Tontin rajalla aloitettiin mittava rakennushanke, naapurille ei kerrottu – KKO: Ei näin

Korkein oikeus on ottanut kantaa siihen, pitäisikö naapuritontin omistaja ottaa mukaan rasitetoimitukseen, kun hänen rakennuksensa sijaitsevat aivan vieressä.

Tontinomistaja sai tietoonsa, että naapuritontin rasitetoimituksessa oli perustettu ajoneuvojen pitämis-, venevalkama- ja laiturirasitteet. Kysymys oli laajasta neljäntoista eri kiinteistön rakentamishankkeesta.

Naapuritontin omistajalle ei kerrottu mitään koko rasitetoimituksesta, vaikka hänen asuin- ja talousrakennuksensa sijaitsivat tulevan rakennusalueen välittömässä läheisyydessä. Tontinomistajan mielestä hankkeesta aiheutui hänelle haittaa, joten häntäkin olisi pitänyt kuulla rasitetoimituksessa. Hänelle ei ollut kerrottu edes toimituskokouksesta.

Koko toimituksen hyväksyi toimitusinsinööri.

Tontinomistaja vei asian käräjille ja vaati rasitetoimituksen poistamista. Maaoikeus, tässä tapauksessa Kanta-Hämeen käräjäoikeus, totesi että vaikka kiinteistönmuodostamislaki antaa harkintavaltaa toimitukseen kutsujalle, sitä ei tule tulkita siten, että asianosaispiiri rajataan niin pieneksi kuin mahdollista. Naapuriakin olisi pitänyt kuulla,

Maaoikeus palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Yksi lautamies oli eri mieltä. Hän ei pitänyt rajanaapuria asianosaisena.

Valitus Korkeimpaan oikeuteen

Rakentamishanketta haluaville myönnettiin valituslupa Korkeimpaan oikeuteen. Valituksessa vaadittiin, että maaoikeuden päätös kumotaan, jolloin rasitteet jäisivät voimaan 14 kiinteistön hyväksi.

Tontinomistaja vaati tietysti vastakkaista päätöstä. Hän katsoi olevansa asianosainen, sillä asia koskee välittömästi hänen oikeuttaan.

KKO totesi, että rasitetoimituksessa pitää arvioida myös sellaiset haitat ja vahingot, joita mahdollisesti aiheutuu muille kuin rasitetulle kiinteistölle. Asianosaisaseman arviointi voi edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Oikeuden mukaan tässä tapauksessa rasitealue sijoittuu välittömästi toisen kiinteistön rajalle ja sillä olevien rakennusten läheisyyteen, jolloin rasitteen vaikutusten voidaan arvioida ulottuvan merkittävässä määrin myös sinne.

Korkein oikeus oli päätöksessään yksimielinen. Tontin omistajaa olisi pitänyt rasitetoimituksessa kuulla, kun välittömästi rajan taakse oltiin suunnittelemassa laajaa rakentamista.

Maaoikeuden päätöstä ei muuteta, joten asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi. Tontinomistaja sai näin ainakin erävoiton.

KKO antoi päätöksensä 7.12.2018.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja