Tiedätkö, miten lasta saa kuljettaa moottoripyörällä tai mopolla? Kiinnitä huomiota näihin asioihin

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka perjantai. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen autot(a)mtv.fi.

Kysymys: Miten lasta kuljetetaan turvallisesti moottoripyörällä tai mopolla?

Vastaus: Viime viikolla käsittelimme lapsen kuljettamista erilaisilla polkupyörillä. Jatketaan saman teeman pureskelua tilanteissa, joissa ollaan liikkeellä mopolla tai moottoripyörällä.

Lapsen kuljettaminen mopolla

Asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä 39 §:ssä kerrotaan, että kaksipyöräisellä mopolla saa kuljettaa yhtä matkustajaa matkustajalle varatulla paikalla, jos ajoneuvo on ajoneuvoliikennerekisteriin tehdyn merkinnän mukaan tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen, tai enintään kymmenvuotiasta lasta, jos lasta varten on tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen suojukset.

Kolmipyöräisellä mopolla saa kuljettaa matkustajia enintään rekisteriin merkityn määrän.

Henkilökuljetukseen tarkoitetun kaksi- tai kolmepyöräisen mopon kuljettajan ja matkustajan sekä tavaran yhteenlaskettu massa ei saa ylittää 325 kiloa.

Näin ollen mopolla toisen henkilön kyyditseminen edellyttää, että mopon rekisteröintitiedoissa on maininta siitä, että kyseisellä mopolla matkustajia saa kuljettaa. Sen sijaan enintään kymmenenvuotiasta lasta voi kyydittää ilman, että mopo on tähän tarkoitukseen erikseen rekisteröity, kunhan mopossa on asianmukaisesti kiinnitetty tarkoituksenmukainen istuin ja välttämättömät jalkojen suojukset.

Edellä esitettyjen faktojen valossa lapsen kuljettaminen esimerkiksi moposkootterin ohjaustangon ja satulan välissä, mitä valitettavan usein näkee tehtävän, on ehdottomasti kielletty.

Tästä tiedät, että mopo on viritetty 1:06
VIDEO: Tästä tiedät, että mopo on viritetty.

Lapsen kuljettaminen moottoripyörällä

Tieliikennelain 88 a §:n mukaan ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetussa ajoneuvossa lasta saa kuljettaa ainoastaan, jos lapsen paikallaan pysyminen voidaan luotettavasti varmistaa.

Tieliikennelaissa ei erikseen määritellä lasta, tai sitä, mikä on lapsen ikäraja. Tieliikennelain 88 c §:ssä säädetään kuitenkin lasten turvalaitteenkäyttöä koskevasta vastuusta siten, että: "Lapsen mukana matkustava holhooja tai huoltaja on vastuussa siitä, että alle 15-vuotiasta lasta kuljetetaan asianmukaista turvalaitetta käyttäen…"

Kysyin aikoinaan asiaa Poliisihallituksesta ja minulle kerrottiin sieltä, että tästä pykälästä voidaan päätellä, että alle 15-vuotias on lapsi. Lisäksi pykälässä säädetään, että lapsi on mukana seuraavan holhoojan tai huoltajan vastuulla, sekä näiden molempien puuttuessa, kuljettajan vastuulla.

Riittävään tapaan varmistaa lapsen paikallaan pysyminen moottoripyörän kyydissä ei ole yhtä ja ainoaa oikeaa toimintatapaa. Edellisen kerran asiaa käsitellessäni Poliisihallituksesta kerrottiin, että poliisi joutuu ratkaisemaan asian aina tapauskohtaisesti, kuten seuraavat esimerkit osoittavat:

Alle 15-vuotias matkustaja saattaa olla kuljettajana toimivaa isäänsä pidempi ja istua kuljettajan satulaa korkeammalla olevalla matkustajan satulalla. Jos tällainen matkustaja pitää isäänsä vyötäisiltä kiinni ja hänen jalkansa ylettyvät ongelmitta jalkatapeille, voitaneen putoamisvaaraa pitää vähäisenä.

Jos taas moottoripyörän kyydissä on selkeästi nuorempi tai pienikokoisempi lapsi, jonka jalat heiluvat vapaasti ulottumatta jalkatapeille ja jonka kädet eivät ulotu pitämään kuljettajana toimivasta isästä kiinni tai käsivoimat eivät ole kiinni pitämiseen riittäviä, on putoamisvaara ilmeinen.

Kuten kuormana olevan tavaran varmistamisessakin, voi poliisi pitää moottoripyörän takana matkustavan lapsen ”luotettavana varmistuksena” useita erilaisia toimintamalleja huomioon ottaen kyseisen lapsen koko ja kehitysaste. Mikäli olisi tarkoitettu, että ainoastaan turvaistuin on riittävä turvalliseen kuljettamiseen, olisi se Tieliikennelainsäädännössä erikseen mainittu.

Toki moottoripyöriinkin löytyy turvaistuimia. Monen kokeneen motoristin näkemys kuitenkin on, että he eivät itse sitoisi pientä matkustajaa kiinni moottoripyörään - vaan mieluummin vaikkapa kuljettajaan - käyttäen erilaisia kiinnitysvöitä. Sitä, kumpi toimintatavoista osoittautuisi paremmaksi onnettomuuteen jouduttaessa, on käytännössä mahdotonta ennustaa.

Vanhemman ja kuljettajan vastuu korostuu

Aivan selkeää tai yksiselitteistä ohjetta lapsen kuljettamiseen moottoripyörällä ei ole – tai on, lapsen paikallaan pysyminen on pystyttävä luotettavasti varmistamaan. Tässä korostuu vanhempien ja kuljettajan vastuu. Olennaista on muistaa, että lapsen käsivoimat eivät välttämättä riitä pitämään kiinni kuljettajasta. Lapsi saattaa myös nukahtaa ajon aikana, kuljettajan huomaamatta.

Kuljetetaan lasta sitten millä tahansa, on ajotapa sovitettava lapsiystävälliseksi ja muistettava, että jo pienikin lapsi omaksuu liikenneasenteita vanhemmiltaan ja muilta aikuisilta.

Lasta varten on oltava oikeankokoinen kypärä. Liian iso kypärä ei toimi suunnitellusti ja kuormittaa erityisesti niskaa, paitsi ajettaessa, myös onnettomuudessa. Onnettomuuden sattuessa liian iso kypärä jatkaa liikettään, vaikka pää ei enää liiku. Näin niskan vaurioitumisen vaara on ilmeinen.

Kypärän on luonnollisesti oltava kiinni ja riittävän kireällä.

Lapselle on hankittava myös sopivan kokoinen ajopuku, joka tuo suojaa ajoviimaa ja säätä vastaan. Oikeankokoinen ja laadukas ajopuku suojaa myös onnettomuustilanteessa. Vääränkokoisen puvun toppaukset ja suojukset eivät sen sijaan toimi suunnitellusti. Myös lapsen raajat on syytä suojata asianmukaisin jalkinein ja hansikkain.

Lapsi ei useinkaan tiedosta varusteiden tärkeyttä tai niiden oikean kiinnityksen merkitystä. Varusteista huolehtiminen kuuluukin kuljettajan vastuulle.  

Lue myös:

    Uusimmat