Tiesitkö tätä: Ulosottomies ja perintätoimisto ovat aivan eri asia

Harva haluaa saada perintäkirjeen. Perintätoimisto on kuitenkin täysin eri asia kuin ulosottovirasto.

Hyvä asiakas,

perintätoimistomme on saanut yllämainitulta toimeksiantajalta tehtäväksi periä teiltä seuraavan velan…

Harva haluaa saada perintäkirjeen. Perintäkirjeen syy yleensä löytyy maksamattomista laskuista.

Jos et maksa laskua eräpäivään mennessä, maksua karhuava yritys lähettää maksumuistutuksen. Näitä tulee vähintään yksi. Jos et muistutuksesta huolimatta reagoi mitenkään, velkoja voi kahden viikon kuluttua antaa saatavansa perintätoimiston hoitoon.

Perintätoimiston ja ulosoton välillä totaalinen ero

Perintätoimisto on täysin eri asia kuin ulosottovirasto.

– Perintätoimisto toimii velkojan asiamiehenä, tai ostaa saatavia velkojilta. Jos yritys myy tavaraa, jota joku ei maksa, syntyy yritykselle saatava ostajalta. Yritys voi myydä tämän saatavan perintätoimistolle, tai tehdä sopimuksen perintätoimiston kanssa niin, että toimisto hoitaa perinnän, sanoo Janne Nyman, kihlakunnanvouti Varsinais-Suomen ulosottovirastosta.

Tässä tilanteessa perintä tarkoittaa, että perintätoimisto lähettää velalliselle maksumuistutuksia. Usein muistutuksessa uhataan, että laskun maksamatta jättäminen johtaa oikeudellisiin perintätoimiin.

– Perintätoimisto voi hoitaa velkojan puolesta tuomion hakemisen käräjäoikeudelta, ja vasta sen jälkeen velkoja voi hakea saatavan ulosottoa. Perintätoimiston ja ulosoton välillä on totaalinen ero, sillä perintätoimistolla ei ole julkista valtaa. He eivät voi pakkokeinoin periä velkaa. Ainoastaan ulosotolla on lainmukaiset pakkokeinot käytössään, Nyman sanoo.

– Perintätoimisto ei voi ulosmitata palkkaa, eläkettä, pankkitilillä olevia varoja, kiinteistöjä tai asunto-osakkeita. Nämä oikeudet on säädetty ainoastaan julkisen vallan alaiseksi toimenpiteeksi ja ulosottomiehelle, joka on valtion viranomainen.

Ulosotto työttömyyskierteisen kiusana 7:01


Lue myös:

    Uusimmat