäväksi pois kuluttajilta.

Tukes teki yhteensä 300 valvontakäyntiä 40 kaupungissa. Valvontaa tehtiin kivijalkamyymälöissä, tavarataloissa, verkkokaupoissa sekä messuilla ja kirpputoreilla.

Katso myös: Juuttuiko sormus sormeen? Näin irrotat sen

Juuttuiko sormus sormeen? Näin se lähtee irti 1:02
Katso videolta, kuinka sormeen juuttunut sormus lähtee irti.

Lue myös:

    Uusimmat