Totta se on: Absolutistit kuolevat nuorempina, alkoholin juominen kannattaa

Harkitse vielä tipattomaan tammikuuhun ryhtymistä - alkoholi voi nimittäin tutkijoiden mukaan olla terveydelle hyödyksi.

Tutkimuksen mukaan alkoholia käyttävät ihmiset kuolevat epätodennäköisemmin nuorena kuin täysabsolutistit. Toisin sanoen kohtuullinen alkoholinkäyttö vaikuttaisi olevan terveydelle parempi vaihtoehto kuin täysi tipattomuus.

Tutkimuksessa seurattiin 20 vuoden ajan 55-65 -vuotiaita ihmisiä, heidän elämäntottumuksiaan, alkoholinkäyttöään ja terveyttään. Tutkimusta johti Texasin yliopiston psykologi Charles Holahan ja koehenkilöitä oli yhteensä 1824. Lopulliset tutkimustulokset osoittivat, että kuolleisuus oli suurin koehenkilöillä, jotka eivät käyttäneet lainkaan alkoholia. Kuolleisuus oli hieman pienempi runsaasti alkoholia käyttävillä ja kaikista pienin kohtuukäyttäjillä.

Alkoholi vahvistaa sosiaalisia suhteita?

Hämmästyttävää on, että vaikka runsas alkoholinkäyttö nostaakin huomattavasti riskiä erilaisiin sairauksiin, kuten maksakirroosiin ja syöpään sekä lisää onnettomuusalttiutta, näyttäisi täysi tipattomuus olevan silti haitallisempaa.

Tutkijat arvelevatkin alkoholin toimivan joillekin ihmisille eräänlaisena sosiaalisten ihmissuhteiden voiteluaineina. Vahvat sosiaaliset suhteet parantavat sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä. Absolutisteilla onkin todettu olevan vahvempia masennusoireita.

(MTV LIFESTYLE)

Lue myös:

    Uusimmat