TOP 10: Näin toimii unelmien työpaikka

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista voidaan helpottaa lisäämällä esimerkiksi etätyön, joustavien työaikojen, työaikapankin ja sijaisjärjestelyiden käyttöä, osoittaa tuore selvitys. 

Työn ja muun elämän yhteensovittamista voidaan työpaikoilla helpottaa useilla työaikaan ja työhön liittyvillä järjestelyillä. Työpaikoilla kaivataan selkeämpiä pelisääntöjä, avointa keskustelua ja sääntöjen tasapuolista soveltamista työntekijöiden kesken.

Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Työ ja perhe-elämä -ohjelman toteuttamasta selvityksestä, joka pohjautuu suomalaisille työpaikoille tehtyihin kyselyihin sekä verkkoaivoriihen tulosaineistoon.

TOP 10: Parhaat työpaikan käytännöt

1. Joustavuus työajoissa

2. Etätyö

3. Toimivat sijaisjärjestelyt ja toimintakäytännöt työhön palaamiseen

4. Kirjatut tavoitteet ja toimintaohjeet

5. Sovitut pelisäännöt ja tasapuolisuus

6. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kysymykset osaksi henkilöstöprosesseja

7. Yksityiselämän kysymykset osaksi työterveysyhteistyötä ja työkyvyn ylläpitoa

8. Tukea henkilöstölle työn ja muun elämän yhteensovittamiseen

9. Lastenhoito- ja muut arkea helpottavat palvelut

10. Perheen huomiointi työpaikoilla

Lähde: TTL.fi 

Selvityksen pohjalta koostettiin aineistossa yli 3000 ideasta TOP 10 -lista työpaikan parhaista käytännöistä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.

Toiveena selkeys, tasapuolisuus ja joustavuus

Kymmenen parhaan keinon listalle työn ja perheen yhteensovittamiseksi pääsivät muiden muassapyrkimys joustavuuteen työajoissa, etätyömahdollisuuksien kehittäminen ja hyvä varautuminen poissaoloihin esimerkiksi toimivilla sijaisjärjestelyillä. 

– Olennaista on myös laatia ja viestiä selkeät pelisäännöt, joita sovelletaan tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden kohdalla, Työ ja perhe-elämä -ohjelman koordinaattori Salla Toppinen-Tanner painottaa.

Työyhteisö voi tukea jäseniään työn ja perheen yhteensovittamisessa esimerkiksi liittämällä aihepiirin osaksi tavanomaista työn johtamista.

– Kehityskeskustelut ja ilmapiirikyselyt tarjoavat luontevia mahdollisuuksia ottaa puheeksi myös yksityiselämän tilanteita, Toppinen-Tanner rohkaisee.

Työpaikalla kannattaa harkita, olisiko työnantajalla mahdollisuuksia järjestää lastenhoitoa äkillisissä sairastapauksissa tai muita arkea helpottavia palveluita. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen voi myös ottaa osaksi työterveyshuollon toimintaa ja neuvontaa.

Selkeät työtehtävät helpottavat työstä palautumista, mutta stressistä selviytymisen keinot ovat yksilöllisiä. Itsetuntemusta ja oman elämän hallintaa voi harjoitella, ja siihen voi järjestää myös koulutusta tai tukea esimieheltä tai työtovereilta.

Avoin ja myönteinen ilmapiiri helpottavat keskustelua ja yhdessä sopimista, Toppinen-Tanner toteaa.

Koko perheen yhteiset tapahtumat työpaikalla auttavat perheenjäseniä tutustumaan työpaikalla tehtävään työhön ja työyhteisöön ja näin ymmärtämään puolison tai vanhemman työtä ja sen vaatimuksia.

Lähde: Työterveyslaitos 

Lue myös:

    Uusimmat