KUVAT: Tunnistatko kemikaalien uudet turvallisuusmerkinnät?

Vaaralliset aineet saavat uudet tunnistus- ja varoitusmerkit.

Kemikaalien turvallisuusmerkinnät muuttuvat.

Siirtymäaika uusien merkkien ja vanhojen, keltapohjaisten merkkien käytössä, jatkuu 1.6.2015 saakka. Keltapohjaiset merkit korvataan uusilla punavalkomustilla merkeillä.

Räjähde

Räjähtävät kemikaalit ja esineet.

Hapettava

Kemikaalit (kaasut, nesteet tai kiinteät aineet), jotka aiheuttavat toisen materiaalin palamisen tai myötävaikuttavat siihen.

Syttyvä

Syttyvät nesteet ja niiden höyryt, kaasut, aerosolit ja kiinteät aineet.

Paineen alaiset kaasut

Kaasut, joita säilytetään astiassa paineen alaisena (vähintään 2 baria).

Syövyttävä

Kemikaalit, jotka syövyttävät ihoa, aiheuttavat vakavia silmävaurioita tai syövyttävät metalleja.

Välitön myrkyllisyys

Kemikaalit, jotka ovat välittömästi myrkyllisiä suun tai ihon kautta ja/tai hengitysteitse. Tällä merkillä varustetut kemikaalit voivat olla välittömästi tappavia.

Terveyshaitta

Kemikaalit, jotka aiheuttava iho- ja silmä-ärsytystä, allergisia ihoreaktioita, hengitysteiden ärsytystä, välitöntä myrkyllisyyttä, uneliaisuutta tai huimausta.

Krooninen terveyshaitta

Kemikaalit, jotka aiheuttava pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten syöpää, perimävaurioita ja hedelmällisyyden heikentymistä tai sikiövaudioita. Käsittää myös kemikaalit, jotka aiheuttavat hengitettynä allergiaa, myrkkyvaikutuksia tietyissä kohde-elimissä tai aspiraatiovaaran.

Ympäristövaarat

Ympäristölle vaaralliset kemikaalit.

Lähde: Tukes

Lue myös:

    Uusimmat